Previous Page  2 / 375 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 375 Next Page
Page Background

II

ERDEM-ERDEM - 01

Hukuk Dizisi - 01

HUKUK POSTASI 2010

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Kapak Tasarım: Gülgonca Çarpık

Dizgi: Beta Bas›m

A.fi

.

Bu kitabın Türkiye ve diğer ülkelerdeki yayın hakları Erdem-Erdem Ortak Avukatlık Bürosuna

aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde,

fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü

aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur.

Bu kitapta yayımlanan makaleler ve diğer veriler tamamıyla bilgilendirme amaçlıdır ve her-

hangi bir yasal ya da profesyonel tavsiye veya hukukî görüş niteliği taşımaz. Kitapta yer alan

bilgiler herhangi bir avukat/müvekkil ilişkisi kurmaz. Bu nedenle, okuyuculara profesyonel

anlamda yardım almadan sadece bu kitapta verilen bilgilere göre hareket etmeleri önerilmez.

Bask› - Cilt

YAYLACIK MATBAACILIK

Litros Yolu Fatih Sanayi Sitesi No: 12 197-203 Topkapı/İst.

(Sertifika No: 11931)

Tel: (0212) 612 58 60 - (0212) 567 80 03

1. Bask› – Mart 2011 - ‹STANBUL

ISBN 978 - 605 - 61961 - 0 - 2

ERDEM & ERDEM Ortak Avukatlık Bürosu

Valikonağı Caddesi Başaran Apartmanı No: 21/1

Nişantaşı 34367 İstanbul