2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi

17.01.2023 Gülnur Çakmak
% 0

13 Ocak 2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7431 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) m. 7 ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 43. madde eklendi ve 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ilişkin uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırına uygulanacak artış oranı %30 olarak kararlaştırıldı.

Bu kararı takiben, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 43. madde uyarınca uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırı ile diğer hususların belirlendiği 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (Genelge) yayınlandı. Genelge m. 2 uyarınca 01.01.2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 19.982,83 TL olarak belirlendi.

Kanun’un tam metnine buradan, Genelge’nin tam metnine ise buradan ulaşabilirsiniz.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.