Sermaye Piyasası İşlemleri

Sermaye Piyasası İşlemleri

Erdem & Erdem olarak, müvekkillerimizin gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında karşılaştıkları çeşitli sermaye tedariki sorunları ile mevzuata uyum ve yönetişimle ilgili sorunlarına hukuki çözümler sunuyoruz. Sermaye piyasası alanında faaliyet gösteren avukatlarımız kurumsal ihraççılara, özel sermaye fonlarına ve finans kurumlarına, teminatlı ve teminatsız borç tedarikini ve özel plasmanları içeren borç sermayesi pazarında danışmanlık hizmeti sunar. Hem Türkiye hem de yurt dışında yüksek getirili tahvil bonolarının, kamu ve özel sektörün özel hisse senedi arzlarının ve tahvil bonoları ile konvertibl menkul kıymetlerin ihracı alanında ihraççıları, sigorta komisyoncularını, yatırımcıları ve pazardaki diğer katılımcıları temsil eder.

Menkul kıymetlerin sermaye piyasası düzenlemelerine uygunluğunun sağlanması, durum açıklamaları, borsada kote olma ve kurumsal yönetimle ilişkili konularda başarılı bir faaliyet geçmişine sahip olup, bu alanlarda müvekkillerimize uzun yıllardır destek sunmaktayız.

Yer aldığımız projelerden örnekler

  • Halka açık bir bankanın kontrol hissedarı olan bir Orta Asyalı varlık fonu anonim şirketine sermaye piyasası mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak
  • Kredi verenler (toplam taahhütlerin çoğunluğunu oluşturan müşteriler dahil yaklaşık 30 banka) tarafından Ürdünlü bir telekomünikasyon şirketinin bağlı ortaklığına sağlanan 4,75 milyar ABD Doları tutarındaki finansmanın yeniden yapılandırılmasında önde gelen üç Türk bankasının temsili
  • Bir Türk gübre firmasına ISDA (Uluslararası Swaps ve Türev Ürünler Birliği) Ana Sözleşmesi ve bir Hollanda bankası tarafından yürütülecek ISDA Tarifesi ile, hissedarları tarafından Hollandalı banka lehine sağlanacak teminat hakkında danışmanlık verilmesi
  • Hong Kong'da bir halka arz süreciyle ilgili olarak bir Çinli şirketler grubuna sözleşmeden doğan yükümlülükler ve maddi mevzuat hükümleri ile Türk sermaye piyasası kanunu konusunda danışmanlık verilmesi
  • Yeni kripto para birimlerinin ve kripto para piyasası araçlarının geliştirilmesinin finansmanı için İlk Para Arzı Teklifi (ICO) işleminde bir e-ticaret platformuna danışmanlık verilmesi

Avukatlarımız

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.