Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı

% 0

III – 35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”), 27.10.2021 tarihli ve 31641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin düzenlemeler getirildi, paya dayalı kitle fonlamasında ise yatırım sınırları ve kampanya süreci dahil olmak üzere çok sayıda değişiklik yapıldı.

Tebliğ’in yürürlüğe girmesi ile birlikte 3/10/2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan III-35/A.1 sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (“Mülga Tebliğ”) yürürlükten kaldırıldı. Mülga Tebliğ’den farklı olarak Tebliğ ile birlikte gelen değişiklikler aşağıda özetlenir:

  • Tebliğ m. 4 uyarınca “girişimci” tanımı; projesine paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla kaynak arayan kişileri kapsayacak şekilde güncellendi; ayrıca tüzel kişiler de tanım kapsamına alındı.
  • Ayrıca yeni bir tanım olarak “fonlanan şirket”, girişimciler tarafından kurulan anonim şirket veya emanet yetkilisi nezdindeki hesabına, bloke edilen fon tutarının aktarıldığı girişim şirketi olarak eklendi.
  • Platformların kuruluş şartlarında da değişiklikler yapıldı. Tebliğ m. 5 uyarınca platformlara birden fazla yatırım komitesi oluşturma imkânı tanındı.
  • Tebliğ m. 15 uyarınca nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde paya dayalı kitle fonlaması yoluyla yapabileceği azami yatırım 20.000 Türk Lirasından 50.000 Türk Lirasına çıkarıldı.
  • Anılan değişikliklere ek olarak, Tebliğ m. 17’de paya dayalı kampanya süreci devam eden proje için aynı anda borçlanmaya dayalı kampanya yürütülmesine imkân tanındı. Ancak kampanya süreçlerinden herhangi birinde hedeflenen fonun toplanamaması halinde diğer kampanya sürecinin sonlanacağı düzenlendi.
  • Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması için ise özel düzenlemeler getirildi. Tebliğ m. 24 uyarınca borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürüten platformların genel yükümlülüklerine ek olarak projenin risk durumunun değerlendirilmesi için etkin ve şeffaf bir kredi derecelendirme sistemi ve politikası oluşturması zorunlu kılındı. Bu politikanın, platform yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak platformun internet sitesinde kamuya duyurulacağı düzenlendi.
  • Tebliğ m. 15’teki sınıra paralel olarak Tebliğ m. 18 uyarınca, yatırımcı gerçek kişilerin bir takvim yılı içerisinde borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla azami 50.000 Türk Lirası yatırım yapabileceği düzenlendi. Ayrıca proje bazındaki yatırım sınırı ise 20.000 Türk Lirası olarak belirlendi.
  • Tebliğ m.19’da borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyetinin borçlanma aracı satışı dışında borç ilişkisi doğuran herhangi başka bir sözleşme vasıtasıyla yürütülemeyeceği hüküm altına alındı.

İlgili Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuki Gelişmeler
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi-I

İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi

Ticaret Hukuku 28.08.2020
Hukuki Gelişmeler
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

Ticaret Hukuku 9.10.2020
Hukuki Gelişmeler
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 16.10.2020
Hukuki Gelişmeler
TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Ticaret Hukuku 29.12.2020
Hukuki Gelişmeler
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Ticaret Hukuku 4.01.2021
Hukuki Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik

Ticaret Hukuku 4.01.2021
Hukuki Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 3.02.2021
Hukuki Gelişmeler
Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 15.02.2021
Hukuki Gelişmeler
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

Ticaret Hukuku 22.02.2021
Hukuki Gelişmeler
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Ticaret Hukuku 6.04.2021
Hukuki Gelişmeler
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Ticaret Hukuku 1.06.2021
Hukuki Gelişmeler
“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı

“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 27.09.2021
Hukuki Gelişmeler
7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Ticaret Hukuku 9.11.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.