Kripto Varlıklar Yasası ve İlgili SPK Duyurusu

03.07.2024 Doğukan Kalınoğlu
% 0

Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kripto Varlıklar Yasası) 02.07.2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kripto Varlık Yasası ile 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (SerPK) değişiklikler yapılarak SerPK kapsamına, kripto varlıklara ilişkin hükümler alındı.

Kripto Varlıklar Yasası’nın kabulü ile, SerPK’da değişiklik yapılmasını konu alan Kanun Teklifi (Kripto Varlıklar Yasa Tasarısı) kapsamında yapılması öngörülen değişiklikler aynen yürürlüğe girdi. Kripto Varlıklar Yasa Tasarısı’na ilişkin 24.05.2024 tarihli duyurumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Kripto Varlıklar Yasa Tasarısı’na ek olarak, Kripto Varlıklar Yasası kapsamında, bankalar nezdinde kripto varlıklar ile kripto varlık hizmet sağlayıcısı olan platformların müşterilerine ait nakitlerin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 63 kapsamındaki mevduat ve katılım fonunun sigortalanması hükümlerine tabi olmadığı düzenlendi.

Bunlara ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da 02.07.2024 tarihinde Kripto Varlıklar Yasası’na ilişkin bir duyuru yayınladı. Bu kapsamda;

  • Yeni düzenleme ile kripto varlıkların alım satımı, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama hizmeti ile kripto varlıkların veya bu varlıklara ilişkin cüzdandan transfer hakkı sağlayan özel anahtarların saklanması ve yönetimi faaliyetlerinin bir veya birkaçının düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edildiği her türlü ortam, SerPK kapsamına girdi. SerPK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşlar hakkında yasal işlem tesis edilecektir.
  • Halihazırda kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetini yürüten kuruluşlar hakkında iki farklı durum öngörüldü: 02.08.2024 tarihine kadar, (i) faaliyetlerine devam etmek isteyen kuruluşların, buna ilişkin beyanları ile SPK tarafından yayınlanan bilgi formu ve belgeleri; (ii) faaliyetlerine devam etmeyecek olan kuruluşların ise 02.10.2024 tarihine kadar tasfiye kararı alacaklarına ve tasfiye sürecinde yeni müşteri kabul etmeyeceklerine ilişkin beyanları ile SPK tarafından yayınlanan bilgi formu ve belgeleri SPK’ya yazılı olarak sunmaları gerekmektedir.
  • İlgili kuruluşlar, SPK’nın internet sitesinde “Kurumlar/Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları” başlığı altında “Faaliyette Bulunanlar Listesi” ve “Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi” olmak üzere iki ayrı liste halinde ilan edilecektir. Listelerde yer almayan herhangi bir kuruluş, SPK’dan izin almadan kripto varlıklara ilişkin faaliyet yürütemeyecektir.
  • Faaliyete başlamak isteyen kuruluşların ise faaliyete başlamadan önce gerekli belge ve beyanlarını SPK’ya yazılı olarak sunmaları gerekmektedir.
  • Yurt dışında yerleşik platformların, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini en geç 02.10.2024 tarihine kadar sonlandırmaları zorunludur ve bu tarihten sonra faaliyetlerine devam eden kuruluşlar hakkında işlem tesis edilecektir. Bu kapsamda, yurt dışında yerleşik platformların Türkiye’de şirket kurmaları ve faaliyet izni almaları gerekecektir.
  • Müşterilerin kripto varlıkları nakde veya nakdi kripto varlığa çevirebilmelerine ve kripto varlıkların transferinin gerçekleştirilmesine imkân veren Türkiye’de yerleşik ATM ve benzeri elektronik işlem cihazlarının faaliyetlerinin en geç 02.10.2024 tarihine kadar sonlandırılması gerekmektedir. Faaliyetlerini bu tarihe kadar sonlandırmayan kuruluşlar hakkında işlem tesis edilecektir.

Kripto Varlıklar Yasası ve ilgili SPK duyurusuna aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kripto Varlıkları Konu Alan Yasa Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sunuldu
Hukuki Gelişmeler
Kripto Varlıkları Konu Alan Yasa Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sunuldu

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasını Konu Alan Kanun Teklifi (Kripto Varlıklar Yasa Tasarısı) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Kripto Varlık Yasa Tasarısı ile 6.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (SerPK) değişiklik yapılması öngörülür. Kripto Varlıklar...

Sermaye Piyasası Hukuku 24.05.2024
Sermaye Piyasası Kurulu, e-Başvuruya İlişkin Duyuru Yayımladı
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu, e-Başvuruya İlişkin Duyuru Yayımladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı’nın 18/470 sayılı Kararı uyarınca yapılan duyuru (Duyuru), 28.03.2024 tarihli ve 2024/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı...

Sermaye Piyasası Hukuku 01.04.2024
Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Payların İlk Halka Arzı Öncesi Uyulacak Ön Şartlardaki Tutarların İndirimine İlişkin İlke Kararı
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Payların İlk Halka Arzı Öncesi Uyulacak Ön Şartlardaki Tutarların İndirimine İlişkin İlke Kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı’nın i-SPK 128.22 sayılı İlke Kararı (İlke Kararı) 28.03.2024 tarihli ve 2024/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı...

Sermaye Piyasası Hukuku 01.04.2024
SPK’nın, İhraççılar ve Sermaye Piyasası Kurumları İçin Verdiği TMS 29 ve Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına İlişkin Kararı
Hukuki Gelişmeler
SPK’nın, İhraççılar ve Sermaye Piyasası Kurumları İçin Verdiği TMS 29 ve Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına İlişkin Kararı

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı sayılı kararına istinaden 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı (Kurul Kararı), 07.03.2024 tarihli ve 2024/14 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal raporlama düzenlemelerine tabi...

