Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklik

1.10.2021
% 0

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 27.09.2021 tarih ve 590775 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin (“Genelge”) döviz geliri olma şartı aranmayan kredilere ilişkin m. 21 ve 40’ta değişiklik yapıldı.

09.08.2021 tarihli Müvekkil Duyurusu ile aktarıldığı üzere, Genelge m. 21 ve 40’ta yapılan 30.07.2021 tarihli değişiklik uyarınca, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ”) yer alan mücbir sebep hallerinin varlığı halinde, muhtemel döviz geliri elde edemeyen firmalara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ek süre verileceği düzenlenmişti. Ayrıca bu haller dışında kalan öngörülemeyen haller veya haklı durum hallerinin resmi kayıtlarla tevsik edilmesi durumunda, ek süre veya döviz geliri elde etme yükümlülüğünden tamamen muaf tutulma talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılacağı öngörülmüştü.

Yapılan değişiklik ile muhtemel döviz geliri elde edemeyen firmalar artık mücbir sebep hallerinin dışında kalan öngörülemeyen haller veya haklı durum halleri söz konusu olduğunda, döviz geliri elde etme yükümlülüğünden tamamen muaf tutulma talebinde bulunamayacaktır.

Genelge’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.