Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

19.10.2022 Zeynep Nazlı Tosyalı
% 0

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kanun ile başlıca 5187 sayılı Basın Kanunu (“Basın Kanunu”), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“İnternet Kanunu”) ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“Türk Ceza Kanunu”) olmak üzere birçok kanunda değişiklik yapıldı.

Kanun’un getirdiği en önemli değişikliklerden bazıları aşağıda özetlenir:

Basın Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

  • Basılı eserlere ek olarak, internet haber siteleri de Basın Kanunu kapsamına alınıp tanımlandı. Bu doğrultuda, Basın Kanunu ile düzenlenen birçok mevcut yükümlülük ve yaptırım internet haber sitelerini de kapsar hale geldi.
  • Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren internet haber sitelerinin Kanun’la getirilen yükümlülükleri yerine getirmesi için yürürlük tarihinden itibaren üç aylık süre öngörüldü.

İnternet Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

  • Bir içeriğin, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu’nun 27. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında yer alan suçları oluşturduğu konusunda yeterli şüphe bulunması halinde içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebileceği düzenlendi.
  • Sosyal ağ sağlayıcıların temsilci atama yükümlülüğü ayrıntılandırılarak, gerçek kişi temsilcinin Türk vatandaşı olmasının yanı sıra Türkiye’de mukim olması zorunluluğu getirildi.
  • Türkiye’den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların temsilcileri için ilave yetki ve sorumluluklar öngörüldü. Temsilcilere ilişkin yeni düzenlemelere uyum sağlanması için altı aylık bir süre tanındı.
  • Sosyal ağ sağlayıcıların Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen belirli suçlara konu internet içeriklerini oluşturan ve yayan faillere ulaşmak için gerekli bilgileri duruma göre adli mercilere sağlama yükümlülüğü getirildi. Söz konusu yükümlülüğün ihlali halinde bant genişliğinin %90 oranında daraltılmasına karar verilebileceği düzenlendi.
  • Sosyal ağ sağlayıcılara başlık etiketleri ve öne çıkarılan içeriklerin uyarı yöntemiyle kaldırılması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği içinde işleyecek etkin bir başvuru mekanizması kurma yükümlülüğü getirildi.
  • Sosyal ağ sağlayıcılara ayrıca çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü de dahil olmak üzere birçok ilave yükümlülük de getirildi.
  • Kanun ile getirilen yükümlülüklerin ihlali halinde reklam yasakları ile bant genişliğinin daraltılmasından sosyal ağ sağlayıcıların küresel cirosunun %3’üne varan idari para cezasına kadar uzanan yaptırımlar öngörüldü.

Türk Ceza Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

  • Türk Ceza Kanunu’na yeni madde eklenerek, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu düzenlendi. Söz konusu suçun cezasının bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası olduğu öngörüldü.

Kanun, işbu yazıda incelenmeyen ve 01.04.2023 tarihinde yürürlüğe girecek muhtelif hükümleri haricinde yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlandı

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı...

Diğer 16.09.2022
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlandı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yönetmeliği) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 19.08.2022
4046 Sayılı Kanun’un Geçici 30. Maddesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Resmî Gazete’de Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
4046 Sayılı Kanun’un Geçici 30. Maddesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Resmî Gazete’de Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 20.07.2022 tarihli ve 2022/22 E. 2022/92 K. sayılı kararı 02.08.2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un geçici madde 30 hükmü (Geçici Madde) iptal edildi...

Diğer 02.08.2022
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlandı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 02.08.2022
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) 14 Mayıs 2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 20.05.2022
Başta ABD ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Olmak Üzere Birçok Ülke, Rusya Federasyonu'na Ağır ve Kapsamlı Ekonomik Yaptırımlar Uygulama Kararı Aldı
Hukuki Gelişmeler
Başta ABD ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Olmak Üzere Birçok Ülke, Rusya Federasyonu'na Ağır ve Kapsamlı Ekonomik Yaptırımlar Uygulama Kararı Aldı

Rusya Federasyonu’nun (“Rusya”) Ukrayna’yı işgalini takiben başta Avrupa Birliği üye ülkeleri (“AB”), Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”), Birleşik Krallık, Japonya ve Kanada olmak üzere birçok ülke Rusya aleyhine...

Diğer 01.03.2022
Alman Tedarik Zinciri Mevzuatına Uyum
Hukuki Gelişmeler
Alman Tedarik Zinciri Mevzuatına Uyum

11 Haziran 2021 tarihinde Alman Federal Parlamentosu tarafından Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu (Lieferkettensorgfaltsgesetz) (“Kanun”) kabul edildi. 2023 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan Kanun...

Diğer 17.11.2021
Whitford'dan ABD'nin İran Yaptırımlarının İhlali
Hukuki Gelişmeler
Whitford'dan ABD'nin İran Yaptırımlarının İhlali

Whitford'dan ABD'nin İran Yaptırımlarının İhlali

Diğer 20.08.2020
Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope’a Reklam Verilmesi Yasaklandı
Hukuki Gelişmeler
Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope’a Reklam Verilmesi Yasaklandı

Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope’a Reklam Verilmesi Yasaklandı

Diğer 20.01.2021
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik-I
Hukuki Gelişmeler
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik-I

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik

Diğer 16.03.2021
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu’na Karşı Yaptırım Uygulama Kararı Aldı
Hukuki Gelişmeler
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu’na Karşı Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu’na Karşı Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

Diğer 22.04.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.