Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

31.08.2023 Tunahan Sefa Aydın
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Küçük İşletmeler Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 22.07.2023 tarihli ve 7396 Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 03.08.2023 tarihli ve 7466 Cumhurbaşkanı Kararı 04.08.2023 tarihli ve 32269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Filistin Devleti Finansal İzleme Birimi (FFU) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında 17.08.2023 tarihli ve 7507 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 18.08.2023 tarihli ve 32283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Tarımsal Üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair 21.02.2023 Tarihli ve 6816 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7397 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 06.02.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 21.07.2023 tarihli ve 7398 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da Değişiklik Yapılması Hakkında 22.07.2023 tarihli ve 7399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23.07.2023 tarihli ve 32257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 24.07.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalat Rejimi Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 26.07.2023 tarihli 7403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27.07.2023 tarihli ve 32261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair 26.07.2023 tarihli 7404 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27.07.2023 tarihli ve 32261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30.06.2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 28.07.2023 tarihli 7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48’inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin 28.07.2023 tarihli 7409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 01.08.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında 01.08.2023 tarihli 7449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.08.2023 tarihli ve 32267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 2023/2024 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin 01.08.2023 tarihli 7450 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.08.2023 tarihli ve 32267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 2023/2024 Pazarlama Yılında geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair 07.08.2023 tarihli ve 7480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 08.08.2023 tarihli ve 32273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar yayımı tarihini takip eden üçüncü gün yürürlüğe girer.

Mevzuat

 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/17) 21.07.2023 tarihli ve 32255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nde (Sıra No: 80) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 82) 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 23.07.2023 tarihli ve 32257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/18) 25.07.2023 tarihli ve 32259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 29.07.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2020/16) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/19) 25.07.2023 tarihli ve 32259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7457 Sayılı Kanun 27.07.2023 tarihli ve 32261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.07.2023 tarihli ve 32262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 31.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.07.2023 tarihli ve 32262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.07.2023 tarihli ve 32262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7456 Sayılı Kanun’un 1’inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1), 28.07.2023 tarihli ve 32262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 05.08.2023 tarihli ve 32270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 19) 05.08.2023 tarihli ve 32270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.08.2023 tarihli ve 32274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4), 09.08.2023 tarihli ve 32274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Denetim ve Yerinde İncelemeler Yönetmeliği 11.08.2023 tarihli ve 32276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Konkordato Gider Avansı Tarifesi Hakkında Tebliğ 11.08.2023 tarihli ve 32276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11.08.2023 tarihli ve 32276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 24) 11.08.2023 tarihli ve 32276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Otopark Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.08.2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.08.2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği 16.08.2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.08.2023 tarihli ve 32282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 15.12.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.08.2023 tarihli ve 32282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.08.2023 tarihli ve 32282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.08.2023 tarihli ve 32283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.08.2023 tarihli ve 32283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.08.2023 tarihli ve 32283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği 19.08.2023 tarihli ve 32284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/20) 20.08.2023 tarihli ve 32285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/21) 20.08.2023 tarihli ve 32285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 18.08.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/22) 20.08.2023 tarihli ve 32285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/23) 20.08.2023 tarihli ve 32285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Hayat Sigortası Acentelik Sözleşmesi ve Hayat Dışı Sigorta Acentelik Sözleşmesi’ne, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulların tamamını karşıladığından sözleşme süresi boyunca, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (10.08.2023, 23-37/686-237)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. ve iştirakleri ile Kablo Ucu San. ve Tic. A.Ş. ile Akü Başı San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tek kontrolünün Volex Plc tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.08.2023, 23-36/677-232)
 • Kurul, Viessmann Climate Solutions SE ve iştiraklerinin tek kontrolünün dolaylı olarak Carrier Global Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.08.2023, 23-36/678-233)
 • Kurul, Simularge Bilişim ve Mühendislik Teknolojileri A.Ş.’nin ve Simularge Inc.in ortak kontrolünün Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.08.2023, 23-36/673-229)
 • Kurul, Hamurlabs Elektronik Hizmetler Yazılım ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünün Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.08.2023, 23-36/672-228)
 • Kurul, Mitsui Chemicals, Inc.ve Asahi Kasei Corporation’ın dokumasız kumaş iş kolları üzerinde Mitsui Chemicals, Inc.ve Asahi Kasei Corporation tarafından bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (03.08.2023, 23-36/666-225)
 • Kurul, Türk Ytong Sanayi A.Ş.’nin negatif tek kontrolünün Transpet Petrolcülük ve Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.08.2023, 23-36/664-224)
 • Kurul, BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. ve bağlı ortaklığı C Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.08.2023, 23-36/663-223)
 • Kurul, Celanese Corporation’a ait Gıda Bileşenleri İş Birimi üzerinde Celanese Corporation (tamamına sahip olduğu iştiraki Celanese US Holdings LLC aracılığıyla dolaylı olarak) ve Mitsui & Co. Ltd. tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (03.08.2023, 23-36/660-221)
 • Kurul, Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (10.08.2023, 23-37/702-BD)
 • Kurul, Syneos Health Inc.in ortak kontrolünün Veritas Capital Fund Management L.L.C., Elliott Investment Management L.P. ve Patient Square Capital Holdings LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.08.2023, 23-37/707-244)
 • Kurul, Ellab A/S’nin tek kontrolünün Novo Holdings A/S tarafından devralması işlemine izin verdi. (10.08.2023, 23-37/698-242)
 • Kurul, Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünün TotalEnergies Renewables aracılığıyla TotalEnergies SE tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.08.2023, 23-37/695-241)
 • Kurul, Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünün Team System S.p.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.08.2023, 23-37/694-240)
 • Kurul, Toon Boom Animation Inc.in tek kontrolünün Integrated Media Company, LLC aracılığıyla TPG, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.08.2023, 23-37/693-239)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 20.07.2023 tarihli ve 11960 sayılı kararı 25.07.2023 tarihli ve 32259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 10.08.2023 tarihli ve 12014 sayılı kararı 12.08.2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 10.08.2023 tarihli ve 12006 sayılı kararı 17.08.2023 tarihli ve 32282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 17.08.2023 tarihli ve 12031 sayılı kararı 18.08.2023 tarihli ve 32283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.