Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

30.04.2023 Tunahan Sefa Aydın
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD III) Kırsal Kalkınma Programı Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Birlik Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 06.04.2023 tarihli ve 7048 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.04.2023 tarihli ve 32156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Tüketicilerin Elektrik ve Doğal Gaz Tüketimlerine Yönelik Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin Ertelenmesine Dair 20.03.2023 tarihli ve 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.03.2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Hakkında 23.03.2023 tarihli ve 6993 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.03.2023 tarihli ve 32142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Dair 30.03.2023 tarihli ve 7012 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.03.2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 27.01.2023 Tarihli ve 6776 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 30.03.2023 tarihli ve 7014 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.03.2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3’üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Toplam Sayısına veya Teşvike Konu Edilen Toplam Çalışma Sürelerine Uygulanmak Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilen Süreler Bakımından Belirlenmiş Olan Oranın, 08.02.2023 Tarihli ve 6785 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde 06.02.2023 Tarihinden İtibaren (Bu Tarih Dâhil) Olağanüstü Hal Süresince Yüzde Yüz Olarak Uygulanması Hakkında 30.03.2023 tarihli ve 7015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.03.2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 30.03.2023 tarihli ve 7016 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.03.2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 04.04.2023 tarihli ve 7028 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.04.2023 tarihli ve 7065 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.04.2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.04.2023 tarihli ve 7070 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.04.2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 13.04.2023 tarihli ve 7086 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.04.2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 13.04.2023 tarihli ve 7087 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.04.2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında 19.04.2023 tarihli ve 7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 01.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.04.2023 tarihli ve 7108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.04.2023 tarihli ve 7109 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 19.04.2023 tarihli ve 7110 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • 7441 sayılı Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun 21.03.2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine Dair 20.03.2023 tarihli ve 137 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 21.03.2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 23.03.2023 tarihli ve 32141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/7) 23.03.2023 tarihli ve 32141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.03.2023 tarihli ve 32142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/30)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/21) 24.03.2023 tarihli ve 32142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.10.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 25.03.2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) 25.03.2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 5) 25.03.2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: İhracat 2006/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/6) 25.03.2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2023 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 26.03.2023 tarihli ve 32144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 2023 Yılı Şubat Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 26.03.2023 tarihli ve 32144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 2023 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri 26.03.2023 tarihli ve 32144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.03.2023 tarihli ve 32146 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2020/6) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 29.03.2023 tarihli ve 32147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 30.03.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2023/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29.03.02023 tarihli ve 32147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 22.04.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ’de (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) 29.03.02023 tarihli ve 32147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.03.2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Genel Aydınlatma Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.03.2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47) 30.03.2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6) 30.03.2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında 30.03.2023 tarihli ve 138 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 31.03.2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 31.03.2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.03.2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.04.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/7) 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/16) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/8) 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.04.2023 tarihli ve 32153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 15.04.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 7442 sayılı Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • 7446 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7450 sayılı Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının Tadil Edilmesine İlişkin 16.04.2020 Tarihli ve 273 Sayılı “Guvernörler Kurulu Kararı”nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salâhiyet Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 04.04.2023 tarihli ve 139 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği’nde (İthalat: 2023/21) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Elektronik Haberleşme Alanı ile Su Yapıları Denetim Hizmetlerine İlişkin 05.04.2023 tarihli ve 140 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 06.04.2023 tarihli ve 32155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 06.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.04.2023 tarihli ve 32156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.04.2023 tarihli ve 32156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22) 07.04.2023 tarihli ve 32156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/9) 07.04.2023 tarihli ve 32156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/10) 07.04.2023 tarihli ve 32156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 28.04.