Avukat

Tunahan Sefa Aydın

Birim Davalı İşler, Vergi
Diller İngilizce
Tunahan Sefa Aydın
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Tunahan Sefa Aydın, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nda avukat olarak görev yapmaktadır. Ağırlıklı olarak ticaret hukuku, vergi hukuku ve uyuşmazlık çözümü alanlarında faaliyet göstermekte olup, yerli ve yabancı müvekkillere vergi danışmanlığı, hukuk uyuşmazlıklarına dair danışmanlık hizmeti verilmesi, uyuşmazlıkların takibi ve müvekkillerin mahkemeler nezdinde temsil edilmeleri işlemlerini yürütür.

Tunahan Sefa Aydın, vergi ve ticaret hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yanı sıra, sözleşmeler ve idari uyuşmazlıklara dair konularda da çalışmaktadır. 

Tunahan Sefa Aydın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Hizmet Alanları

Davalar
Davalar
Uyuşmazlıkların çözümünde başarı, geniş bir disiplinlerarası anlayışa ve tecrübeye dayanır.
İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Borçlu ve alacaklı arasındaki hukuki ilişki ile borcun ifasını konu alır ve düzenler.
Vergi Hukuku
Vergi Hukuku
Kamu ile kurumlar ve kişiler arasındaki vergisel ilişkileri konu alan hukuk dalıdır.

Yer Aldığı Projeler

Vergi
Davalar
  • Ulusal vergi mevzuatı ve uluslararası vergi anlaşmaları kapsamında yerli ve yabancı müvekkillere vergi danışmanlık hizmeti sağlanması.
  • Borçlar hukuku, ticaret hukuku ve idare hukuku ile ilgili birçok uyuşmazlıkta dava öncesi aşamada yerli ve yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık sağlanması.
  • Yerli ve yabancı müvekkillerin adli ve idari yargı makamları nezdindeki dava süreçlerinin takip edilmesi.

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Aydın Sosyal Bilimler Lisesi

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
ILSA İstanbul
ILSA İstanbul
Deniz Temiz Derneği
Deniz Temiz Derneği

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.