Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Payların İlk Halka Arzı Öncesi Uyulacak Ön Şartlardaki Tutarların İndirimine İlişkin İlke Kararı

01.04.2024 Orhan Emin Erdem
% 0

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı’nın i-SPK 128.22 sayılı İlke Kararı (İlke Kararı) 28.03.2024 tarihli ve 2024/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. 

31.10.2023 tarihinde onaylanan 12. Kalkınma Planı da göz önünde bulundurularak ortaklıkların farklı sektörlerde faaliyet göstermesi sebebiyle finansal tablolarını belirli bir eşiğe ulaştırmasının zor olduğu belirtildi ve sektörel bazda farklı düzenlemeler yapılmasına imkân tanındı.

VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin beşinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, II-16.1 sayılı Tebliğ’in sekizinci maddesinin birinci fıkrasının a ile b bentlerinde belirtilen aktif toplamı ve net satış hasılatı tutarlarında (İlke Kararı Tutarları) indirim yapılmasına karar verildi. Bu çerçevede, 2022 ve 2023 yılları için belirlenen İlke Kararı Tutarları sırasıyla net satış hasılatı için 180.000.000 TL ve 270.000.000 TL, aktif toplam için ise 300.000.000 TL ve 450.000.000 TL olarak belirlendi.

Halka arz başvurularında yenilenebilir enerji, petrokimya, savunma sanayi ve tarım sektöründe faaliyet gösteren ortaklıklar için belirli düzenlemeler getirildi. Anılan sektörlerde faaliyet gösteren, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanıp özel bağımsız denetimden geçen ve başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tabloları itibarıyla hasılatlarının en az %75’ini belirtilen sektörlere ilişkin satışlardan elde eden ortaklıklara İlke Kararı Tutarları uygulanması kararlaştırıldı. 

Yukarıdaki düzenlemeler haricinde, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen, ileri teknolojiye dayalı yenilikçi ve ölçeklenebilir iş modeline sahip ortaklıklar için de çeşitli düzenlemeler öngörüldü. İlgili iş modeline sahip olduğu kamu otoriterinden birince belgelenen ve aşağıda listelenen beş kriterden herhangi ikisine sahip olan ortaklıklara İlke Kararları Tutarı uygulanmasına karar verildi:

  • Başvuru tarihi itibarıyla Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan bölgelerden birinden kabul almak ve bu bölgede faaliyet göstermek, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746 sayılı Kanun) ile Bakanlık tarafından onaylı ve aktif Ar-Ge Merkezi’ne sahip olmak;
  • Son beş yıl içerisinde başlamış veya tamamlanmış kamu destekli Ar-Ge projesine sahip olmak, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmiş geçerlilik süresi devam eden patent belgesine sahip olmak, T.C. Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Desteği kapsamında destek almak.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Sermaye Piyasası Kurulu, e-Başvuruya İlişkin Duyuru Yayımladı
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu, e-Başvuruya İlişkin Duyuru Yayımladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı’nın 18/470 sayılı Kararı uyarınca yapılan duyuru (Duyuru), 28.03.2024 tarihli ve 2024/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı...

Sermaye Piyasası Hukuku 01.04.2024
SPK’nın, İhraççılar ve Sermaye Piyasası Kurumları İçin Verdiği TMS 29 ve Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına İlişkin Kararı
Hukuki Gelişmeler
SPK’nın, İhraççılar ve Sermaye Piyasası Kurumları İçin Verdiği TMS 29 ve Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına İlişkin Kararı

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı sayılı kararına istinaden 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı (Kurul Kararı), 07.03.2024 tarihli ve 2024/14 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal raporlama düzenlemelerine tabi...

Sermaye Piyasası Hukuku 11.03.2024
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “Fon Türleri” ve “Standart Fonlara İlişkin Esaslar” Başlıklı Bölümlerinde Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “Fon Türleri” ve “Standart Fonlara İlişkin Esaslar” Başlıklı Bölümlerinde Değişiklik

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 29.02.2024 tarih ve 13/337 sayılı kararı (Kurul Kararı), 29.02.2024 tarihli ve 2024/13 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. Kurul Kararı uyarınca Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (Rehber) “Fon Türleri” ve “Standart Fonlara İlişkin Esaslar” başlıklı...

Sermaye Piyasası Hukuku 07.03.2024
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-52.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.E) (Tebliğ) 01.03.2024 tarihli ve 32476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Tebliğ, serbest fonlara ilişkin konulara KAP sayfasında yer verilmesine dair...

