Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Şirketlerin yatırımlarını mali mevzuat ile uyumlu ve aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlayan bir yapı içerisinde gerçekleştirmelerinde vergi hukuku temel bir rol oynar. Bu nedenle Erdem & Erdem olarak, her ticari işlemin vergisel bir sonucu olduğunu da göz önünde bulundurarak müvekkillerimize, vergi hukuku alanında danışmanlık ve dava hizmetleri sunuyoruz.

Etkin vergi hizmetlerimizin bir neticesi olarak, 140'tan fazla farklı yargı alanından gelen kayıtlar incelenerek ve müvekkillerin geri bildirimleri alınarak belirlenen, dünyanın önde gelen vergi ve transfer fiyatlandırması firma ve liderlerinin listesinin yayımlandığı ITR World Tax Rehberi’nin 2024 sayısında Erdem & Erdem de yer almış ve Vergi ile Vergi İhtilafları alanlarında derecelendirilmiştir. Ayrıca, 2023 yılı Türkiye Vergi Firması listesinde aday gösterilmiştir. 

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Erdem & Erdem olarak vergi danışmanlığı hizmetleri kapsamında; sahip olduğumuz vergi hukuku uzmanlığını birleşme ve devralmalar, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, gayrimenkul ve inşaat, şirketler hukuku ve genel kurumsal danışmanlık ve uluslararası ticari işlemler alanlarındaki engin bilgi birikimi ile birleştirerek; ticari işlemler nedeniyle oluşabilecek vergi riskleri hususunda danışmanlık yapıyoruz.

Vergi hukukunda uzman avukatlarımız, şirketlerin hukuki ve mali yapılarını göz önüne alarak, her işlemin vergisel risk ve/veya sonucunu da değerlendirmek suretiyle vergisel ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyor. Söz konusu bu danışmanlık hizmetlerinin verildiği konuları şöyle sıralayabiliriz: Birleşme ve devralma, tam ve kısmi bölünme, tür değişikliği, varlık devri gibi alternatif yeniden yapılandırma modellerinin belirlenmesi ve söz konusu modellerin uygulanması. Vergi mükelleflerine olası vergi ihtilafı konuları hakkında tavsiyelerde bulunmak, mevcut mali gelişmeleri takip etmek; ticari işlemlerle ilişkilendirilebilecek vergi risklerinin değerlendirilmesi de vergi danışmanlığı hizmetleri kapsamında yer alıyor.

Bunlara ek olarak vergi ekibimiz, bilanço incelemesi yapmak suretiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında teknik iflas ve/veya borca batıklık durumlarının tespiti ile söz konusu finansal durumların bertaraf edilmesi için uygulanabilecek hukuki işlemlerin, vergisel etkilerini de göz önünde bulundurarak tespit edilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunar.

Vergi ve Gümrük Dava Hizmetleri

Vergi hukukçularından oluşan Erdem & Erdem’in vergi birimi, vergi davaları konusunda geniş deneyime sahiptir.  

Şirketler nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemelerinin başından, inceleme sonucu ortaya çıkabilecek muhtemel vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ve sonuçlandırılmasına kadar müvekkillerimize geniş bir kapsamda hukuki hizmet veriyoruz. Sözü edilen hizmetlerimizin kapsamında; vergi incelemeleri sırasında danışmanlık ve destek verilmesi, inceleme süreç ve raporunun değerlendirilmesi, rapora karşı Rapor Değerlendirme Komisyonu’na başvurulması, inceleme raporuna karşı başvurulacak yasal yolların belirlenmesi, tarhiyat öncesi/ tarhiyat sonrası uzlaşma konusunda her türlü hukuki danışmanlık ve destek verilmesi, uzlaşmanın sağlanmaması ve dava yoluna başvurulması halinde tüm yargı sürecinin takibi ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sürecinin yönetilmesi yer alıyor.

Gümrük incelemeleri sonucu düzenlenen ek tahakkuk ve para cezası kararlarına karşı itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve itiraz sürecinin takip edilmesi ile gümrük uyuşmazlıkları kapsamında tüm yargı sürecinin takip edilmesi de Erdem & Erdem olarak sunduğumuz hizmetler arasındadır.

Avukatlarımız

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.