Çin ve Uzak Doğu Masası

Çin ve Türkiye arasındaki iş ilişkileri hızla artıyor. Günümüzde Çin, doğrudan yabancı yatırımlar ve Türkiye’deki proaktif iş adamları için çekici bir hedef haline geldi. Erdem & Erdem ekibi, gerek Çin’de yapılan Türk yatırımları ve işlemleri açısından, gerekse Türkiye’de yapılan yatırımlar ve devralmalar açısından, Çin’e güçlü bir şekilde odaklanmaktadır.

Erdem & Erdem’in Çin Masası; birleşme ve devralmalar, eşya hukuku, finansman, ticaret ve dava takibi gibi konularda uzman, motivasyonu yüksek ve farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerden oluşan ekibiyle, Türk pazarına giren ve bu pazarda etkinlik gösteren Çinli yatırımcılar ve şirketlere danışmanlık hizmeti sunar. Buna ek olarak Çin pazarında aktif olan Türk müvekkillerine; yetkili mahkemeler, tahkim organları ve idari merciler önündeki tüm aşamalar da dahil olmak üzere her türlü ticari işlemlerinde, Çin ve Uzak Doğu pazarı konusunda engin deneyime sahip profesyonellerle birlikte destek verir. 

Ayrıca ekibimiz, Türk pazarında iş kurmayı amaçlayan girişimcilere; tahkim, banka ve finans, sermaye piyasaları, birleşme ve devralmalar, kurumsal finansman, rekabet, iş hukuku, yolsuzlukla mücadele uyum programları, fikri mülkiyet, teknoloji ve iletişim, dava takibi, özel sermaye, gayrimenkul, yeniden yapılanma ve tasfiye alanlarında yenilikçi ve sınır ötesi hukuki çözümler sunar.

Çin Masası, Erdem & Erdem ortaklarından Kurumsal İşler Lideri Av. Özgür Kocabaşoğlu önderliğinde çalışmalarını yürütür. Ekibimiz, Türkiye’de yatırım yapmaya istekli Çinli müvekkillere ve Çin’e yatırım yapmak isteyen Türk müvekkillere farklı yasal sistem ve ticari kültürlerde karşılaşabilecekleri güçlükler konusunda destek verir.

Çin ve Uzak Doğu MasasıAvukatlarımız

Özgür Kocabaşoğlu Özgür Kocabaşoğlu Ortak ve Kurumsal İşler Lideri
Canan Doksat Canan Doksat Yönetici Avukat ve Vergi Lideri

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.