Sosyal Ağ Sağlayıcıların Yükümlülüklerinin Belirlenmesine Yönelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı

05.04.2023 Tunahan Sefa Aydın
% 0

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun (Kurul) 28.03.2023 tarihli ve 2023/DK-İD/119 sayılı kararı (Karar) 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile Kurul’un 29.09.2020 tarihli ve 2020/DK-İD/274 sayılı kararı ile getirilen sosyal ağ sağlayıcılar hakkındaki usul ve esaslara ek düzenlemeler getirildi. Karar kapsamında öne çıkan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • Karar kapsamında, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların (Sosyal Ağ Sağlayıcı) Türkiye’de temsilci belirleme yükümlülükleri düzenlenir.
  • Türkiye’den günlük erişimi on milyonu aşan Sosyal Ağ Sağlayıcılarına ilişkin özel düzenlemeler getirilir. Buna göre, Türkiye’den günlük erişimi on milyonu aşan Sosyal Ağ Sağlayıcı’nın temsilcisinin; (i) tüzel kişi ise sermaye şirketi şeklinde kurulan şube olması, (ii) Sosyal Ağ Sağlayıcı’nın unvanının ayırt edici ibaresi ile sermaye şirketinin kurulduğu ili içeren unvana sahip olması, (iii) paylarının tamamının Sosyal Ağ Sağlayıcı’ya ait olması, (iv) esas sermaye tutarının en az 100.000.000 Türk Lirası olması ve (v) esas sözleşmesinde, Sosyal Ağ Sağlayıcı tarafından tam yetkili ve sorumlu kılındığının açıkça belirtilmesi gerekir.
  • Karar ile Sosyal Ağ Sağlayıcılar’a ayrıca reklam kütüphanesi oluşturma, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen belirli suçları işleyenler hakkında adli mercilere bilgi verme, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri kolluk ile paylaşma ve kriz planı oluşturma gibi yükümlülükler ve kullanıcıların kişisel verilerinin korunması ve siber güvenlik önlemlerine ilişkin çeşitli tedbirler getirilir.
  • Son olarak, Karar kapsamında Sosyal Ağ Sağlayıcılar’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde başvurulacak adli ve idari yaptırımlara yer verilir.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Konut Kiraları Artış Oranına Sınırlama Getirildi
Hukuki Gelişmeler
Konut Kiraları Artış Oranına Sınırlama Getirildi

Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 11.06.2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...


Borçlar Hukuku 14.06.2022
Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği Yayımlandı

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği Yayımlandı

Borçlar Hukuku 11.09.2020
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi
Hukuki Gelişmeler
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi

Borçlar Hukuku 25.05.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.