Uluslararası Ticari Sözleşmeler

Uluslararası Ticari Sözleşmeler

Erdem & Erdem olarak, onlarca yıldır uluslararası sözleşmeler alanında çalışıyoruz. Ekip üyelerimiz, acentelik, franchise, tedarik, dağıtım ve komisyon düzenlemeleri gibi her türlü ticari sözleşmeler, yabancı temsilcilik ve danışmanlık sözleşmelerinin yazılması ve müzakeresi ile müvekkillerimiz için ülke içinde şube açılmasıyla ilişkili olarak geniş bilgi birikimi ve kapsamlı bir deneyime sahiptir. Ekibimiz, milletlerarası deneyimli uzman hukukçular tarafından kaleme alınan, esnek hukuk kuralları lex mercatoria’nın kaynakları arasında görülen pek çok milletlerarası sözleşmenin yazımında yer aldı. Ekip üyelerimizin uluslararası geçerliliği olan bu model sözleşmelerin yazımında yer alan seçkin hukukçular arasında bulunmalarından gurur duyuyoruz. Start-uplar için ICC Model Sözleşme Örnekleri, INCOTERMS 2000, INCOTERMS 2010 ve INCOTERMS 2020 gibi Uluslararası Ticaret Odası (ICC) sözleşme örnekleri, ICC Ticari Temsilcilik Sözleşmesi Örneği, ICC Dağıtım Sözleşmesi Örneği, ICC Seçici Dağıtım Sözleşmesi Örneği, ICC Geçici Aracılık Sözleşmesi Örneği, ICC Örnek Sözleşmesi Kısa Versiyonu (Uluslararası Ticari Temsilcilik ve Uluslararası Dağıtım Sözleşmesi), ICC Birleşme ve Devralma Sözleşme Örneği ve ICC Gizlilik Sözleşmesi Örneği gibi pek çok uluslararası sözleşmenin hazırlanmasında Erdem & Erdem ekibi olarak katkı sağlayıp, bu süreçlerde önemli roller üstlendik.

Uluslararası ticari sözleşmeler alanında uzman ekibimiz müvekkillerimize, çoğunlukla çeşitli sözleşme koşullarının ve ruhsatlandırma hükümlerinin uygulanmasıyla ilişkili danışmanlık hizmeti sunuyor ve ticari sözleşmelerinin ifasını etkileyen çok çeşitli yerel ve uluslararası düzenlemeler ve yasalarla ilgili olarak destek sağlıyor. Bir sınırlama getirmeksizin madencilik, cam, kimyasallar, enerji, gıda ve tarım, limancılık, turizm, havacılık, tütün, inşaat gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası pazarlara daha yeni girmekte olan küçük ve orta ölçekli şirketlerden, karmaşık sözleşme konuları olan Fortune 500 şirketlerine kadar pek çok farklı ölçekteki firmalara sözleşmeler alanında hukuki danışmanlık hizmeti sunuyor.

Ekibimiz ayrıca, özel kuruluşlar veya kamu kuruluşlarıyla müzakere edilen ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, mevzuata uyum, muhasebeyle ilişkili şartlar ve teknik şartların ele alınması için ticari açıdan uygulanabilir çözümlerin hayata geçirilmesinde yardımcı oluyor. Ek olarak adil olmayan pazarlama, tele-pazarlama, mobil pazarlama ve tekelle ilişkili konulara, garanti şartlarına, satış sonrası hizmete ve tamir yükümlülüklerine, ürün sorumluluğu ve ürün geri çağırma konularına ilişkin tüketici koruma ve rekabet yönetmelikleri konusunda da danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Yer aldığımız projelerden örnekler

  • Çok uluslu bir Japon tarım makineleri şirketine bir Türk makine sanayi şirketi ile ortak girişim kurma konusunda danışmanlık yapmak
  • Bir Türk telekomünikasyon şirketi ile yapılacak yazılım lisans anlaşması konusunda bir İngiliz teknoloji şirketine danışmanlık verilmesi
  • Bir Türk şirketler grubuna motorlu taşıt sektöründe faaliyet gösteren bir Fransız şirket ile yapılacak dağıtım sözleşmeleri konusunda danışmanlık verilmesi
  • Perlit cevheri madenciliği ve işleme konusunda uzmanlaşmış bir maden şirketine satış ve pazarlama esas sözleşmeleri ile üretim ve işletme esasları sözleşmeleri dahil olmak üzere çeşitli uluslararası ticari sözleşmelerde danışmanlık verilmesi

Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Piraye Erdem Piraye Erdem Kurucu ve Yönetici Ortak
Ecem Süsoy Uygun Ecem Süsoy Uygun Yönetici Avukat
Hazel Coşkun Baylan Hazel Coşkun Baylan Kıdemli Avukat
Rüştü Mert Kaşka Rüştü Mert Kaşka Kıdemli Avukat
Duygu Öner Ayçiçek Duygu Öner Ayçiçek Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.