Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık

Erdem & Erdem olarak, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere şirketler hukukuna ilişkin tüm süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu süreçler şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması, kuruluşundan, şirketin sona ermesine ve tasfiye edilmesine kadar geçen tüm aşamaları içeriyor. Bu kapsamda, şirketin bünyesinde meydana gelen sermaye artırımları, pay devirleri, şirket birleşme ve devralmaları, tür değişiklikleri, halka açılma, yeniden yapılandırma gibi önemli yapısal değişiklikler yürütülüyor.

Ekibimiz şirketlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları genel kurulların toplanması, yönetim kurulu (YK) kararlarının hazırlanması, YK üyelerinin ve yöneticilerinin temsil görevleri ve sorumlulukları, YK yapıları, yönetim ve özsermaye hissedarlarının hakları ve yükümlülükleri gibi pek çok konuda danışmanlık hizmeti sunuyor. Ayrıca mevzuata uyum konusunda ve sermaye şirketleri ile birlikte, yerli ve yabancı konsorsiyumlar veya ortak girişimler için de hizmet veriliyor.

Ekibimiz, faaliyetin niteliği ile ticari ve hukuki riskleri göz önünde bulundurarak müvekkillerimize, günlük faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları her türlü hukuki konuda danışmanlık sunuyor. Sunulan hizmetler arasında standart sözleşme örneklerinin gözden geçirilmesinden, ürün geliştirme, üretim, pazarlama sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, dış tedarik sözleşmeleri, rekabet etmeme sözleşmeleri gibi karmaşık ticari düzenlemelerin yazılması ve müzakeresi gibi pek çok konu yer alıyor. Ayrıca ekibimiz iş ve danışmanlık sözleşmelerini yapılandırır ve müvekkillerimize iş ve istihdamla ilişkili talep ve uyuşmazlıklarında danışmanlık hizmeti de sunar.

Kurumsal danışmanlık faaliyetlerimiz kuruluşlara, kurullara, komitelere ve bireysel olarak yönetim kurulu üyelerine, yedieminlere ve icra başkanlarına kurumsal yönetim ve stratejiyle alakalı çeşitli konularda hukuk hizmetleri sunulmasını içeriyor. Genellikle üçüncü tarafların veya devletin gündeme getirdiği sorunlara ilişkin gerçekleştirilen yönetim denetimlerinin veya kurum içi soruşturmaların yürütülmesi aşamasında da düzenli aralıklarla kurul ve yöneticilere destek oluyoruz.

Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Özgür Kocabaşoğlu Özgür Kocabaşoğlu Ortak ve Kurumsal İşler Lideri
Mert Karamustafaoğlu Mert Karamustafaoğlu Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri
Canan Doksat Canan Doksat Ortak ve Vergi Lideri
İbrahim Onur Baysal İbrahim Onur Baysal Ortak ve Sermaye Piyasaları Lideri
Sevgi Ünsal Özden Sevgi Ünsal Özden Yönetici Avukat ve Arabulucu
Tilbe Birengel Tilbe Birengel Kıdemli Avukat
Hazel Coşkun Baylan Hazel Coşkun Baylan Kıdemli Avukat
Rüştü Mert Kaşka Rüştü Mert Kaşka Kıdemli Avukat
Duygu Öner Ayçiçek Duygu Öner Ayçiçek Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.