Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Gelişen teknoloji, iletişim olanakları ve günlük hayatın her alanında sayısız şekilde kişisel verinin kullanılması, kişisel bilgilerin ne denli büyük bir önemi olduğunu ortaya koydu. Bu bağlamda da kişisel verilerin korunması, özellikle son dönemde gündemde olan ve önemi gittikçe artan konulardan biri oldu. Online platformlar üzerinden yürütülen elektronik ticaret alanı başta olmak üzere kişisel verilerin kullanılmasına dayanan iş modelleri de son yıllarda büyük başarı kazandı.

Erdem & Erdem ekibi, kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde teknoloji gerekliliklerine ve ihtiyaçlara uygun çözüm olanakları üzerinde uzmanlaşmıştır. Bu alandaki yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri yakından takip ederek, bir adım önde olmayı ve böylelikle müvekkillerine yenilikçi hukuki çözümler sunmayı amaçlar.

Erdem & Erdem ekibi müvekkillerine, ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş, Erdem & Erdem Kişisel Verilerin Korunması Uyum Programı’nı uygular. Uyum Programı ile yeni kanunla öngörülen sorumluluk rejimi bakımından şirket içi risklerin belirlenerek bunlara karşı önlemler alınması, şirket bazında kişisel verilerin korunması politikası oluşturulması, verilerin işlenmesinden sorumlu personelin eğitilmesi ve yeni kanun tarafından öngörülen denetim yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanır.

Kişisel verilerin korunması alanında uzmanlaşmış ekibimiz, her bir müvekkil için özelleştirilmiş uyum programının uygulanmasının yanı sıra, kişisel verilerin korunması bağlamında müvekkillerine, karşılaşabilecekleri her türlü hukuki soru ve sorunda yardımcı olur. Bu alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, kendisini sürekli güncelleyen ekibimiz kaleme aldıkları makalelerle de gelişmekte olan bu alana akademik olarak katkıda bulunmaktadır. 


Avukatlarımız

Özgür Kocabaşoğlu Özgür Kocabaşoğlu Ortak ve Kurumsal İşler Lideri
Mert Karamustafaoğlu Mert Karamustafaoğlu Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri
Ecem Süsoy Uygun Ecem Süsoy Uygun Yönetici Avukat
Sevgi Ünsal Özden Sevgi Ünsal Özden Yönetici Avukat ve Arabulucu
Tilbe Birengel Tilbe Birengel Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.