Yönetici Avukat ve Arabulucu

Sevgi Ünsal Özden

Birim Davalı İşler, Uyum, Sözleşmeler
Diller Türkçe, İngilizce
Sevgi Ünsal Özden
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler
Referanslar

Özgeçmiş

Erdem & Erdem’in İzmir ofisinde Yönetici Avukat olarak görev yapan Sevgi Ünsal Özden, yerli ve yabancı müvekkillerine günlük ticari faaliyetlerinde danışmanlık hizmeti sunmasının yanı sıra uyuşmazlıkların takibi ve müvekkillerin mahkemeler nezdinde temsil edilmesi işlemlerini yürütür.

Ünsal Özden, özellikle iş ve sosyal güvenlik hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve gayrimenkul alanlarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil eder. Çalışanlar ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve sona erdirilmesi ile iş hukukuna ilişkin ortaya çıkabilecek tüm sorunlarda müvekkillerine danışmanlık ve dava hizmetleri sunar. Ek olarak, müvekkillere İş Hukuku Uyum Programı’nın uygulanmasını sağlar.

Kişisel verilerin korunması mevzuatında da tecrübe sahibi olan Ünsal Özden, mevzuat uyarınca müvekkillerin sorumluluklarının belirlenmesi, farkındalıklarının artırılması ve şirketin mevzuata uyum için ihtiyaçlarının saptanması gibi konularda aktif rol alır. Müvekkillere Kişisel Verilerin Korunması Uyum Programı’nın uygulanmasını sağlar.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sevgi Ünsal Özden, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku yüksek lisans programına devam etmektedir.

Hizmet Alanları

Arabuluculuk
Arabuluculuk
Uyuşmazlıkların hızlıca çözümlenmesini amaçlayan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Davalar
Davalar
Uyuşmazlıkların çözümünde başarı, geniş bir disiplinlerarası anlayışa ve tecrübeye dayanır.
Ferdi Kazalar
Ferdi Kazalar
Kişilerin harici olaylardan dolayı yaşayabileceği tüm bedensel ve itibari zararları kapsar.
İş Hukuku
İş Hukuku
İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceler ve muhtemel uyuşmazlıkları konu alır.
Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak kişilere ait özel bilgilerin mahremiyetini koruma altına alır.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Uyum
Uyum
Kurum operasyonlarının güncel mevzuatlar ile uyumunun sağlanmasıdır.

Yer Aldığı Projeler

Davalar
Kurumsal Danışmanlık
İş Hukuku
Ferdi Kazalar
Uyum
 • Çevre teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren şirketin davalarda temsil edilmesi.
 • Gıda sektöründe öncü bir şirket ve iştiraklerinin davalarda temsil edilmesi,
 • Borçlar hukukundan kaynaklanan pek çok farklı ihtilafa ilişkin, yerli ve yabancı müvekkillere yargılama öncesi hukuki destek verilmesi, hukuki inceleme ve değerlendirme raporlarının tanzimi ile müvekkillerin mahkemeler nezdinden temsil edilmesi.
 • Turizm, tekstil ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren bir holdingin maliki olduğu gayrimenkuller ile ilgili her türlü ihtilafın çözümüne ilişkin hukuki destek sağlanması.


 • Türkiye ve Avrupa’daki otomotiv firmalarının birçoğuna yan sanayi olarak hizmet vermekte olan bir holding ve bağlı şirketlerine ticari faaliyetlerinde danışmanlık verilmesi.
 • Ambalaj sektöründe öncü bir şirkete kurumsal yönetim belgelerinin hazırlanması ve ticaret sicil işlemleri konularında hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Madencilik, nakliye, CTP boru sistemleri üretimi gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin satın alım süreçlerinde alıcı ve satıcı hukuki değerlendirme raporlarının hazırlanmasında hukuki destek sağlanması.
 • Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için tedarik, gizlilik, danışmanlık, sponsorluk, kira, satım, gayrimenkul satış vaadi, hizmet alım, sorumlu müdür, yönetim, iş gibi birçok alanda sözleşmelerin hazırlanması veya revize edilmesi.
 • Türkiye’nin önde gelen bir otomotiv şirketine iş hukuku uyuşmazlıkları ve iş hukuku mevzuatına uyum sağlanması konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Seramik ürünleri üreticisi şirkete iş hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesi ve iş sözleşmeleri hazırlanması.
 • Gıda ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren uluslararası şirketlere toplu iş hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, bu kapsamda hukuki değerlendirme raporlarının hazırlanması.
 • Yerli ve yabancı müvekkillere iş hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve mevzuat uyarınca hazırlanması gereken tüm politika, belge ve sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi.
 • Çok uluslu şirketlere iş, sosyal güvenlik ve borçlar hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava öncesi aşamada hukuki danışmanlık sağlanması ve bu kapsamda hukuki değerlendirme raporlarının hazırlanması.
 • İş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin çeşitli davalarda yerli ve yabancı müvekkillerin temsil edilmesi.
 • Türkiye’de istihdam edilecek yabancıların çalışma izni alınmasına dair süreçlerde çok uluslu şirketlere danışmanlık hizmeti sağlanması.
 • Yabancı kişilerin Türkiye’de geçirdiği ilişkin Türk mevzuatı ve yerel standartlar hakkında hukuki danışmanlık verilmesi, hukuki görüş raporu sağlanması ve Türk mahkemeleri nezdinde açılan uyuşmazlıkların takip edilmesi
 • Otomotiv, gıda, tütün, sanayi, konaklama, enerji, bankacılık, finans ve yazılım sektörleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere yürürlükteki kişisel verilerin korunması mevzuatına ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması.
 • Çok uluslu şirketlerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin uyum programlarının yönetimi, bu kapsamda kurum içi eğitimlerin verilmesi, ilgili mevzuata uygun olarak gerekli dokümantasyon ve politikaların hazırlanması, veri envanterlerinin hazırlanması ve VERBİS kayıt işlemlerinin tamamlanması.
 • Yerli ve yabancı müvekkillere kişisel verilerin korunması mevzuatı ile ilgili risk değerlendirme süreçlerinde danışmanlık yapılması ve bu doğrultuda hukuki değerlendirme raporlarının hazırlanması.


Eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku, LL.M. (devam ediyor)


Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi


Özel Yüce Okulları

Üyelikler

İzmir Barosu
İzmir Barosu
ELSA
ELSA
Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği
Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği
Özel Yüce Okulları Mezunlar Derneği
Özel Yüce Okulları Mezunlar Derneği

Referanslar

"Sevgi Ünsal Özden oldukça profesyonel ve her zaman ulaşılabilir biri. Veri koruma ve güncel mevzuat gibi karmaşık konuları basit terimlerle nasıl açıklayacağını biliyor. Kendisi iyi bir iletişimci."

Legal 500 (Müvekkil yorumu)

"Çözüm odaklı."

IFLR1000 (Müvekkil Değerlendirmesi)

"Sevgi, iyi teknik becerilere sahip. Bize çok net ve objektif bir görüş sağladı. Çok iyi müvekkil ilişkilerine sahip, e-postalara oldukça hızla yanıt veriyor ve haftalar içinde oldukça zengin bir görüş sunuyor."

FLR1000 (Müvekkil Değerlendirmesi)

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.