Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

% 0

Sağlık hizmetinin mekândan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbî teknolojiye dayanılarak sunulmasına hizmet etmek amacıyla hazırlanan Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Tele-Tıp Yönetmeliği”) 10.02.2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tele-Tıp Yönetmeliği, uzaktan sağlık hizmetinin kapsamına, uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık tesislerine izin verilmesine, uzaktan sağlık bilgi sisteminin geliştirilmesine, tescil edilmesine, sağlık tesislerinin bu kapsamda denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenler. Buna göre yönetmeliğin kapsamına, uzaktan sağlık hizmeti sunan tüm sağlık tesisleri, uzaktan sağlık hizmeti sunumunda yer alan tüm sağlık meslek mensupları, uzaktan sağlık bilgi sistemi geliştiricileri ve uzaktan sağlık hizmeti almak isteyen gerçek kişiler girer.

Tele-Tıp Yönetmeliği ile, yine yönetmelikte belirlenen koşullara uygun olarak oluşturulacak uzaktan sağlık bilgi sistemi yazılımı aracılığıyla verilebilecek hizmetler ve bu hizmetleri uzaktan sunmak isteyen sağlık tesisinin alması gereken faaliyet izninin koşulları düzenlenir. Ayrıca uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almış olan sağlık tesislerince, ilgili mevzuatı çerçevesinde uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uzaktan sağlık hizmeti verilebileceği düzenlenir.

Son olarak, Tele-Tıp Yönetmeliği’nin yayımı tarihi itibarıyla uzaktan sağlık hizmeti sunmakta olan sağlık tesislerine, en geç altı ay içerisinde uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Tele-Tıp Yönetmeliği’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.