İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Erdem & Erdem olarak, icra veya iflas takiplerine alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf olan müvekkillerimizin çıkarlarını koruyoruz. Bu kapsamda, yerli ve yabancı müvekkillerimizin Türkiye’deki alacaklarının takip edilerek, bu takip sonucunda borçlu malvarlığı üzerinde haciz işlemlerinin yapılması, borcun ödenmemesi halinde borçlu malvarlığının satış yoluyla paraya çevrilmesi ve müvekkilin alacağına kavuşması sağlanır. Takip edilen davalarda elde edilen mahkeme ilamlarının yerine getirilmesi, müvekkilleri lehine düzenlenmiş çek, senet vb. her türlü kıymetli evrakın tahsili için gerekli işlemlerin yapılması, alacakların teminatı olarak verilmiş taşınır ve taşınmaz rehinlerinin paraya çevrilmesi işlemleri yürütülüyor.

Uzman ekibimiz müvekkillerimiz aleyhine başlatılan icra ve iflas takibinin durdurulması ve iptal edilmesi için de icra ve iflas hukukunun tanıdığı tüm olanakları kullanır. Bu kapsamda, icra ve iflas alanında uzman ekibimizin başlıca faaliyet alanları: müvekkillerimiz adına menfi tespit davalarının açılması, iflas ve iflasın ertelenmesi talepli davalarda müvekkilin temsil edilmesi ve borçların yeniden yapılandırılmasıdır.

Avukatlarımız

Piraye Erdem Piraye Erdem Kurucu ve Yönetici Ortak
Süleyman Sevinç Süleyman Sevinç Ortak ve Davalı İşler Lideri
Alper Uzun Alper Uzun Ortak ve Arabulucu
Tilbe Birengel Tilbe Birengel Kıdemli Avukat
Duygu Öner Ayçiçek Duygu Öner Ayçiçek Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.