Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

31.12.2022 Tunahan Sefa Aydın
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 12.12.2022 tarihli ve 6535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.12.2022 tarihli ve 32042 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 12.12.2022 tarihli ve 6534 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.12.2022 tarihli ve 32042 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türk-Kazak Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 14.12.2022 tarihli ve 6554 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.12.2022 tarihli ve 32044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye-Finlandiya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 14.12.2022 tarihli ve 6555 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.12.2022 tarihli ve 32044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 14.12.2022 tarihli ve 6557 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.12.2022 tarihli ve 32044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 29.11.2022 tarihli ve 6435 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın üçüncü maddesi 28.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 • Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair 29.11.2022 tarihli ve 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 12.12.2022 tarihli ve 6539 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.12.2022 tarihli ve 32042 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 13.12.2022 tarihli ve 6542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.12.2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 16.12.2022 tarihli ve 6563 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 17.12.2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 16.12.2022 tarihli ve 6564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 17.12.2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/35) 23.11.2022 tarihli ve 32022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/33) 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 25.11.2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25.11.2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/34) 25.11.2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.11.2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.11.2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7421 sayılı Kanun 26.11.2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/36) 29.11.2022 tarihli ve 32028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (No: 2022/44) 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Ulusal Kontrol Laboratuvarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Nükleer Tesislerde Organizasyon Yapısı ve Personel Yönetmeliği 01.12.2022 tarihli ve 32030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 7) 03.12.2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543) 03.12.2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihi takip eden bildirim dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.12.2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik 07.12.2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği 09.10.2022 tarihli ve 32038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/36)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10.10.2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 29.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10.10.2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.
 • Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.10.2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.12.2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.12.2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7423 Sayılı Kanun 10.12.2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun’un maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Maden Yönetmeliği 11.12.2022 tarihli ve 32040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.12.2022 tarihli ve 32042 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/3) 14.12.2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girer.
 • Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği 14.12.2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Tebliği 14.12.2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.12.2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 11.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Yönetmeliği 14.12.2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16.12.2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16.12.2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 16.12.2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ 16.12.2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.12.2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.12.2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.12.2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.12.2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 189) 17.12.2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete’de yayımladı. Bu Tebliğ 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/4) 17.12.2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete’de yayımladı. Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17.12.2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete’de yayımladı. Bu Tebliğ 24.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4) 17.12.2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.12.2022 tarihli ve 32049 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.11.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”) Martı İleri Teknoloji A.Ş. ve Mobilite Teknoloji Çözümleri A.Ş. tarafından izinsiz bir yoğunlaşma işlemine sebebiyet verilmek suretiyle 4054 sayılı Kanun kapsamında öngörülen bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediğine yönelik iddia bakımından herhangi bir işlemin yapılmasına gerek olmadığına karar verdi. (05.12.2022, 22-33/527-214)
 • Kurul, 14.04.2022 tarih ve 22-17/285-M sayılı kararı ile yürütülen önaraştırma kapsamında 14. madde uyarınca yapılan bilgi talebine Martı İleri Teknoloji A.Ş. tarafından yanlış/yanıltıcı cevap verildiğine, bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca idari para cezası verilmesine karar verdi. (05.12.2022, 22-33/527-213)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, C.B.K. Soft Yazılım Donanım Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Sanayi Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün, hâlihazırda ortak kontrol sahibi olan Information Fort LLC aracılığıyla, Iron Mountain Incorporated tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.11.2022, 22-52/788-324)
 • Kurul, Asta Cennetköy Turizm ve İşletmecilik Anonim Şirketi’nin paylarının bir kısmının PD Turizm ve Gayrimenkul Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.11.2022, 22-52/780-322)
 • Kurul, Pharmalex Holding GmbH’nin tek kontrolünün AmerisourceBergen Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.11.2022, 22-52/775-319)
 • Kurul, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Fibabanka Yıldız Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin bir kısım hissesinin devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (01.12.2022, 22-53/818-BD)
 • Kurul, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin paylarının bir kısmının Hedef Holding A.Ş. ve iştiraki Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.12.2022, 22-53/816-335)
 • Kurul, Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin tek kontrolünün QNB Finansbank A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.12.2022, 22-53/812-334)
 • Kurul, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München ile Assicurazioni Generali S.p.A. tarafından Saxon Land B.V. üzerinde tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (01.12.2022, 22-53/800-328)
 • Kurul, HERE International B.V.’nin negatif tek kontrolünün Mitsubishi Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.12.2022, 22-53/796-326)
 • Kurul, ZF Friedrichshafen AG, HELLA GmbH & Co. KGaA, NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH ve Clarios Germany GmbH & Co. KG tarafından hisse devri yoluyla, AHEAD GmbH unvanlı tam işlevsel bir ortak girişim oluşturulması işlemine izin verdi. (08.12.2022, 22-54/843-348)
 • Kurul, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve yönetilen girişim sermayesi yatırım fonları tarafından Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin bir kısım hissesinin sermaye artırımı yoluyla devralınması işlemine izin verdi. (08.12.2022, 22-54/842-347)
 • Kurul, TEB Finansman AŞ'nin hisselerinin tamamının Türk Ekonomi Bankası AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-54/830-340, 08.12.2022)
 • Kurul, UNIPER SE’nin tek kontrolünün Almanya Federal Maliye Bakanlığı (Bundesministerium der Finanzen) tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-54/824-337, 08.12.2022)
 • Kurul, Ace Academy Teknoloji AŞ’nin ortak kontrolünün Playtika UK-House of Fun Limited aracılığıyla Playtika Holding Corp. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-54/824-337, 08.12.2022)
 • Kurul, Zigana Enerji ve Yatırım AŞ hisselerinin tamamının Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (22-55/859-BD, 15.12.2022)
 • Kurul, Defacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi paylarının belli bir oranının European Bank for Resconstruction and Development tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-55/872-359, 15.12.2022)
 • Kurul, Altra Industrial Motion Corp.’ın tek kontrolünün Regal Rexnord Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-55/858-356, 15.12.2022)
 • Kurul, Itochu International Inc., Tokyo Century (USA) Inc.ve Hitachi Construction Machinery Americas Inc. arasında tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (22-55/857-355, 15.12.2022)
 • Kurul, Toyota Motor Corporation ve Mitsubishi Corporation tarafından ortak kontrol edilen Good Life Design Co. Ltd’de Mitsubishi Corporation’a kontrol hakkı sağlayan hisselerin, Toyota Tsusho Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-55/855-354, 15.12.2022)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 17.11.2022 tarihli ve 11410 sayılı Kararı 22.11.2022 tarihli ve 32021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 24.11.2022 Tarihli ve 11412/1-2 sayılı Kararları 25.11.2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 08.12.2022 tarihli ve 11435, 11436-1, 11436-2, 11436-3, 11437, 11438, 11439 sayılı Kararları 13.12.2022 tarihli ve 32042 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15.12.2022 tarihli ve 11456, 11458, 11459, 11460, 11461, 11462, 11463, 11464, 11465 sayılı Kararları 17.12.2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararlar 01.01.2023 tarihinde; 11456 sayılı Karar ise yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.