Sermaye Piyasası İşlemleri

Sermaye Piyasası İşlemleri

Erdem & Erdem olarak, müvekkillerimizin hem Türkiye'de hem de yurtdışında çeşitli sermaye arzı sorunlarına hukuki çözümler sunmanın yanı sıra uyum ve yönetişim konularıyla da ilgileniyoruz. Sermaye piyasası avukatlarımız, ihraççılara, yatırım fonlarına, özel sermaye fonlarına ve finansal kuruluşlara, teminatlı ve teminatsız kredi ihraçları, sermaye artırımları, kuruluşlar, halka arzlar ve özel plasmanlar dahil olmak üzere borç ve öz sermaye piyasaları ile türev piyasalarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ekibimiz, Türkiye'de ve uluslararası alanda, yüksek getirili tahvil ihraçları, kamu ve özel sektör özel sermaye arzları, tahvil bonoları, dönüştürülebilir araçlar ve menkul kıymetleştirme konularında ihraççılara, sigorta brokerlerine, yatırımcılara ve diğer piyasa katılımcılarına hizmet vermektedir.

Menkul kıymetlerin, sermaye piyasası araçlarının, ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının sermaye piyasası düzenlemelerine uyumunun sağlanması, kamuyu aydınlatma, borsa kotasyonu ve kurumsal yönetim konularında başarılı bir geçmişe sahibiz ve uzun yıllardır müşterilerimize bu alanlarda destek veriyoruz.

Danışmanlık hizmetlerimizin kapsamı sadece şirketlere değil, aynı zamanda onların yönetim kurullarına ve yönetim kurulu komitelerine, bağımsız direktörleri, mali müşavirleri ve bağımsız denetçilerine de raporlama yapmayı içermektedir. Müvekkillerimize güvene dayalı görev soruları, yönetişim yapıları ve belirli işlemler, uyum ve yöneticilerin ve görevlilerin güvene dayalı görev ve sorumluluklarına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Erdem & Erdem'in kurumsal yönetim uygulamaları, çeşitli kurumsal yönetim ve strateji konularında şirketlere, yönetim kurullarına, komitelere ve bireysel direktörlere, mütevellilere ve icra memurlarına danışmanlık yapılmasını içerir. Yönetim kurulları ve yöneticilerin görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için, genellikle üçüncü tarafların veya devletin taleplerine yanıt olarak, yönetişim denetimleri veya iç soruşturmaları içeren periyodik incelemelerde bulunuyoruz.

Yer aldığımız projelerden örnekler

  • Halka açık bir bankanın kontrol hissedarı olan bir Orta Asyalı varlık fonu anonim şirketine sermaye piyasası mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak
  • Kredi verenler (toplam taahhütlerin çoğunluğunu oluşturan müşteriler dahil yaklaşık 30 banka) tarafından Ürdünlü bir telekomünikasyon şirketinin bağlı ortaklığına sağlanan 4,75 milyar ABD Doları tutarındaki finansmanın yeniden yapılandırılmasında önde gelen üç Türk bankasının temsili
  • Bir Türk gübre firmasına ISDA (Uluslararası Swaps ve Türev Ürünler Birliği) Ana Sözleşmesi ve bir Hollanda bankası tarafından yürütülecek ISDA Tarifesi ile, hissedarları tarafından Hollandalı banka lehine sağlanacak teminat hakkında danışmanlık verilmesi
  • Hong Kong'da bir halka arz süreciyle ilgili olarak bir Çinli şirketler grubuna sözleşmeden doğan yükümlülükler ve maddi mevzuat hükümleri ile Türk sermaye piyasası kanunu konusunda danışmanlık verilmesi
  • Yeni kripto para birimlerinin ve kripto para piyasası araçlarının geliştirilmesinin finansmanı için İlk Para Arzı Teklifi (ICO) işleminde bir e-ticaret platformuna danışmanlık verilmesi

Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Özgür Kocabaşoğlu Özgür Kocabaşoğlu Ortak ve Kurumsal İşler Lideri
İbrahim Onur Baysal İbrahim Onur Baysal Ortak ve Sermaye Piyasaları Lideri
Didem Adlığ Sönmez Didem Adlığ Sönmez Yönetici Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.