Previous Page  3 / 375 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 375 Next Page
Page Background

III

ÖNSÖZ

Erdem-Erdem Ortak Avukatlık Bürosu kurulduğu günden bu yana akade-

mik çalışmalara önem verdi ve destekledi. Gerek Büro’nun kurucu ortaklarının

akademik geçmişleri gerekse çalışanların akademik çalışmaları, Büromuzun bu

yönüyle de ayırt edilmesini sağladı. Hukuku sadece pratik yönüyle değil, bilimsel

yönüyle de ele almak çalışmalarımızı geliştirdi.

Büromuz 2009 yılından itibaren müvekkillerini ve iş ortaklarını bilgilendir-

mek amacıyla her ay düzenli olarak “Hukuk Postası” adı altında bir yayını İngi-

lizce ve Türkçe olarak web sitesinde yayınlıyor. Bu yayınla bir yandan o aya ait

güncel konularda Erdem-Erdem avukatlarının yazdığı makaleleri, diğer yandan

da ayın önemli hukukî gelişmelerini özet olarak paylaşıyor. Geçtiğimiz iki yılda

bu yayının uyandırdığı ilgi ve gördüğü teveccüh yayınladığımız makaleleri daha

sistematik olarak bir kitapta toplamak konusunda bizleri cesaretlendirdi. Eliniz-

deki kitap 2010 yılında web sitemizde yayınlanan Hukuk Postasında yer alan ma-

kalelerin konulara göre tasnif edilmesinden oluşuyor. Konuları sistematik açıdan

ele alan böyle bir kitabın okuyucuya daha kolaylık sağlayacağını düşündük.

Bu kitabı hazırlarken halen web sitemizde de bulunan makaleleri aynen kul-

landık. Hukuki gelişmeleri de bütün bir yılı kapsayacak şekilde bir araya getirdik.

Arama kolaylığı sağlamak açısından ayrıntılı bir konu dizini ekledik.

Bu çalışma sadece makale yazarak katkıda bulunan değil, tercümeleri ger-

çekleştirerek, mevzuat araştırması yürüterek, düzeltmeleri yaparak ve web site-

sinde yayınlayarak destek olan tüm Erdem-Erdem ekibinin özverili, inançlı ve

azimli çalışmaları olmasaydı asla gün yüzüne çıkamazdı. Bu nedenle bu projeye

inanan ve emek veren tüm avukatlarımıza, stajyerlerimize, asistanlarımıza, bilgi

işlem ve halka ilişkiler danışmanlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz.

Bu yayında yer alan bilgilerin müvekkillerimize ve iş ortaklarımıza yararlı

olmasını umar, hepinize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir Yeni Yıl dileriz.

Nişantaşı, Ocak 2011

Av.

Piraye Erdem

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Kurucu ve Yönetici Ortak

Kurucu Ortak