Kıdemli Avukat

Mehveş Erdem Kamiloğlu

Birim Davalı İşler, Tahkim
Diller Türkçe, İngilizce, Fransızca
Mehveş Erdem Kamiloğlu
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Mehveş Erdem Kamiloğlu, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nda Uyuşmazlık Çözümü ve Kurumsal İşler Birimlerinde Kıdemli Avukat olarak görev yapar.

Tahkim kuruluşları bünyesinde görülen tahkim davaları ile mahkemeler önünde taraf vekili sıfatıyla yerli ve yabancı müvekkilleri temsil eder. Hakem ve hakem sekreteri olarak görev alır. Çeşitli ülkelerde takip edilen davalarda koordinasyonu sağlar ve uyuşmazlıklarla ilgili olarak danışmanlık hizmeti verir. 

Bunların yanı sıra proje finansmanı, hisse devri projeleri, birleşme ve devralmalar ile şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması ve kuruluşundan, şirketin sona ermesi ve tasfiye edilmesine kadar tüm aşamalara ilişkin hukuki işlemleri yürütür.

Yüksek lisansını onur derecesiyle Northwestern Pritzker Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Kirkland & Ellis LLP’nin New York ofisinde yabancı avukat olarak görev almıştır. 

Hizmet Alanları

Davalar
Davalar
Uyuşmazlıkların çözümünde başarı, geniş bir disiplinlerarası anlayışa ve tecrübeye dayanır.
Tahkim
Tahkim
Mahkemelere alternatif, hakem tarafından yürütülen bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir.
Uluslararası Ticari İşlemler
Uluslararası Ticari İşlemler
Ülkeler arası hukuk sistemlerini dikkate alan, uluslararası karmaşık ticari iş ve işlemlerdir.
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası aktörlerin taraf olduğu ticari nitelikli anlaşmalardır.

Yer Aldığı Projeler

Tahkim
Davalar
Kurumsal Danışmanlık
 • İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (“ITOTAM”) nezdinde iki Türk şirket arasında görülen uyuşmazlıkta tek hakem olarak görev yapılması
 • İstanbul Tahkim Merkezi (“ISTAC”) nezdinde görülen, enerji tedarik sözleşmelerine (EFET) ilişkin tahkim davasında davacı tarafın temsil edilmesi
 • ISTAC nezdinde görülen, enerji tedarik sözleşmelerine (EFET) ilişkin tahkim davasında davalı/karşı davacı tarafın temsil edilmesi
 • ISTAC nezdinde görülen, profesyonel futbolcu sözleşmelerine ilişkin tahkim davalarında davalı futbol kulübünün temsil edilmesi
 • Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (“ICSID”) nezdinde açılacak tahkim davasına ilişkin danışmanlık verilmesi, üçüncü kişi finansmanı işlerinin yürütülmesi
 • Milletlerarası Ticaret Odası (“ICC”) nezdinde görülen, Türk gerçek kişiler ve Hollandalı bir şirket arasında imzalanan pay satım sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta davacı tarafın temsil edilmesi
 • ISTAC nezdinde görülen, pay satım sözleşmesine ilişkin tahkim davasında hakem heyeti sekreteri olarak görev yapılması
 • ICC nezdinde görülen, Türk ve Fransız bir şirket arasında imzalanan ortak girişim sözleşmesine ilişkin tahkim davasında hakem sekreteri olarak görev yapılması
 • İsviçre Tahkim Kuralları nezdinde görülen, iki petrol şirketi arasındaki pay devir sözleşmesinden doğan tahkim davasında davalı tarafın temsil edilmesi
 • ICC nezdinde görülen, Türk bir futbol kulübü ile Birleşik Arap Emirliği şirketi arasındaki sponsorluk sözleşmesine ilişkin tahkim davasında davacı tarafın temsil edilmesi
 • Bir spor kulübüne karşı teknik direktör ile yardımcılarının Spor Tahkim Mahkemesi (“CAS”) önünde başlattığı tahkim davasında davalı tarafın temsil edilmesi
 • Çevrimiçi platform hizmeti veren bir şirketin Türkiye’deki faaliyetini durdurması sebebiyle kendisine karşı açılan tazminat davalarında davalı tarafın mahkemeler önünde temsil edilmesi
 • Liman işletmesi, madencilik, enerji sektörleri başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen holding şirketi ile iştiraklerinin, sözleşmelerden, ticari uyuşmazlıklardan ve şirketler hukukundan kaynaklanan davalarda temsil edilmesi
 • Düzcam sektöründe münhasır bayilik sistemi kurulması amacıyla yapılan muafiyet talebinin Rekabet Kurulu tarafından reddi nedeniyle idari yargıda açılan davada davacı tarafın temsil edilmesi
 • Çimento sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin %100 hissesinin devri projesine destek verilmesi
 • Kazakistan’da bir madenin EBRD ve Unicredit tarafından 260 milyon ABD doları değerindeki proje finansmanı projesine destek verilmesi
 • Krom madeni işletmecisi şirketler, Rusya’daki ferrokrom fabrikası ile Kazakistan’daki bir madenin satın alınması işlemlerine destek verilmesi
 • Dalaman Hava Limanının iç hatlar terminalinin 175 milyon ABD doları değerindeki proje finansmanı projesine destek verilmesi

Eğitim

Northwestern Pritzker Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans


Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Groningen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erasmus Programı


İzmir Amerikan Koleji

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
İzmir Amerikan Koleji Mezunlar Derneği
İzmir Amerikan Koleji Mezunlar Derneği
Young ICCA
Young ICCA
ICC Young Arbitrators Forum
ICC Young Arbitrators Forum
Genç ISTAC
Genç ISTAC

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.