Şarj Hizmeti Yönetmeliği Yayımlandı

% 0

2 Nisan 2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonların işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmeliğe göre şarj ağı işletmecileri, faaliyetlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (“EPDK”) alacakları lisans kapsamında yürütür. Yönetmelik’te lisanslara başvurabilecek kişilerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca kurulmuş anonim veya limited şirketler olduğu ve kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan lisans başvuruları hariç olmak üzere, asgari sermayenin EPDK tarafından belirlenecek tutardan az olmaması gerektiği düzenlenir. EPDK tarafından belirlenen asgari sermaye 4.500.000 TL’dir.

Verilecek lisansın azami süresi 49 yıldır. 

Başvurucunun anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması zorunludur.

Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağı oluşturmalıdır. Şarj istasyonlarının dağıtım ve iletim sistemine bağlantısı, ilgili mevzuata göre yapılır. Ayrıca, şarj hizmeti sunabilmek için ilgili mevzuat uyarınca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunludur.

Halka açık şarj istasyonlarında tüm kullanıcıların şarj hizmeti alabilmesini sağlayacak ödeme yöntemlerinden en az bir tanesinin bulundurulması gerekir. Bu tür şarj istasyonlarında, şarj ağı işletmecisinden kaynaklanmayan haklı sebepler ve mücbir sebepler hariç olmak üzere şarj hizmetinin kesintisiz verilmesi gerekir.

Yönetmelik kapsamında sunulacak şarj hizmeti elektrik tedariki olarak değerlendirilmez ve şarj hizmet bedeli, Yönetmelikteki maliyet kalemleri ile makul bir karlılık oranı dikkate alınmak suretiyle belirlenir. EPDK’nın asgari ve azami bedel belirleme yetkisi bulunur. Ayrıca, şarj ağı işletmecisinin uygulayacağı hizmet bedeli, sadakat sözleşmesi akdettiği kullanıcılara uyguladığı en düşük şarj hizmet bedelinin %25’ini aşamaz. Şarj ağı işletmecisi, hizmet ücretinin oluşumu ve güncelleme yöntemini EPDK’ya açıklamakla yükümlüdür.

Şarj ağı işletmecisi, kullanıcıların şikayetlerini almak ve takip etmek üzere gerekli iletişim kanallarını oluşturmak ve kendisine iletilen talepleri 15 gün içinde neticelendirmekle yükümlüdür. EPDK şarj ağlarının tamamında yer alan ünitelere ilişkin bilgilerin yayımlanacağı bir serbest erişim platformu kuracak ve işletecektir.

Halihazırda şarj hizmeti sağlayan kişilerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmesi gerekir.

Yönetmelik yayımı tarihi olan 02.04.2022’de yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Hukuki Gelişmeler
Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

05.02.2022 tarihli ve 31741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına karar verildi. Yönetmelik ile 10.03.2010 tarihli...

Enerji Hukuku 07.02.2022
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesislere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı
Hukuki Gelişmeler
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesislere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesislere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Enerji Hukuku 18.09.2020
Son Kaynak Tedarik Tarifesinde Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Son Kaynak Tedarik Tarifesinde Değişiklik Yapıldı

Son Kaynak Tedarik Tarifesinde Değişiklik Yapıldı

Enerji Hukuku 1.10.2020
Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi (EDAC) Kuruldu
Hukuki Gelişmeler
Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi (EDAC) Kuruldu

Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi (EDAC) Kuruldu

Enerji Hukuku 27.10.2020
Takasbank’a Vadeli Elektrik Piyasası ve Organize Yenilenebilir Enerji Kaynağı Garanti Piyasasına İlişkin Faaliyet İzni Verildi
Hukuki Gelişmeler
Takasbank’a Vadeli Elektrik Piyasası ve Organize Yenilenebilir Enerji Kaynağı Garanti Piyasasına İlişkin Faaliyet İzni Verildi

Takasbank’a Vadeli Elektrik Piyasası ve Organize Yenilenebilir Enerji Kaynağı Garanti Piyasasına İlişkin Faaliyet İzni Verildi

Enerji Hukuku 25.11.2020
Doğalgaz, Elektrik, Yenilenebilir Enerji ve Maden Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Değişikliği Yürürlüğe Girdi
Hukuki Gelişmeler
Doğalgaz, Elektrik, Yenilenebilir Enerji ve Maden Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Değişikliği Yürürlüğe Girdi

Doğalgaz, Elektrik, Yenilenebilir Enerji ve Maden Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Değişikliği Yürürlüğe Girdi

Enerji Hukuku 2.12.2020
Elektrikte Serbest Tüketici Limiti Düşürüldü
Hukuki Gelişmeler
Elektrikte Serbest Tüketici Limiti Düşürüldü

Elektrikte Serbest Tüketici Limiti Düşürüldü

Enerji Hukuku 22.12.2020
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasında Değişiklikler Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasında Değişiklikler Yapıldı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasında Değişiklikler Yapıldı

Enerji Hukuku 2.02.2021
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklikler

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklikler

Enerji Hukuku 22.02.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.