Ortak ve Sermaye Piyasaları Lideri

İbrahim Onur Baysal

Birim Sermaye Piyasaları
Diller İngilizce
İbrahim Onur Baysal
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Onur Baysal, Erdem & Erdem'in Ortağı ve Sermaye Piyasaları Lideridir. Sermaye piyasası işlemleri, devlet düzenlemeleri, yatırım fonları, borsalar, kurumsal yönetim, devralmalar, birleşme ve devralmalar, azınlık hissedarların ve diğer paydaşların hakları ve korunması, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri, satışlar, ortaklıktan çıkarmalar, sermaye artırımı/azaltımı, mali suçlar ve kurumsal uyum konularında 15 yıllık deneyime sahiptir.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve çok uluslu şirketlere sermaye piyasaları ve yeniden yapılandırma yoluyla finansman arayışında olan projelerinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca sermaye piyasalarının düzenlenmesi, AB düzenlemelerinin iç hukuka aktarılması, İslami Finans, sürdürülebilir finans ve yolsuzluğun önlenmesi konularında ulusal ve uluslararası kamu kurumları ile çeşitli çalışma gruplarına katılmıştır.

Bunun yanı sıra, kurumsal konularda geniş bir deneyime sahip olup, özellikle otomotiv sektöründe finans, ortak girişim, birleşme ve devralma, tedarik, üretim, satın alma, fikri mülkiyet, ortak proje/geliştirme (örneğin otonom araç geliştirme), bayilik/ distribütörlük, acentelik ve fason üretim sözleşmelerinde aktif olarak yer almış ve yönetmiştir.

Hizmet Alanları

Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar
İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ile bir şirketin diğerini satın alması işlemleridir.
ÇSY ve Sürdürülebilirlik
ÇSY ve Sürdürülebilirlik
ÇSY şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarının etkilerinin ve ilerlemesinin incelenmesidir.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Sermaye Piyasası İşlemleri
Sermaye Piyasası İşlemleri
Fon sahipleri ile fon arayanların arasında çeşitli yatırım araçları ile gerçekleşen işlemlerdir.
Start-uplar ve Girişim Yatırımları
Start-uplar ve Girişim Yatırımları
Girişim sermayesiyle fonlanan şirketler ve sponsorlarının faaliyetlerini ele alır.
Yolsuzlukla Mücadele
Yolsuzlukla Mücadele
Yetkinin kanun dışı ve etik açıdan uygun olmayan şekilde kullanılmasını önlemeyi amaçlar.

Yer Aldığı Projeler

Sermaye Piyasası İşlemleri
  • Halka arz, hisse senedi ve borç sermaye piyasası işlemleri, devralma, çeşitli sektörlerden ihraççıları temsil etme konularında danışmanlık
  • Yatırım fonları ve finansal kuruluşlara sermaye piyasaları ve müşteri ilişkileri konularında danışmanlık verilmesi
  • Düzenlemelerle ilgili resmi ve STK çalışma gruplarına katılmak
  • Önde gelen bir üreticinin finansman, tedarikçi ve distribütör konularında danışmanlık ve yönetim.
  • Fason üretim ve ortak geliştirme projelerinde çalışmak ve bu tür projelerin finansmanı konusunda üreticiler ve start-up'lar ile çalışmak

Eğitim

Oxford Üniversitesi, Yüksek Lisans (Hukuk ve Finans)


Ankara Üniversitesi, LLM


Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi


Bursa Anadolu Lisesi

Yayınlar

Hukuk Postası
Diğer Makaleler
  • «Evaluation of White Norms in terms of Principle of Legality”, Journal of Capital Markets (Turkey), April- June 2011, No: 6, p.13-24.
  • «Settlement as an Alternative Dispute Resolution regarding Sanctions in Capital Markets Law”, Ankara 2011, also available at http://www.spk.gov.tr/yayin.aspx?type=yay02&submenuheader=-1
Tümünü Gör

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
Uluslararası Barolar Birliği
Uluslararası Barolar Birliği

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.