İş Hukuku

İş Hukuku

Bir iş yerinin lokomotifi çalışanlarıdır. Bu lokomotifin makinisti ise işverendir. Makinist ile lokomotif ne kadar uyumlu olur ise, tren o kadar sorunsuz yol alır ve hedefine vakit kaybetmeden ulaşır. Çalışma hayatında bu uyumu iş hukuku düzenliyor. Şirketler için iş hukukundan doğan uyuşmazlıklar, trenin yol almasını aksatan bir engeldir. Bu nedenle çalışma ortamındaki huzurun korunması, iş hukukundan doğabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi, olası anlaşmazlıkların ise en kısa sürede çözüme kavuşturulması zorunludur.

Erdem & Erdem olarak müvekkillerimize, çalışanlar ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, işveren ve çalışanların haklarının korunması, bu kapsamda bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi uygulamaları, çalışan ve işyeri güvenliğinin sağlanması ile iş hukukuna ilişkin olarak ortaya çıkabilecek diğer sorunlarda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca, müvekkillerimiz aleyhine açılan işe iade ile işçilik alacakları davalarında müvekkillerimizi temsil etmek önemli faaliyetlerimiz arasındadır. İş hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk hizmeti de sunan bir kurum olarak; Arabulucular Sicili’ne kayıtlı, süreç ve uygulamalar konusunda deneyimli arabulucu avukatlarımız ile müvekkillerimizi arabuluculuk görüşmelerinde de vekâleten temsil ediyoruz.

Ek olarak iş hukukunda uzman avukatlarımız, şirketlerin insan kaynakları uygulamalarının iş hukuku mevzuatına uygun bir şekilde yürütülmesi için, iş hukuku uyum programları uygular ve eğitimler ile bu alandaki güncel yasal düzenlemeler hakkında müvekkillerini bilgilendirir.

Avukatlarımız

Piraye Erdem Piraye Erdem Kurucu ve Yönetici Ortak
Süleyman Sevinç Süleyman Sevinç Ortak ve Davalı İşler Lideri
Alper Uzun Alper Uzun Ortak ve Arabulucu
Sevgi Ünsal Özden Sevgi Ünsal Özden Yönetici Avukat ve Arabulucu
Hazel Coşkun Baylan Hazel Coşkun Baylan Kıdemli Avukat
Duygu Öner Ayçiçek Duygu Öner Ayçiçek Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.