Anayasa Mahkemesi’nin 21.09.2022 Tarihli ve 2019/25604 Başvuru Numaralı Kararı Resmî Gazete’de Yayımlandı

16.11.2022 Senem İmamoğlu
% 0

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 21.09.2022 tarihli ve 2019/25604 Başvuru Numaralı Kararı (Karar) 15.11.2022 tarihli ve 32014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşverenin, başvurucunun iş arkadaşı ile yaptığı telefon yazışmalarını incelemesi ve bunları gerekçe göstererek çalışanın iş sözleşmesini feshetmesi ile ilgili başvuruda AYM özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

AYM, işverenin işçinin iletişimini denetleme yetkisini özel hayata saygı ve haberleşme hürriyeti bağlamında değerlendirmiştir. Bu noktada işverenin işyerinin düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile sınırlı olarak çalışana sunulan iletişim araçlarını denetleyebileceğini, ancak bu yetkinin sınırsız olmadığını belirttikten sonra AYM, işverenlerin işçilerin iletişimini denetlerken hangi ilkelerin gözetilmesi gerektiğini sıralamıştır. Bu ilkeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • İşverenin, çalışanın kullanımına sunduğu iletişim araçlarını denetlerken meşru gerekçeleri olmalıdır.
  • Kişisel verilerin işlenmesi esnasında şeffaflık esas olduğundan, işçiler işveren tarafından, somut olayın özelliklerine göre asgari olarak iletişimin denetlenmesi ve kişisel verilerin işlenmesinin dayanağını ve amaçlarını, kapsamını, verinin saklanacağı süreyi, veri sahibinin haklarını, işlemenin sonuçlarını ve verilerin muhtemel yararlanıcılarını içerecek şekilde bilgilendirilmelidir. 
  • İşveren tarafından işçinin hakkında yapılan müdahale ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olmalıdır.
  • İşveren tarafından yapılan müdahale amaç bakımından zorunlu olmalıdır.
  • İletişimin denetlenmesi esnasında işlenecek veriler amaçla sınırlı olmalıdır.
  • İletişimi incelenen çalışan ile işverenin menfaat ve hakları adil bir şekilde dengelenmelidir.

Somut olayda AYM, Bölge Adliye Mahkemesi kararında işverenin iletişim araçları hakkında belirlediği politikada iletişim araçlarını denetleme ve inceleme yetkisine, kullanım sınırlarına, sınırların aşılması halinde doğacak yaptırıma yer verilip verilmediği ve politikanın işçileri aydınlatma yükümlülüğü bağlamında bildirilip bildirilmediği yönünde değerlendirme yapılmadığını tespit etti. Ayrıca, başkasına ait cep telefonu üzerinden başvurucuya ait mesajların ele geçirilmesinin, başvurucunun özel hayata saygı ve haberleşme hürriyetine yönelik makul beklentisine aykırı olduğunu saptadı. Bu nedenlerle AYM başvurucunun özel hayata saygı hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası
Hukuki Gelişmeler
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun -bir başka deyişle Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası (EYT Yasası)- 3 Mart 2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT Yasası ile 5510...

İş Hukuku 09.03.2023
Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Hukuki Gelişmeler
Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname) 22.02.2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile getirilen ve olağanüstü hâl ilan edilen illerde uygulanacak tedbirler...

İş Hukuku 23.02.2023
2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi
Hukuki Gelişmeler
2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi

13 Ocak 2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7431 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) m. 7 ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 43. madde eklendi...

İş Hukuku 17.01.2023
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Sürelerin Oranında Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Sürelerin Oranında Değişiklik Yapıldı

21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin...

İş Hukuku 22.07.2022
Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı

02.02.2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği ile Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı ve...

İş Hukuku 04.02.2022
Kurumsal E-posta Hesabının İncelenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuki Gelişmeler
Kurumsal E-posta Hesabının İncelenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Kurumsal E-posta Hesabının İncelenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

İş Hukuku 5.02.2021
Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni İşten Çıkış Kodları Belirledi
Hukuki Gelişmeler
Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni İşten Çıkış Kodları Belirledi

Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni İşten Çıkış Kodları Belirledi

İş Hukuku 12.04.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.