Yönetici Avukat

Didem Adlığ Sönmez

Birim Banka ve Finans
Diller Türkçe, İngilizce, Fransızca
Didem Adlığ Sönmez
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Erdem & Erdem’in Banka ve Finans Birimi’nde Yönetici Avukat olarak görev yapmakta olan Didem Adlığ Sönmez, proje finansmanı, bankacılık hukuku, yapılandırılmış finans uygulamaları ve sermaye piyasaları işlemlerinde uzmanlaşmıştır.

Didem Adlığ Sönmez, yerli ve yabancı bankalar, finans kuruluşları ile kredi alanlar, sponsorlar ve diğer yükümlüleri bankacılık ve finans işlemlerinde temsil eder ve 10 yılı aşkın deneyimi ile bankacılık hukuku, hazine işlemleri ve ilgili mevzuata ilişkin kapsamlı danışmanlık hizmeti sunar. Çok uluslu ve sektöründe lider banka ve finans kuruluşlarının yanı sıra enerji, altyapı ve gayrimenkul başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere proje finansmanı ve yeniden yapılandırma işlemlerinde danışmanlık hizmeti verir.

Kamu idareleri ile özel sektör arasında gerçekleştirilen Kamu-Özel İşbirliği, Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, Yap-Kirala veya İşletme Hakkı Devri gibi modellerle gerçekleştirilen özel enerji ve altyapı projelerini başarıyla yürütmektedir.

Sermaye piyasaları işlemlerinde özellikle halka açık şirketlerin yapılanmaları ve menkul değerlere ilişkin işlemlerde faaliyet gösteren Adlığ, bankalar, finans kuruluşları ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren halka açık şirketlere sermaye piyasalarında düzenlenmiş konulara ilişkin hukuki destek sunar.

Hazine ürünleri, tezgahüstü yatırım araçları ve uluslararası geçerliliği olan standart çerçeve türev işlem sözleşmeleri ile nakit akışı ve malvarlığına dayalı seküritizasyon işlemleri ve tahvil ihracı konularında hem Türkiye’de hem de yurt dışında bankaları temsil etmiştir.

Hizmet Alanları

Banka ve Finans Hukuku
Banka ve Finans Hukuku
Krediler, tahvil, para ve teminatları konu alan geniş bir hukuk alanıdır.
Kamu Özel İşbirlikleri (KÖİ)
Kamu Özel İşbirlikleri (KÖİ)
Kamu idareleri ile özel sektör arasında gerçekleştirilen bir tür finansman modelidir.
Proje Finansmanı
Proje Finansmanı
Projenin potansiyel nakit akışına odaklanan, özel bir finansman türüdür.
Sermaye Piyasası İşlemleri
Sermaye Piyasası İşlemleri
Fon sahipleri ile fon arayanların arasında çeşitli yatırım araçları ile gerçekleşen işlemlerdir.

Yer Aldığı Projeler

Proje Finansmanı
Banka ve Finans Hukuku
Sermaye Piyasası İşlemleri
Kamu Özel İşbirlikleri (KÖİ)
  • Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı ve yeniden finansmanı projelerinde Türkiye’de önde gelen bir bankaya danışmanlık verilmesi.
  • Türkiye’nin lider bankalarının ve yabancı finans kuruluşların oluşturduğu konsorsiyum ile Yap – İşlet – Devret finansman modeli ile gerçekleştirilen otoyol inşa projelerinde hukuki danışmanlık verilmesi.
  • Gemi inşa ve ihracatı projelerinde finansman sağlayan bankaya kredi ve teminat sözleşmeleri ile gayri-nakdi kredilere ilişkin danışmanlık verilmesi


  • Genel kredi sözleşmesi, bankacılık işlemleri sözleşmesi, teminat sözleşmelerinin oluşturulması ve müzakeresi konusunda önde gelen bankalara hukuki danışmanlık verilmesi.
  • Sektöründe lider bir bankaya tedarikçi finansmanı ve nakit yönetimi süreçlerine ilişkin danışmanlık sunulması.
  • Dış ticaret finansmanında garanti, teminat mektubu ve akreditif süreçlerine ilişkin danışmanlık sunulması.
  • Merkezi karşı taraflar ile takas sözleşmelerin imzalanması, International Swap and Derivatives Association (ISDA) çerçeve sözleşmeleri ve ekleri, ISDA teminat sözleşmeleri (CSA), repo işlemleri çerçeve sözleşmeleri (Global Master Repurchase Agreement - GMRA) hakkında Türkiye ve Hollanda’da da kurulu bankalara danışmanlık verilmesi.
  • Önde gelen bir bankaya toplam getiri swap sözleşmesi hakkında hukuki danışmanlık verilmesi. 
  • Türkiye’nin lider bankalarının oluşturduğu konsorsiyum ile Yap – Kirala – Devret finansman modeli ile gerçekleştirilen sağlık sektöründeki projelerde bankaya hukuki danışmanlık verilmesi.


Eğitim

Leiden University, Hukuk Fakültesi, LL.M.


Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi

Üyelikler

Ankara Barosu
Ankara Barosu

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.