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 08.04.2023 tarihli ve 32157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 31.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/13) 08.04.2023 tarihli ve 32157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/14) 08.04.2023 tarihli ve 32157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7451 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10.04.2023 tarihli ve 32159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7452 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun 10.04.2023 tarihli ve 32159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 09.04.2023 tarihli ve 141 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 10.04.2023 tarihli ve 32159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Muafiyeti Tebliği’nde (Seri No: 2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 11.04.2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) 11.04.2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Alınan Bazı Tedbirlere Dair 12.04.2023 tarihli ve 142 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 13.04.2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.04.2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1) 13.04.2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.04.2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/15) 14.04.2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/16) 14.04.2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.04.2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) 15.04.2023 tarihli ve 32164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.04.2023 tarihli ve 32167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.04.2023 tarihli ve 32167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 415) 18.04.2023 tarihli ve 32167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yatırımlarına Dair 19.04.2023 tarihli ve 143 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Desteklenecek Demiryolu Yolcu Taşıma Hatları ile Kamu Hizmeti Yükümlüsü Tren İşletmecisinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği’nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 190) 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), B Online Mağazacılık Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Ankara’da bulunan sekiz adet mağazasının, Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.03.2023, 23-15/273-93)
 • Kurul, Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.’nin Amasya, Tokat ve Yozgat’ta bulunan yedi adet mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.03.2023, 23-15/272-92)
 • Kurul, Aéroports de Paris S.A. ve L’Air Liquide S.A.’nın hidrojen tabanlı mühendislik ve teknik çalışmalar sektöründe faaliyet gösterecek olan yeni kurulacak ve tam işlevsel bir ortak girişim üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (23.03.2023, 23-15/260-89)
 • Kurul, Groupama Investment Bosphorus Holding Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün AXA Mediterranean Holding S.A.U. aracılığıyla AXA S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.03.2023, 23-15/258-88)
 • Kurul, Thales S.A.’nın Kara Ulaşım Sistemleri İşkolunun Hitachi Rail Ltd. vasıtasıyla Hitachi Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.03.2023, 23-16/289-101)
 • Kurul, Meltwater N.V. ve iştiraklerinin ortak kontrolünün Altor Equity Partners Group tarafından kontrol edilen fonlar ve Marlin Equity Partners tarafından yönetilen fonlar tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.03.2023, 23-16/276-95)
 • Kurul, AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kontrol edilen Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belli orandaki payının ve tek kontrolünün Coca-Cola İçecek AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.04.2023, 23-17/318-106)
 • Kurul, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ile Özgörkey Holding A.Ş.’nin ortak kontrolü altında olan AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin tam kontrolünün Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.04.2023, 23-17/317-105)
 • Kurul, Uğur PEHLİVANKÜÇÜK’ün hissedarı olduğu UPK İç ve Dış Tic. A.Ş.’deki hisselerinin belli oranı ile UPK Otomotiv Yan San. Tic. A.Ş.’deki hisselerinin belli oranının Orsan Ticari Araç Fren Sistemleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.04.2023, 23-17/308-103)
 • Kurul, Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin, New Solar Elektrik Üretim ve Danışmanlık A.Ş., Gölen-2 Elektrik Üretim Danışmanlık A.Ş., Toygar Enerji Üretim A.Ş., Pelit Enerji Üretim AŞ, Bornova Enerji Üretim AŞ, BRNK Tarım Hayvancılık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Günroj Enerji İnşaat Elektrik Üretimi ve Ticaret A.Ş., Güntek Enerji İnşaat Elektrik Üretimi ve Ticaret A.Ş., Zeybek Hayvancılık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Temo Enerji İnşaat Elektrik Üretimi Ticaret A.Ş.’deki doğrudan veya dolaylı hisselerinin Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (13.04.2023, 23-18/353-BD)
 • Kurul, IUGO Teknoloji A.Ş.'nin hisselerinin bir kısmının ortak kontrol hakkı tanıyacak şekilde sermaye artırımı yoluyla Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.04.2023, 23-18/352-120)
 • Kurul, Parks Bottom Co Real Estate Holdings Inc., OMERS Realty Corporation ve Accor Management Canada Inc. tarafından The Rimrock Resort Hotel üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (13.04.2023, 23-18/351-119)
 • Kurul, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin tek kontrolünün Public Joint Stock Company TATNEFT tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.04.2023, 23-18/341-113)
 • Kurul, Peker Yüzey Tasarımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Lotte Chemical Corporation tarafından devralması işlemine izin verdi. (13.04.2023, 23-18/330-112)
 • Kurul, VSPN Group Limited'in ortak kontrolünün Saudi Electronic Gaming Holding Company aracılığıyla Suudi Arabistan Krallığı Kamu Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.04.2023, 23-18/319-107)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 23.03.2023 tarihli ve 11743, 11744, 11745, 11746 sayılı Kararları 25.03.2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 30.03.2023 tarihli ve 11769, 11770, 11771, 11772, 11773, 11775, 11776, 11777 ve 11778 sayılı Kararları 31.03.2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararlar farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 30.03.2023 tarihli ve 11755, 11757, 11758, 11759, 11760, 11761, 11762, 11763, 11764 ve 11765 sayılı Kararları 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 06.04.2023 Tarihli ve 11783 Sayılı Kararı 08.04.2023 tarihli ve 32157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 13.04.2023 tarihli ve 11799 sayılı Kararı 14.04.2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.