Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

% 0

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) 14 Mayıs 2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ile Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”) getirilen önemli düzenlemeler aşağıda özetlenir:

  • Yönetmelik genelinde, halihazırda Maliye Bakanlığı’nın görevli olduğu bütün iş ve işlemler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlendirildi.
  • Ön izin verilen girişimcinin müzakerede taahhüt ettiği katılım payına ilişkin 11. maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırıldı.
  • Ön izin süreci bakımından öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ön izin talebinin geçersiz sayılması ve verilmiş ön iznin iptali üzerine, müzakere sonucunda girişimci tarafından ödenen sosyal ve teknik altyapıya katılım payı iade edilmeyeceği düzenlendi.
  • Ön izin verilen alanın orman vasıflı olması halinde, ön izne konu orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ile üç yıllık bakım bedelinin; mera, yaylak ve kışlak vasıflı olması halinde ise ilgili idarece belirlenen ot bedelinin ödenmesi gerekliliği getirildi.
  • Kesin tahsis süre ve usulüne ilişkin özel sınırlamalara tabi tutulan günübirlik tesis, kür merkezi, kamping ve konaklama amaçlı mesire yeri tahsislerine, “lüks çadır tesisleri” eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, konaklama amaçlı yapılan tahsislerin lüks çadır tahsisine dönüştürülmesi uygun görülüp bu taşınmaz üzerindeki yapıların yıkılması gerekirse ilgili idarenin belirleyeceği yapı bedelinin yatırımcı tarafından ödeneceği düzenlendi.
  • Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, 09.08.1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilân edilen yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesi amacıyla yapılacak kiralamalar hariç konaklama içeren tesis yapımı için kiralama veya tahsis yapılamayacağı öngörüldü.
  • Yönetmelik’in “Sosyal ve teknik altyapı hizmetleri” başlıklı 26. maddesinin ilk fıkrasına “kredi kuruluşlarınca yapılan geri alım (vefa) hakkı kapsamındaki işlemler” ifadesi eklenerek bu işlemler tahsisin ve şirket hisselerinin devri halinde istenecek sosyal ve teknik altyapıya katılım payı kapsamı dışında tutuldu.
  • Kesin tahsisi yapılıp Maliye Bakalığı’nca irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar için tahsisin kaldığı yerden devamı talebinde bulunulmasının herhangi bir süre kısıtlamasına tabi olmadığını öngören Geçici Madde 5 ilga edildi.
  • Geçici Madde 13 ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan sözleşmelere, 28.07.2022 tarihine kadar yapılacak başvuru üzerine, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması imkanı getirildi.

İlgili Değişiklik metnine buradan ulaşabilirsiniz.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuki Gelişmeler
Başta ABD ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Olmak Üzere Birçok Ülke, Rusya Federasyonu'na Ağır ve Kapsamlı Ekonomik Yaptırımlar Uygulama Kararı Aldı

Rusya Federasyonu’nun (“Rusya”) Ukrayna’yı işgalini takiben başta Avrupa Birliği üye ülkeleri (“AB”), Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”), Birleşik Krallık, Japonya ve Kanada olmak üzere birçok ülke Rusya aleyhine...

Diğer 01.03.2022
Hukuki Gelişmeler
Alman Tedarik Zinciri Mevzuatına Uyum

11 Haziran 2021 tarihinde Alman Federal Parlamentosu tarafından Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu (Lieferkettensorgfaltsgesetz) (“Kanun”) kabul edildi. 2023 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan Kanun...

Diğer 17.11.2021
Hukuki Gelişmeler
Whitford'dan ABD'nin İran Yaptırımlarının İhlali

Whitford'dan ABD'nin İran Yaptırımlarının İhlali

Diğer 20.08.2020
Hukuki Gelişmeler
Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope’a Reklam Verilmesi Yasaklandı

Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope’a Reklam Verilmesi Yasaklandı

Diğer 20.01.2021
Hukuki Gelişmeler
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik-I

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik

Diğer 16.03.2021
Hukuki Gelişmeler
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu’na Karşı Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu’na Karşı Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

Diğer 22.04.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.