Uyum

Uyum

Şirketlerin karşılaşabilecekleri idari para cezalarının önlenmesi için mevzuat ve değişen regülasyonlara uyum sağlanması iş dünyasının hızla değişip dönüştüğü günümüzde oldukça önemlidir. Bu çerçevede büromuzun uyum uzmanları, finansal kuruluşlar, sağlık, perakende ve enerji gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin tabi oldukları mevzuata ne derece uyduklarını kontrol eder, mevcut operasyonlarını ve kurumsal yönetim prosedürlerini analiz eder, riskleri belirler ve üst yönetime raporlar. Ardından şirketin tüm operasyonlarının mevzuata uygun hale getirilmesi için gerekli yol haritasını çıkarır ve şirket içerisinde mevzuata uyum için gerekli eğitimler düzenler.

Mevzuata uyum konusunda danışmanlık hizmeti sunan avukatlarımız özellikle rekabet, kişisel verilerin korunması, yolsuzlukla mücadele ve iş kanunları ile ilgili kapsamlı bir yaklaşımla ihtiyaca özel uyum programları tasarlar ve uygular.

Rekabete Uyum Programı

Erdem & Erdem Rekabet Uyum Programı, rekabet hukuku ile ilgili riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, her bir şirketin ihtiyaçları, riskleri ve yapısı hızlı bir şekilde değerlendiriliyor. Belirlenen muhtemel risklerin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeler hakkında şirket bilgilendirilerek eğitimlerle bu süreç destekleniyor.

Kişisel Verilerin Korunması Uyum Programı

Erdem & Erdem Kişisel Verilerin Korunması Uyum Programı’nın amacı, müvekkillerimizin Kanun’da öngörülen sorumluluk rejimi bakımından niteliklerinin doğru olarak belirlenmesi, şirket içi risklerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, şirket bazında veri işleme süreçlerine ilişkin politikalar ve dokümanlar oluşturulması, verilerin işlenmesinden sorumlu personelin eğitimi ve Kanun tarafından öngörülen yükümlülüklerin tamamının şirket işleyişine uygun bir şekilde yerine getirilmesidir.

Yolsuzlukla Mücadele Uyum Programı

Erdem & Erdem Yolsuzlukla Mücadele Uyum Programı, risklerin öngörülmesini içeren ve yolsuzlukla mücadele konusunda müvekkil şirketlere hukuki güvenlik sağlamayı amaçlayan bir programdır. Dosyanın kendine has olgularına göre değerlendirilmesi gerekliliği esasına dayanan programla, yolsuzlukla mücadele hukukunda içtihatların yoksunluğu nedeniyle şirketler açısından önemli belirsizlikler taşıyan risklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

İş Hukuku Uyum Programı

Erdem & Erdem İş Hukuku Uyum Programı’nın amacı müvekkillerimizin mevzuat ve içtihatlar hakkında bilgilendirilmesi, mevzuata uygun hareket edilmesinin sağlanması, şirket içi risklerin belirlenerek bunlara karşı önlemler alınması, şirket içinde iş hukuku politikaları oluşturulması, iş ilişkisine dair süreçlerden sorumlu çalışanların eğitimi ve sorunlara hızlı ve etkili çözüm üretilebilmesidir.


Avukatlarımız

Mert Karamustafaoğlu Mert Karamustafaoğlu Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri
Ecem Süsoy Uygun Ecem Süsoy Uygun Yönetici Avukat
Sevgi Ünsal Özden Sevgi Ünsal Özden Yönetici Avukat ve Arabulucu
Merve Bakırcı Merve Bakırcı Kıdemli Avukat
Tilbe Birengel Tilbe Birengel Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.