Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete’de Yayımlandı

% 0

7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7416 sayılı Kanun”) 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

7416 sayılı Kanun ile “elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı”, “elektronik ticaret hizmet sağlayıcı”, “elektronik ticaret ortamı”, “elektronik ticaret pazar yeri”, “elektronik ticaret bilgi sistemi”, “net işlem hacmi” ve “ekonomik bütünlük” kavramları tanımlanır.

Bu kapsamda yer verilen en temel kavramlar aşağıdaki gibi tanımlanır:

  • Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (“aracı hizmet sağlayıcı”); elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcıdır.
  • Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı (“hizmet sağlayıcı), elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcıdır.
  • Elektronik ticaret ortamı; internet sitesi, mobil site veya mobil uygulama gibi elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan platformdur.
  • Elektronik ticaret pazar yeri, aracılık hizmeti sunulan elektronik ticaret ortamıdır.

7416 sayılı Kanun’un hukuka aykırı içeriklere ilişkin maddesi uyarınca, aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcının sunduğu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırılıklardan sorumlu değildir. Ancak aracı hizmeti sağlayıcının söz konusu hukuka aykırılıktan haberdar olması halinde, içeriği derhal yayımdan kaldırması ve bu hususu kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmesi gerekir. Aynı madde ile, içeriğin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlali halinde izlenecek şikâyet ve yayımdan kaldırma usulü düzenlenir.

7416 sayılı Kanun aracı hizmet sağlayıcılara ve hizmet sağlayıcılara bazı yükümlülükler öngörür.

(i) 7416 sayılı Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıların tümünün tabi olduğu yükümlülükler bulunur. Buna ek olarak;

  • bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının üzerinde olanların ilaveten tabi oldukları,
  • bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olanların ilaveten tabi oldukları,
  • bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olanların ilaveten tabi oldukları yükümlülükler düzenlenir.

(ii) 7416 sayılı Kanun ile hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri ayrıca düzenlenmez, aracı hizmet sağlayıcıların tabi oldukları yükümlülükler bunlara kıyasen uygulanır. Bu kapsamda, yukarıda yer verilen gruplandırma uygulama alanı bulur.

7416 sayılı Kanun ile getirilen en önemli yükümlülüklerden biri elektronik ticaret lisansı alma yükümlülüğüdür. Söz konusu yükümlülük kapsamında, bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasını aşan ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için Ticaret Bakanlığı’ndan lisans almak ve lisansını yenilemekle yükümlüdür.

Anılan yükümlülüklere aykırılık halinde, birçoğu aykırılığın gerçekleştiği takvim yılından önceki net satış tutarı üzerinden belirlenen nispi para cezaları ve on bin Türk lirasından az ve yirmi milyon Türk lirasından çok olmamak üzere değişen miktarlarda maktu para cezaları uygulanır.

7416 sayılı Kanun ile ayrıca “haksız ticari uygulama” kavramı tanımlanır. Buna göre, aracı hizmet sağlayıcının;

  • Hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan,
  • Makul karar verme yeteneğini azaltan veya
  • Belirli bir kararı almaya zorlayarak, normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalar

haksız ticari uygulama kabul edilir.

Aynı madde kapsamında, her halde haksız ticari uygulama teşkil edecek örnekler sıralanır.

7416 sayılı Kanun hükümleri, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek Ek Madde 2/2(b) ve Ek Madde 2/10 hükmü ile 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek Ek Madde 3 ve Ek Madde 4 kapsamındaki lisans alma yükümlülüğüne ilişkin hükümleri haricinde 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer.

7416 sayılı Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuki Gelişmeler
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi-I

İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi

Ticaret Hukuku 28.08.2020
Hukuki Gelişmeler
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

Ticaret Hukuku 9.10.2020
Hukuki Gelişmeler
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 16.10.2020
Hukuki Gelişmeler
TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Ticaret Hukuku 29.12.2020
Hukuki Gelişmeler
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Ticaret Hukuku 4.01.2021
Hukuki Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik

Ticaret Hukuku 4.01.2021
Hukuki Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 3.02.2021
Hukuki Gelişmeler
Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 15.02.2021
Hukuki Gelişmeler
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

Ticaret Hukuku 22.02.2021
Hukuki Gelişmeler
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Ticaret Hukuku 6.04.2021
Hukuki Gelişmeler
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Ticaret Hukuku 1.06.2021
Hukuki Gelişmeler
“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı

“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 27.09.2021
Hukuki Gelişmeler
Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı

Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı

Ticaret Hukuku 28.10.2021
Hukuki Gelişmeler
7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Ticaret Hukuku 9.11.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.