Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası

09.03.2023 Gülnur Çakmak
% 0

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun -bir başka deyişle Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası (EYT Yasası)- 3 Mart 2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT Yasası ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici madde 95 eklenmiştir.

Geçici madde 95 uyarınca, 09.09.1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı sayılanların yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını taşıyanların emekliliğe hak kazanacakları düzenlenir.

EYT Yasası kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılara aylık bağlanabilmesi için, işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuru yapılması gerekir.

EYT Yasası kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanan çalışanın işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işveren nezdinde çalışmaya yeniden başlaması halinde, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanır. Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya başlayan çalışanın iş ilişkisi tekrardan sona ererse, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Teşvike ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

Tüm bunların yanı sıra, 03.03.2023 tarihinde yayımlanan SGK duyurusu kapsamında ise, yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren çalışanların işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce SGK’dan “Emekli Olur” yazısı temin edilmesine gerek olmadığı belirtilmiştir. Duyuruda, e-Devlet platformunda yer alan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü”, “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” ve “Çalışma Hayatım” ve SGK’nın internet sitesinde yer alan “Ne Zaman Emekli Olurum” uygulamaları üzerinden sigortalıların emeklilik şartlarını taşıyıp taşımadıklarına dair bilgi ve belgeleri temin edebileceklerine dikkat çekilmiştir.

SGK duyurusu uyarınca, işverenler EYT Yasası’ndan faydalanmak üzere talepte bulunan çalışanlarının işten ayrılış bildirgelerini e-Devlet üzerinden temin edilerek istifa dilekçesinin ekinde sunulacak bilgi ve belgelere istinaden düzenleyebilecekler; sadece hizmetlerinde tereddüt olan çalışanlarını SGK’ya yönlendirerek resmi yazı talep edebileceklerdir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Hukuki Gelişmeler
Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname) 22.02.2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile getirilen ve olağanüstü hâl ilan edilen illerde uygulanacak tedbirler...

İş Hukuku 23.02.2023
2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi
Hukuki Gelişmeler
2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi

13 Ocak 2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7431 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) m. 7 ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 43. madde eklendi...

İş Hukuku 17.01.2023
Anayasa Mahkemesi’nin 21.09.2022 Tarihli ve 2019/25604 Başvuru Numaralı Kararı Resmî Gazete’de Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Anayasa Mahkemesi’nin 21.09.2022 Tarihli ve 2019/25604 Başvuru Numaralı Kararı Resmî Gazete’de Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 21.09.2022 tarihli ve 2019/25604 Başvuru Numaralı Kararı (Karar) 15.11.2022 tarihli ve 32014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşverenin, başvurucunun iş arkadaşı ile yaptığı telefon yazışmalarını incelemesi ve bunları gerekçe göstererek çalışanın iş sözleşmesini...

İş Hukuku 16.11.2022
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Sürelerin Oranında Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Sürelerin Oranında Değişiklik Yapıldı

21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin...

İş Hukuku 22.07.2022
Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı

02.02.2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği ile Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı ve...

İş Hukuku 04.02.2022
Kurumsal E-posta Hesabının İncelenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuki Gelişmeler
Kurumsal E-posta Hesabının İncelenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Kurumsal E-posta Hesabının İncelenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

İş Hukuku 5.02.2021
Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni İşten Çıkış Kodları Belirledi
Hukuki Gelişmeler
Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni İşten Çıkış Kodları Belirledi

Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni İşten Çıkış Kodları Belirledi

İş Hukuku 12.04.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.