Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlandı

02.08.2022 Zeynep Nazlı Tosyalı
% 0

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği (Yönetmelik) 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (Mülga Yönetmelik) yürürlükten kaldırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Bakanlık) tarafından “Yeşil Kalkınma Hedefleri” kapsamında hazırlanan Yönetmelik ile getirilen başlıca düzenlemeler şu şekildedir:

  • Bakanlığın “ÇED Gereklidir” ve “ÇED Gerekli Değildir” kararının verilmesi yetkisinin valilikler yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine (il müdürlüğü) devredilebileceği öngörüldü. Aynı şekilde, Mülga Yönetmelik zamanında ÇED süreçleri kapsamında valiliklere ait bulunan birçok görev ve yetki il müdürlüklerinin görev ve yetki alanına dahil edildi.
  • Halkın ÇED süreçlerine yönelik bilgilendirilmesi ve görüş ve önerilerinin alınması amacıyla paydaş katılım planı hazırlanması öngörüldü.
  • “ÇED Olumlu” kararı verilen projelerin yatırımlarına 5 yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın başlanmaması halinde kararın geçersiz sayılacağı düzenlendi. Bu süre, Mülga Yönetmelik’te 7 yıldı.
  • Kapsam dışı projelere ek olarak kanunen muafiyeti bulunan projeler bakımından da kapasite artırımı veya alan genişletilmesinin planlanması hallerinde, Yönetmelik eklerinde yer alan eşiklere tabi şekilde, ÇED raporu hazırlanması zorunluluğu getirildi.
  • ÇED uygulanacak projelerin düzenlendiği Ek-1 ve ön incelemeye ve değerlendirmeye tabi projelerin listelendiği Ek-2’de düzenlemeler yapılmış; ÇED Raporu hazırlanması zorunlu faaliyetlerin sayısının arttığı görülmüştür.
  • ÇED Genel Formatı’na Çevre İzleme Planı ile Sürdürülebilirlik Planı başlığı altında Sıfır Atık Planı, Trafik Yönetim Planı, Sera Gazı Azaltım Planı, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı eklendi.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuki Gelişmeler
4046 Sayılı Kanun’un Geçici 30. Maddesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Resmî Gazete’de Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 20.07.2022 tarihli ve 2022/22 E. 2022/92 K. sayılı kararı 02.08.2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un geçici madde 30 hükmü (Geçici Madde) iptal edildi...

Diğer 02.08.2022
Hukuki Gelişmeler
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) 14 Mayıs 2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 20.05.2022
Hukuki Gelişmeler
Başta ABD ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Olmak Üzere Birçok Ülke, Rusya Federasyonu'na Ağır ve Kapsamlı Ekonomik Yaptırımlar Uygulama Kararı Aldı

Rusya Federasyonu’nun (“Rusya”) Ukrayna’yı işgalini takiben başta Avrupa Birliği üye ülkeleri (“AB”), Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”), Birleşik Krallık, Japonya ve Kanada olmak üzere birçok ülke Rusya aleyhine...

Diğer 01.03.2022
Hukuki Gelişmeler
Alman Tedarik Zinciri Mevzuatına Uyum

11 Haziran 2021 tarihinde Alman Federal Parlamentosu tarafından Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu (Lieferkettensorgfaltsgesetz) (“Kanun”) kabul edildi. 2023 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan Kanun...

Diğer 17.11.2021
Hukuki Gelişmeler
Whitford'dan ABD'nin İran Yaptırımlarının İhlali

Whitford'dan ABD'nin İran Yaptırımlarının İhlali

Diğer 20.08.2020
Hukuki Gelişmeler
Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope’a Reklam Verilmesi Yasaklandı

Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope’a Reklam Verilmesi Yasaklandı

Diğer 20.01.2021
Hukuki Gelişmeler
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik-I

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik

Diğer 16.03.2021
Hukuki Gelişmeler
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu’na Karşı Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu’na Karşı Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

Diğer 22.04.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.