Tahkim

Tahkim

Erdem & Erdem olarak tahkim alanında Global Arbitration Review tarafından 2016 yılından beri dünyanın en iyi 100 hukuk bürosu arasında gösterilmekteyiz. Tahkim ekibimiz, ulusal ve uluslararası tahkim kurumları nezdinde yürütülen pek çok davada yerli ve yabancı müvekkilleri temsil eder. Ekibimiz Anglo Sakson ve Kara Avrupası hukuk sistemleri kapsamında ve birçok tahkim kurumu kuralları çerçevesinde İngilizce, Fransızca ve diğer dillerde tahkim davalarını yürütmektedir.

Ekibimiz enerji, maden, üretim, ulaştırma, telekomünikasyon, inşaat, finans, imalat ve spor gibi çok çeşitli sektörlerdeki uyuşmazlıkların çözümünde deneyimlidir. Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu’da ortaya çıkan, milyar dolarlık uyuşmazlıkların ele alındığı ticari ve yatırım tahkim davaları ile yabancı mahkeme kararları ile tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizinde müvekkilleri temsil eder.

Uluslararası ve ulusal tahkim kurumları (ICC, UNCITRAL, SRIA, TRAC, CAS, İsviçre Tahkim Kuralları, ISTAC, ITOTAM) nezdinde deneyime sahip olan ekibimiz gerek ticari gerekse devlet ve yatırımcı arasındaki tahkim davalarında baş hakem, tek hakem ve taraf hakemi olarak görev yapar. Ekibimiz her dava ve üstlendiği işe aynı titizlik ve özenle yaklaşır; deneyimini, hukuki bilgisini ve risk yönetim becerilerini birleştirdiği bir hizmet sunmayı hedefler.

Müvekkillerimizin yurtdışında yapacağı işlemler ve yatırımlarla ilişkili riskleri yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Bunun için; uyuşmazlık çözümü sözleşmeleri kaleme alıyor, uluslararası ticaret ve yatırım anlaşmaları uyarınca var olan koruma mekanizmalarından en iyi şekilde yararlanmak için gereken işlemleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle proje finansmanı ve enerji işlemleri, ortak girişimler, teknoloji transferleri ve kurumsal finansman alanındaki potansiyel uyuşmazlıkları planlıyor ve yönetiyoruz.

Ekibimiz merkezi Lozan’da bulunan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdindeki olağan davalarda ve temyiz davalarında taraf avukatı olarak müvekkillerimize yardımcı oluyor. Ayrıca yabancı mahkeme kararları ile tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizinde de pek çok yerli ve yabancı müvekkili temsil ediyor.


Yer aldığımız projelerden örnekler

  • Önde gelen bir GSM şirketi ile Türk devlet kurumları arasındaki imtiyaz sözleşmesine ilişkin bir uyuşmazlıkta eş hakem (ICC Tahkimi)
  • İranlı bir şirket ile bir Singapurlu şirket arasındaki benzen satış sözleşmesinden kaynaklanan bir anlaşmazlıkta hakemlik (ICC Tahkimi)
  • Davalı bir Türk futbol kulübünün eski teknik direktörü ve yardımcı antrenör ekibi tarafından Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde başlatılan tahkim yargılamasında davalı vekili
  • İsviçre Tahkim Kuralları uyarınca görülen tahkimde bir Türk ve bir Rus petrol şirketi arasında 260.000.000 ABD Dolarını aşan bir bedel karşılığında hisse satın alma sözleşmesine ilişkin bir anlaşmazlıkta davalı vekili (ASA)
  • Bir Türk ve bir Amerikan şirketi arasındaki petrol ürünlerinin satışına ilişkin kararın Türkiye'de icrasına ilişkin bir anlaşmazlıkta davacı vekili (Amerikan Tahkim Derneği)
  • Tahran Bölgesel Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca bir İranlı ve bir Türk şirketi arasındaki hisse devrine ilişkin bir anlaşmazlıkta yardımcı hakem (Tahran Tahkimi)


Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Piraye Erdem Piraye Erdem Kurucu ve Yönetici Ortak
Süleyman Sevinç Süleyman Sevinç Ortak ve Davalı İşler Lideri
Alper Uzun Alper Uzun Ortak ve Arabulucu
Tilbe Birengel Tilbe Birengel Kıdemli Avukat
Duygu Öner Ayçiçek Duygu Öner Ayçiçek Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.