Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı

04.02.2022
% 0

02.02.2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği (“Mülga Yönetmelik”) yürürlükten kaldırıldı ve yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelik ile getirilen önemli düzenlemelerden bazıları aşağıda özetlenir:

  • Mülga Yönetmelik’te yurt içinde çalışma izni başvurusunda bulunan yabancının en az 6 (altı) ay süreli ikamet tezkeresine sahip olması aranmaktaydı. Yönetmelik ile, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’de yasal olarak bulunan ve fakat geçerli bir ikamet izni bulunmayan yabancılara da başvuru imkânı tanıyabileceği düzenlendi. Ancak Genel Müdürlük tarafından belirlenen yabancılar hariç olmak üzere yurt içinden yapılacak başvurularda en az 6 (altı) ay süreli geçerli ikamet izni şartı uygulanmaya devam edecektir.
  • Yurt içinden yapılan çalışma izin başvurularında izin belgesinin tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi alınması zorunluluğu kaldırıldı.
  • Yurt içinden yapılacak çalışma izni başvurusu açısından yabancının yabancı kimlik numarasına ve bağımsız çalışma izni veya süresiz çalışma izni başvurusunda yabancının, işverene bağlı çalışma için yapılacak çalışma izni başvurusunda ise işverenin elektronik tebligat adresine sahip olması zorunluluğu getirildi.
  • Yönetmelik’te, işverene bağlı çalışma izni için temsilcilikler aracılığıyla yapılan başvurularda, yabancının öncelikle çalışma vizesi başvurusunda bulunacağı; ardından, işverenin gerekli belgeleri sisteme başvurudan itibaren 30 (otuz) gün içinde yüklemesi ve başvuruyu onaylaması ile çalışma izni başvurusunun tamamlanacağı düzenlendi.
  • Yönetmelik ile eksik belgenin tamamlanması için verilecek süre 15 (on beş) günden 30 (otuz) güne çıkarıldı. Ayrıca, usulüne uygun olarak tamamlanan başvuruların değerlendirme sürecinin, bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla 30 (otuz) gün içinde tamamlanacağı öngörüldü.
  • Yönetmelik’te ayrıca Mülga Yönetmelik’ten farklı olarak, detaylı şekilde çalışma izni değerlendirme kriterlerinin belirlendiği, çalışmaya başlanması, şube ve görev değişikliği, çalışma izni muafiyeti ile ilgili kural ve prosedürlere ayrıntılı olarak yer verildiği görülür.
  • Çalışma izninde istisnaların kapsamının genişletildiği ve istisnaların değiştirildiği; çalışma izninden istisnalar kapsamında nitelikli işgücü ve nitelikli yatırımcının, belirli süreli projelerde istihdam edilecek yabancıların, sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıların, şirket içi çalışan değişimlerinin ve bu çerçevede Türkiye’de kurulu bir anonim şirkette görevlendirilecek kişilerin açıkça düzenlendiği ise dikkat çeker.

İlgili Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.