Kanunlarda Öngörülme Kişisel Veri İşleme Şartına İlişkin Bilgi Notu Yayımlandı

15.02.2024 Elvan Galatalı
% 0

12.02.2024 tarihinde Kanunlarda Öngörülme Kişisel Veri İşleme Şartına İlişkin Bilgi Notu (Bilgi Notu) yayımlandı. Bilgi Notu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) m. 5/2(a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülme” kişisel veri işleme şartının kapsam ve anlamını açıklığa kavuşturmayı amaçlar. Bilgi Notu’nda yer alan önemli hususlar aşağıda kısaca özetlenir:

  • Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 20'de düzenlenmiş olup temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlanabilir.
  • Bu nedenle Bilgi Notu öncelikle, “kanunlarda açıkça öngörülme” kişisel veri işleme şartının kapsamını belirlerken kanuni ve idari düzenleme arasında ayrım yapar. Buna göre, kişisel veriler ilgili işleme şartına dayanılarak ancak herhangi bir kanunda açık bir hüküm varsa veya açık bir hüküm ile ikincil mevzuata yönlendirme yapılmışsa işlenebilir. Örneğin, çalışan kimlik verileri 4857 sayılı İş Kanunu m. 75 uyarınca bu veri işleme şartına dayanarak işlenebilir. 
  • Madde metninde yer alan “açık” ibaresinin geniş yorumlanması gerekir. Örneğin, işverenin çalışan maaşlarını ödeyebilmesi için çalışanların banka hesap numaraları ve sosyal sigorta numaraları gibi verilerini işlemesi bu kapsamda kalır.
  • Bilgi Notu’nda ayrıca AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GVKT) uygulaması ele alınır. KVKK’dan farklı olarak GVKT’da, “kanunlarda açıkça öngörülme” veri işleme şartı ayrıca düzenlenmez; “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” kapsamında değerlendirilir. 
  • GVKT uygulaması açısından "hukuki yükümlülük" veri işleme şartına dayanabilmesi için veri sorumlusunun, söz konusu yükümlülüğe uymak için veri işlemenin gerekli olup olmadığını değerlendirmesi ve hukuki yükümlülüğü doğuran özel kanunu, kurul ya da mahkeme kararını açıkça işaret etmesi gerekmektedir. Ayrıca hukuki yükümlülük kapsamında birincil ve ikincil kanuni düzenlemelerin kabul edildiği belirtilmektedir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Hukuki Gelişmeler
Kişisel Verilerin Korunması Kurumu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

18.04.2024 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulu arasında bir iş birliği protokolü (Protokol) imzalandığı duyuruldu...

Kişisel Verilerin Korunması 25.04.2024
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Değişiklik

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ilgili değişiklikleri de içeren 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun), 12.03.2024 tarih ve 32487 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Kişisel Verilerin Korunması 12.03.2024
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Değişikliği Teklifi TBMM’ye Sunuldu
Hukuki Gelişmeler
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Değişikliği Teklifi TBMM’ye Sunuldu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (KVKK) yıllardır beklenen değişikliğe ilişkin teklif (Teklif) 16.02.2024 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu önüne geldi. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GVKT) ile benzer düzenlemeler getiren Teklif’in, uygulamada özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve...

Kişisel Verilerin Korunması 20.02.2024
Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi
Hukuki Gelişmeler
Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi

24.01.2024 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi (Rehber) yayımlandı. Rehber’in amacı, seçim faaliyetlerinde yer alan kamu idarelerine, siyasi partilere, adaylara ve seçmenlere 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu...

Kişisel Verilerin Korunması 26.01.2024
Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'ndan Deepfake Bilgi Notu
Hukuki Gelişmeler
Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'ndan Deepfake Bilgi Notu

19.01.2024 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından Deepfake Bilgi Notu (Bilgi Notu) yayımlandı. Bilgi Notu’nun amacı, derin öğrenme (deep learning) ve sahte (fake) kelimelerinden oluşturulmuş olan Deepfake teknolojisinin ne olduğunun daha iyi anlaşılabilmesidir. Bilgi Notu’nda yer alan önemli...

