Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

2.10.2020
% 0

2 Ekim 2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete’de II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikliklerle, Tebliğ’de öngörülen çeşitli ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında “sürdürülebilirlik” ilkeleri uyum çerçevesi kapsamındaki açıklamalara yer verileceği düzenlenmiştir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecektir.

Kurul tarafından ilan edilen sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalıdır.

Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.