Yolsuzlukla Mücadele

Yolsuzlukla Mücadele

Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi ve küreselleşmeyle birlikte, şirketlerin faaliyet alanları sınırları aşarak dünya çapına yayıldı. Bu coğrafi genişleme hem çalışan sayısında hem de çeşitli ülkelerde yer alan ekonomik birimlerin sayısında büyük artış yaşanmasına yol açtı. Bu durum en başta şirketleri iş yaptıkları birçok ülkenin yolsuzlukla mücadele konusunda yerel mevzuata uyum sağlamaya ve küresel bazda şirket içi etik kurallarının oluşturulmasına zorladı.

Türkiye’nin en önemli ekonomik ve siyasi iş ortakları olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin tabi olduğu yolsuzlukla mücadele konusundaki etkili düzenlemeler nedeniyle, yolsuzlukla mücadele Türk şirketleri için de mutlaka dikkate alınması gereken bir hukuki alan olarak ortaya çıktı. Çeşitli ülkelere, sektörlere, şirketlere ve hatta kişilere uygulanmaya başlanan yaptırımlar rejimi de bu sürecin son halkasını oluşturuyor. Yaptırımlar rejimi gerçek ve tüzel kişinin çeşitli yasaklamalar ve hatta hapis cezaları ile karşı karşıya kalmasına yol açıyor.

Türkiye ve dünyada son dönemde önemi gittikçe artan bu alandaki risklerin öngörülebilmesi ve hukuki güvenliğin sağlanabilmesi için Erdem & Erdem Yolsuzlukla Mücadele Uyum Programı’nı (Uyum Programı) tasarladık. Yolsuzlukla mücadele konusunun geniş ve uluslararası kapsamı nedeniyle Uyum Programı, her dosyanın kendine has olgularına göre değerlendirilir. Bu program ile yolsuzlukla mücadele alanında içtihatların yoksunluğu nedeniyle şirketler açısından önemli belirsizlikler taşıyan risklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Bunun için, öncelikle her bir ilgili şirkete has yolsuzlukla mücadeleye ilişkin riskler tespit edilir. Şirketlerin çok sayıda çalışanı ve iş ortağı olduğu bilinciyle hazırlanan Uyum Programı, şirket içi risklerin belirlenerek bunlara karşı önlemler alınması, şirket bazında yolsuzlukla mücadele politikası oluşturulması ve şirket çalışanlarının yolsuzlukla mücadele hukuku kapsamında eğitilmesini içerir. Bu çerçevede, Uyum Programı’nda belirlenen her modül şirket çalışanlarının yolsuzlukla mücadeleye ilişkin farkındalığını, katılımını ve katkısını artırmayı gözeterek yolsuzlukla mücadele algısını bir şirket politikası haline getirmeyi hedefler.

Avukatlarımız

Mert Karamustafaoğlu Mert Karamustafaoğlu Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri
İbrahim Onur Baysal İbrahim Onur Baysal Ortak ve Sermaye Piyasaları Lideri
Merve Bakırcı Merve Bakırcı Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.