Sermaye Piyasası Hukuku 07.03.2024
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’e “Sorumlu Yönetim İlkeleri” Maddesi Eklendi
Hukuki Gelişmeler
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’e “Sorumlu Yönetim İlkeleri” Maddesi Eklendi

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 16.02.2024 tarih ve 11/255 sayılı kararı (Kurul Kararı), 16.02.2024 tarihli ve 2024/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. Kurul Kararı uyarınca Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’e Sorumlu Yönetim İlkeleri (İlkeler) m. 13 olarak eklendi. İlkeler’e ilişkin önemli...

Sermaye Piyasası Hukuku 26.02.2024
Güncel Kurul Kararı Işığında Sermaye Piyasası Aracı İhraç Başvurularında Enflasyon Muhasebesi Uygulaması
Hukuki Gelişmeler
Güncel Kurul Kararı Işığında Sermaye Piyasası Aracı İhraç Başvurularında Enflasyon Muhasebesi Uygulaması

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 08.02.2024 tarih ve 9/221 sayılı kararı (Kurul Kararı) uyarınca yapılan duyuru (Duyuru), 08.02.2024 tarihli ve 2024/9 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. Duyuru, Kurul Kararı ışığında sermaye piyasası aracı ihraç başvurularında enflasyon muhasebesi...

Sermaye Piyasası Hukuku 09.02.2024
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 2024 Yılı İçin Halka Arz ve Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Eşikleri Tespit Edildi
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 2024 Yılı İçin Halka Arz ve Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Eşikleri Tespit Edildi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.12.2023 tarih ve 81/1811 sayılı Kararı (Karar), 29.12.2023 tarih ve 2023/82 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. Karar ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan diğer düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi...

Sermaye Piyasası Hukuku 04.01.2024
Girişim Sermayesi Pazarına İlişkin Düzenleme
Hukuki Gelişmeler
Girişim Sermayesi Pazarına İlişkin Düzenleme

Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.3) (Tebliğ) 18.05.2023 tarihli ve 32194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulacak Girişim Sermayesi Pazarı’na ilişkin usul ve esaslar düzenlenir. Tebliğ kapsamında...

Sermaye Piyasası Hukuku 18.05.2023
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 398 kapsamında bağımsız denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi...

Sermaye Piyasası Hukuku 02.12.2022
Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında Basın Açıklaması Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında Basın Açıklaması Yayımlandı

09.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında Basın Açıklamaları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabı tarafından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında “Emtia Pazarı”nın kurulduğu ve altın sertifikası...

Sermaye Piyasası Hukuku 16.06.2022
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 08.02.2022 tarih ve 940051 sayılı yazısı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan 02.05.2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesinin (“Genelge”) 38/2 maddesinde değişiklik...

Sermaye Piyasası Hukuku 17.02.2022
Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlandı

Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (II-31/B.1) (“Tebliğ”) 26.01.2022 tarihli ve 31731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Sermaye Piyasası Hukuku 27.01.2022
Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

Sermaye Piyasası Hukuku 2.10.2020
Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Kira Sözleşmelerinin Bedellerine İlişkin Duyuru Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Kira Sözleşmelerinin Bedellerine İlişkin Duyuru Yapıldı

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Kira Sözleşmelerinin Bedellerine İlişkin Duyuru Yapıldı

Sermaye Piyasası Hukuku 16.10.2020
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik

Sermaye Piyasası Hukuku 23.10.2020
Payları İlk Defa Halka Arz Edilen Bazı Kurumlar İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Getirildi
Hukuki Gelişmeler
Payları İlk Defa Halka Arz Edilen Bazı Kurumlar İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Getirildi

Payları İlk Defa Halka Arz Edilen Bazı Kurumlar İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Getirildi

Sermaye Piyasası Hukuku 17.11.2020
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34) Değişti
Hukuki Gelişmeler
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34) Değişti

32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34) Değişti

Sermaye Piyasası Hukuku 2.02.2021
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-III
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-III

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Hukuku 22.02.2021
Ülke Bazlı Raporun Gönderim Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı
Hukuki Gelişmeler
Ülke Bazlı Raporun Gönderim Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı

Ülke Bazlı Raporun Gönderim Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı

Sermaye Piyasası Hukuku 22.02.2021
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-II
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-II

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Hukuku 19.03.2021
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-I
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-I

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Hukuku 9.08.2021
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklik

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklik

Sermaye Piyasası Hukuku 1.10.2021
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (No: 2018-32/45) Yapılan Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (No: 2018-32/45) Yapılan Değişiklikler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (No: 2018-32/45) Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Hukuku 14.10.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.