Kıdemli Avukat

Melissa Balıkçı Sezen

Birim Birleşme ve Devralmalar, Tahkim
Diller Türkçe, İngilizce, Fransızca
Melissa Balıkçı Sezen
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Melissa Balıkçı, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Kurumsal İşler ve Uyuşmazlık Çözümü birimlerinde kıdemli avukat olarak görev yapmaktadır. Genel olarak şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku ve ticaret hukuku alanlarında müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunar. Melissa, müvekkillerine çeşitli sektörlerde kurumsal ve ticari konularda danışmanlık verir ve özellikle ulusal ve uluslararası birleşme ve devralmalar ile hisse devri işlemlerinde uzmanlaşmıştır.

Yerli ve yabancı müvekkillerine ulusal ve uluslararası ticari sözleşmeler ve işlemlerinde danışmanlık veren Melissa, FIDIC sözleşmeleri de dahil olmak üzere özellikle enerji projelerine ait mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmelerinin (EPC) hazırlanması ve müzakeresi de dahil olmak üzere projenin tüm yönlerine destek verir. Melissa’nın çeşitli sözleşme türlerini hazırlama ve incelemede tecrübesi de vardır.

Melissa’nın uzmanlık alanlarından biri uluslararası ticari tahkimdir. ICC, LCIA, ISTAC, ITOTAM ve UNCITRAL gibi tahkim kuruluşları nezdinde görülen tahkim davalarında müvekkillerini temsil eder ve hakem kurulu sekreteri olarak görev yapar.

Hizmet Alanları

Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar
İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ile bir şirketin diğerini satın alması işlemleridir.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Tahkim
Tahkim
Mahkemelere alternatif, hakem tarafından yürütülen bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir.
Uluslararası Ticari İşlemler
Uluslararası Ticari İşlemler
Ülkeler arası hukuk sistemlerini dikkate alan, uluslararası karmaşık ticari iş ve işlemlerdir.
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası aktörlerin taraf olduğu ticari nitelikli anlaşmalardır.

Yer Aldığı Projeler

Kurumsal Danışmanlık
Tahkim
 • Bir liman işletici şirketinin hukuki inceleme raporunun hazırlanması, pay devir sözleşmesinin hazırlanması, pay devir sürecinde danışmanlık verilmesi
 • Macaristan’da kurulu güneş paneli üretime şirketinin paylarının satın alınması sürecinde danışmanlık verilmesi
 • Bir maden şirketinin hukuki inceleme raporunun hazırlanması, pay devir sözleşmesinin hazırlanması, pay devir sürecinde danışmanlık verilmesi
 • Bir güneş santralinin kurulumunda danışmanlık verilmesi, EPC sözleşmesinin hazırlanması ve müzakeresi
 • Kazakistan’da kurulacak bir soda külü fabrikasına ilişkin, ihale sürecinde ihale belgelerinin ve EPC sözleşmesinin hazırlanması ve müzakeresi
 • Bir boru üretim şirketinin hukuki inceleme raporunun hazırlanması
 • Bir üre fabrikasının kurulumunda danışmanlık verilmesi, EPC sözleşmesinin hazırlanması ve müzakeresi
 • Önde gelen bir liman şirketine Ekvatorda kurulacak bir limana ilişkin EPC sözleşmesi hazırlanması
 • Yenilenebilir enerji şirketine rüzgar projelerinin kurulumu aşamasında danışmanlık verilmesi
 • Bir liman inşaatı projesi kapsamında inşaat sözleşmesinin hazırlanması ve sürece ilişkin danışmanlık verilmesi
 • Slab Stok Binası inşaatı projesi kapsamında inşaat sözleşmesinin hazırlanması ve sürece ilişkin danışmanlık verilmesi
 • Bir yol projesi kapsamında yol yapım sözleşmesi dahil tüm ihale belgelerinin hazırlanması.
 • Türkiye’de kurulacak kömür yakıtlı enerji santraline ilişkin danışmanlık verilmesi
 • Türkiye’nin önde gelen enerji şirketine rüzgar projelerinde servis ve bakım sözleşmelerinin müzakere edilmesi
 • Ulaştırma ve lojistik alanında faaliyet gösteren 4 farklı Türk şirketin hukuki incelenme raporunun hazırlanması, yurtdışı bağlı şirketlerinin hukuki inceleme sürecine ilişkin danışmanlık verilmesi
 • Önde gelen bir liman şirketinin sözleşme ve teminat paketinin incelenmesi
 • İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir holdinge Türkiye ve Rusya’da bulunan beş şirket ve adi ortaklıktaki ortağının hisselerinin devralınması
 • Uluslararası bir bankaya FIDIC Kısa Form Sözleşmesi’nin hazırlanması ve sürece ilişkin danışmanlık verilmesi
 • Önde gelen bir bankaya kurulacak hisse ve marka rehinlerine ilişkin danışmanlık verilmesi


 • ISTAC nezdinde görülen ve enerji tedarik sözleşmelerine (EFET) ilişkin tahkim davasında davacı ve karşı davalı tarafın temsil edilmesi
 • ICSID nezdinde açılacak davaya ilişkin danışmanlık verilmesi, üçüncü kişi finansmanı işlerinin yürütülmesi
 • ITOTAM nezdinde görülen hidroelektrik santralinin kurulmasından kaynaklanan bir tahkim davasında hakem kurulu sekreteri olarak görev yapılması
 • ICC nezdinde görülen ve İsrailli bir şirket ile iki Türk şirket arasındaki askeri araçların satımına ilişkin sözleşmeden doğan tahkim davasında davalıların temsil edilmesi
 • ICC nezdinde görülen ve Türk bir jeotermal enerji firması ile İtalyan bir firma arasında jeotermal enerji üretim birimlerinin satış ve bakımından kaynaklanan tahkim davasında davalı tarafın temsil edilmesi
 • LCIA nezdinde görülen ve Ukraynalı ve Kıbrıslı taraflar arasında imzalanmış yatırım sözleşmesinden doğan tahkim davasında davalı tarafın temsili
 • LCIA nezdinde görülen ve teminat sözleşmesinden doğan tahkim davasında, Morisyoslu davalı tarafın temsil edilmesi
 • UNCITRAL Tahkim Kuralları uyarınca görülen tahkim davasında Venezuelalı davalı şirketin temsil edilmesi

Eğitim

Queen Mary University of London, Karşılaştırmalı ve Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Yüksek Lisansı


King’s College London, Pre-Master Hukuk Programı


Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yayınlar

Hukuk Postası
Diğer Makaleler
 • Tahkimde Yargılama Giderleri ve Masrafları, Tahkim Yargılaması, Tahkim Okulu Paneller Serisi Cilt - 2, Kasım 2021
 • 16th ICC Turkey Arbitration Day, ICC Dispute Resolution Bulletin 2021-2.
 • Enforceability of Emergency Arbitrator Orders in Turkey and Take-Aways from the 15th ICC Turkey Arbitration Day 2020, Kluwer Arbitration Blog, Fatih Işık ve Bengü Köksal ile birlikte, Mart 2020
Singapur Sözleşmesi
Arabuluculuk
Tümünü Gör

Üyelikler

İngiltere ve Galler Barosu
İngiltere ve Galler Barosu
The Law Society
The Law Society
İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
ICC Young Arbitrators Forum
ICC Young Arbitrators Forum
Young International Arbitration Group
Young International Arbitration Group
Genç ISTAC
Genç ISTAC
İstanbul Tahkim Derneği
İstanbul Tahkim Derneği

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.