Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

14.06.2024 İlayda Salkım
% 0

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 11.06.2024 tarihli ve 32573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, geriye dönük olarak 1 Mart 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 11 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girdi ve böylelikle Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’i (Mülga Yönetmelik) yürürlükten kaldırdı. Ancak 1 Mart 2024 tarihinden önce başlayan kısa çalışmalara Mülga Yönetmelik’in uygulanacağı ayrıca düzenlendi. Yönetmelik’te yer alan önemli düzenlemeler aşağıda özetlenir

İşveren tarafından kısa çalışma talebi, Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ve zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde yapılabilir. 

Mülga Yönetmelik ile benzer olarak Yönetmelik’te (i) kısa çalışma döneminin kısa çalışma başlama tarihi dahil üç ayı geçemeyeceği, (ii) kısa çalışma döneminin, işyeri için dört haftadan az olamayacağı ve (iii) işyerinde veya işyerinin bir bölümünde uygulanan kısa çalışma süresinin, işyerinin haftalık normal çalışma süresinin 1/3 oranından az olamayacağı düzenlenmiştir. Sürelerin hesaplanmasında dikkate alınacak hususlar ise ayrıca belirtilmiştir.

Yönetmelik’te kısa çalışma başvurularının değerlendirilmesine ilişkin kurallar getirilmiştir. Buna göre aşağıda yer alan düzenlemeler öne çıkmaktadır. 

  • Kural olarak, yapılan başvurular İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Ancak işyerinin fiziken doğrudan etkilendiği deprem, yangın, su baskını ve benzeri zorlayıcı sebepler ile yapılan kısa çalışma başvurularında İŞKUR Yönetim Kurulu kararı aranmaz. 
  • Anılan sebepler dolayısıyla oluşan nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplerle dolaylı olarak etkilendiği gerekçesiyle yapılan başvuruların İŞKUR birimi tarafından reddedilir.
  • Uygunluk tespiti sonucunda verilen karar işverene bildirilir. İşveren durumu, işyerinde çalışanlarının görebileceği bir yerde ilan eder veya kısa çalışmaya tabi çalışanlarına bildirim yapar ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir.  

Yönetmelik ile ayrıca kısa çalışma ödeneğinin miktarına ve ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Buna göre, kısa çalışma ödeneği çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanır ve İŞKUR tarafından ilgili çalışanlara doğrudan ödenir. Ancak kısa çalışma kapsamında, sigortalı çalışanın çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından ödenir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. 

Son olarak, Yönetmelik’te kısa çalışma ödeneğinin denetimi ve durdurulması, kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi ve durdurulması, işverenin kayıt tutma ve bildirim zorunluluğu ile kısa çalışmanın erken sona ermesine ilişkin usul ve esaslar da düzenlenmiştir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası
Hukuki Gelişmeler
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun -bir başka deyişle Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası (EYT Yasası)- 3 Mart 2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT Yasası ile 5510...

İş Hukuku 09.03.2023
Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Hukuki Gelişmeler
Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname) 22.02.2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile getirilen ve olağanüstü hâl ilan edilen illerde uygulanacak tedbirler...

İş Hukuku 23.02.2023
2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi
Hukuki Gelişmeler
2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi

13 Ocak 2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7431 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) m. 7 ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 43. madde eklendi...

İş Hukuku 17.01.2023
Anayasa Mahkemesi’nin 21.09.2022 Tarihli ve 2019/25604 Başvuru Numaralı Kararı Resmî Gazete’de Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Anayasa Mahkemesi’nin 21.09.2022 Tarihli ve 2019/25604 Başvuru Numaralı Kararı Resmî Gazete’de Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 21.09.2022 tarihli ve 2019/25604 Başvuru Numaralı Kararı (Karar) 15.11.2022 tarihli ve 32014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşverenin, başvurucunun iş arkadaşı ile yaptığı telefon yazışmalarını incelemesi ve bunları gerekçe göstererek çalışanın iş sözleşmesini...

İş Hukuku 16.11.2022
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Sürelerin Oranında Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Sürelerin Oranında Değişiklik Yapıldı

21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin...

İş Hukuku 22.07.2022
Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı

02.02.2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği ile Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı ve...

İş Hukuku 04.02.2022
Kurumsal E-posta Hesabının İncelenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuki Gelişmeler
Kurumsal E-posta Hesabının İncelenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Kurumsal E-posta Hesabının İncelenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

İş Hukuku 5.02.2021
Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni İşten Çıkış Kodları Belirledi
Hukuki Gelişmeler
Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni İşten Çıkış Kodları Belirledi

Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni İşten Çıkış Kodları Belirledi

İş Hukuku 12.04.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.