Sermaye Piyasası Hukuku 11.03.2024
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “Fon Türleri” ve “Standart Fonlara İlişkin Esaslar” Başlıklı Bölümlerinde Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “Fon Türleri” ve “Standart Fonlara İlişkin Esaslar” Başlıklı Bölümlerinde Değişiklik

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 29.02.2024 tarih ve 13/337 sayılı kararı (Kurul Kararı), 29.02.2024 tarihli ve 2024/13 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. Kurul Kararı uyarınca Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (Rehber) “Fon Türleri” ve “Standart Fonlara İlişkin Esaslar” başlıklı...

Sermaye Piyasası Hukuku 07.03.2024
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-52.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.E) (Tebliğ) 01.03.2024 tarihli ve 32476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Tebliğ, serbest fonlara ilişkin konulara KAP sayfasında yer verilmesine dair...

Sermaye Piyasası Hukuku 07.03.2024
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’e “Sorumlu Yönetim İlkeleri” Maddesi Eklendi
Hukuki Gelişmeler
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’e “Sorumlu Yönetim İlkeleri” Maddesi Eklendi

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 16.02.2024 tarih ve 11/255 sayılı kararı (Kurul Kararı), 16.02.2024 tarihli ve 2024/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. Kurul Kararı uyarınca Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’e Sorumlu Yönetim İlkeleri (İlkeler) m. 13 olarak eklendi. İlkeler’e ilişkin önemli...

Sermaye Piyasası Hukuku 26.02.2024
Güncel Kurul Kararı Işığında Sermaye Piyasası Aracı İhraç Başvurularında Enflasyon Muhasebesi Uygulaması
Hukuki Gelişmeler
Güncel Kurul Kararı Işığında Sermaye Piyasası Aracı İhraç Başvurularında Enflasyon Muhasebesi Uygulaması

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 08.02.2024 tarih ve 9/221 sayılı kararı (Kurul Kararı) uyarınca yapılan duyuru (Duyuru), 08.02.2024 tarihli ve 2024/9 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. Duyuru, Kurul Kararı ışığında sermaye piyasası aracı ihraç başvurularında enflasyon muhasebesi...

Sermaye Piyasası Hukuku 09.02.2024
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 2024 Yılı İçin Halka Arz ve Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Eşikleri Tespit Edildi
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 2024 Yılı İçin Halka Arz ve Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Eşikleri Tespit Edildi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.12.2023 tarih ve 81/1811 sayılı Kararı (Karar), 29.12.2023 tarih ve 2023/82 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. Karar ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan diğer düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi...

Sermaye Piyasası Hukuku 04.01.2024
Girişim Sermayesi Pazarına İlişkin Düzenleme
Hukuki Gelişmeler
Girişim Sermayesi Pazarına İlişkin Düzenleme

Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.3) (Tebliğ) 18.05.2023 tarihli ve 32194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulacak Girişim Sermayesi Pazarı’na ilişkin usul ve esaslar düzenlenir. Tebliğ kapsamında...

Sermaye Piyasası Hukuku 18.05.2023
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 398 kapsamında bağımsız denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi...

Sermaye Piyasası Hukuku 02.12.2022
Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında Basın Açıklaması Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında Basın Açıklaması Yayımlandı

09.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında Basın Açıklamaları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabı tarafından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında “Emtia Pazarı”nın kurulduğu ve altın sertifikası...

Sermaye Piyasası Hukuku 16.06.2022
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 08.02.2022 tarih ve 940051 sayılı yazısı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan 02.05.2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesinin (“Genelge”) 38/2 maddesinde değişiklik...

Sermaye Piyasası Hukuku 17.02.2022
Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlandı

Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (II-31/B.1) (“Tebliğ”) 26.01.2022 tarihli ve 31731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Sermaye Piyasası Hukuku 27.01.2022
Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

Sermaye Piyasası Hukuku 2.10.2020
Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Kira Sözleşmelerinin Bedellerine İlişkin Duyuru Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Kira Sözleşmelerinin Bedellerine İlişkin Duyuru Yapıldı

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Kira Sözleşmelerinin Bedellerine İlişkin Duyuru Yapıldı

Sermaye Piyasası Hukuku 16.10.2020
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik

Sermaye Piyasası Hukuku 23.10.2020
Payları İlk Defa Halka Arz Edilen Bazı Kurumlar İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Getirildi
Hukuki Gelişmeler
Payları İlk Defa Halka Arz Edilen Bazı Kurumlar İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Getirildi

Payları İlk Defa Halka Arz Edilen Bazı Kurumlar İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Getirildi

Sermaye Piyasası Hukuku 17.11.2020
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34) Değişti
Hukuki Gelişmeler
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34) Değişti

32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34) Değişti

Sermaye Piyasası Hukuku 2.02.2021
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-III
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-III

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Hukuku 22.02.2021
Ülke Bazlı Raporun Gönderim Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı
Hukuki Gelişmeler
Ülke Bazlı Raporun Gönderim Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı

Ülke Bazlı Raporun Gönderim Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı

Sermaye Piyasası Hukuku 22.02.2021
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-II
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-II

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Hukuku 19.03.2021
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-I
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-I

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Hukuku 9.08.2021
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklik

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklik

Sermaye Piyasası Hukuku 1.10.2021
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (No: 2018-32/45) Yapılan Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (No: 2018-32/45) Yapılan Değişiklikler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (No: 2018-32/45) Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Hukuku 14.10.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.