Kişisel Verilerin Korunması 22.01.2024
Köy Tüzel Kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı
Hukuki Gelişmeler
Köy Tüzel Kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

Köy Tüzel Kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 14/12/2023 Tarihli ve 2023/2135 Sayılı Kararı, (Karar) 12.01.2024 tarihli ve 32427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Kişisel Verilerin Korunması 12.01.2024
Mağaza Alışverişleri Sırasında SMS ile Doğrulama Kodu Göndermek Üzere İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Kamuoyu Duyurusu
Hukuki Gelişmeler
Mağaza Alışverişleri Sırasında SMS ile Doğrulama Kodu Göndermek Üzere İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mağaza alışverişlerini takiben kasa işlemleri sırasında ilgili kişilere SMS ile doğrulama kodu gönderilmesi suretiyle işlenen kişisel veriler hakkında 13.11.2023 tarihli kamuoyu duyurusunu yayımladı. Anılan duyuruda öne çıkan değerlendirmeler aşağıdaki gibidir...

Kişisel Verilerin Korunması 15.11.2023
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yaptı
Hukuki Gelişmeler
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yaptı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (Kurul) 06.07.2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararı uyarınca Veri Sorumluları Sicili kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesinde kriter olarak kabul edilen “yıllık mali bilanço toplamı” 25 milyon Türk lirasından 100 milyon Türk lirasına çıkarılmıştır. Söz konusu karar...

Kişisel Verilerin Korunması 26.07.2023
GDPR Tarihinde Rekor Ceza: İrlanda Veri Otoritesi’nin Meta Kararı
Hukuki Gelişmeler
GDPR Tarihinde Rekor Ceza: İrlanda Veri Otoritesi’nin Meta Kararı

İrlanda Veri Koruma Otoritesi’nin (Otorite) Meta Platforms Ireland Limited (Meta Ireland) hakkında 12.05.2023 tarihli kararı (Karar) 22.05.2023 tarihinde duyuruldu. Karar ile Meta Ireland hakkında 1.200.000.000 Euro idari para cezası uygulanmasına karar verildi...

Kişisel Verilerin Korunması 31.05.2023
Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Hukuki Gelişmeler
Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile getirilen önemli düzenlemelerden bazıları...

Kişisel Verilerin Korunması 24.10.2022
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulamalar Rehberi Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulamalar Rehberi Yayımlandı

05.08.2022 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (“Kurum”), Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulamalar Rehberi (“Rehber”) yayımladı. Rehber’in amacı bankalar tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi konusunda veri sorumlusu...

Kişisel Verilerin Korunması 09.08.2022
Veri Yasası Etki Değerlendirmesine İlişkin Bilgilendirme Metni Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Veri Yasası Etki Değerlendirmesine İlişkin Bilgilendirme Metni Yayımlandı

Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi, 14.07.2022 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin verilere adil erişim ve veri kullanımı hakkında olan ve 23.02.2022 tarihinde yayımlanan uyumlaştırılmış düzenlemeye (“Veri Yasası”) ilişkin etki değerlendirmesi (“IA”) hakkında bilgilendirme metni...

Kişisel Verilerin Korunması 20.07.2022
Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkezi Veri Tabanında yer alan verilerin işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik, 08.06.2022 tarihli ve 31860 sayılı...

Kişisel Verilerin Korunması 16.06.2022
Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 19.02.2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kişisel Verilerin Korunması 23.02.2022
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Kişisel Verilerin Korunması 4.12.2020
Kişisel Verileri Koruma Kurulu WhatsApp Hakkında Re’sen İnceleme Başlattı
Hukuki Gelişmeler
Kişisel Verileri Koruma Kurulu WhatsApp Hakkında Re’sen İnceleme Başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu WhatsApp Hakkında Re’sen İnceleme Başlattı

Kişisel Verilerin Korunması 13.01.2021
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Yeni İlke Kararı
Hukuki Gelişmeler
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Yeni İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Yeni İlke Kararı

Kişisel Verilerin Korunması 19.01.2021
Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurul Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurul Kararı Yayımlandı

Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurul Kararı Yayımlandı

Kişisel Verilerin Korunması 25.06.2021
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Whatsapp Hakkında Re’sen Başlattığı İnceleme Sonuçlandı
Hukuki Gelişmeler
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Whatsapp Hakkında Re’sen Başlattığı İnceleme Sonuçlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Whatsapp Hakkında Re’sen Başlattığı İnceleme Sonuçlandı

Kişisel Verilerin Korunması 8.09.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.