Kıdemli Avukat

Hazel Coşkun Baylan

Birim Birleşme ve Devralmalar, Fikri Mülkiyet
Diller Türkçe, İngilizce, Almanca
Hazel Coşkun Baylan
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Hazel Coşkun Baylan, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Kurumsal İşler Birimi’nde Kıdemli Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle birleşme ve devralmalar ile genel kurumsal danışmanlık faaliyetlerine odaklanan Hazel, aynı zamanda fikri mülkiyet ve iş hukuku alanlarında da hizmet sunar.

Birleşme ve devralma projeleri ile girişim sermayesi ve özel sermaye yatırım projeleri kapsamında hukuki inceleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, pay sahipleri sözleşmeleri, pay devir sözleşmeleri ile sermaye iştirak sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, müzakere edilmesi ve kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerinde aktif olarak yer alır. Aynı zamanda genel kurulların toplanması, yönetim kurulu kararlarının alınması, sermaye artırımı ve azaltımı, şirket kuruluşu, tasfiye ve pay devirleri ile sınırlı olmaksızın çeşitli kurumsal işlemlerin gerçekleştirilmesinde ve franchise sözleşmeleri başta olmak üzere ticari sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesinde yerli ve yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti sunar.

Bunların yanı sıra, marka tescili, fikri mülkiyet hakkı devir sözleşmeleri, teknoloji transfer sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri gibi fikri mülkiyet hukuku konuları ile yazılım bakım ve destek sözleşmeleri gibi bilişim hukuku sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, müzakere edilmesi konularında hukuki danışmanlık verir. Ek olarak, iş sözleşmeleri, rekabet yasağı protokolleri, çalışan pay opsiyon sözleşmeleri hazırlanması ve iş sözleşmesi fesih süreçlerinin yürütülmesi gibi iş hukuku konularında da hukuki destek verir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı zamanda Siyaset Bilimi bölümünden de mezun olan Hazel, lisans eğitimi sırasında ayrıca Münih’te Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak hukuk dersleri aldı. Hukuk alanındaki yüksek lisans eğitimini ise King’s College London’da tamamladı.

Hizmet Alanları

Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar
İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ile bir şirketin diğerini satın alması işlemleridir.
Fikri Mülkiyet
Fikri Mülkiyet
İş sırları ve patentler gibi soyut mülklerin aidiyet ve kullanım haklarının korunmasıdır.
İş Hukuku
İş Hukuku
İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceler ve muhtemel uyuşmazlıkları konu alır.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Start-uplar ve Girişim Yatırımları
Start-uplar ve Girişim Yatırımları
Girişim sermayesiyle fonlanan şirketler ve sponsorlarının faaliyetlerini ele alır.
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası aktörlerin taraf olduğu ticari nitelikli anlaşmalardır.

Yer Aldığı Projeler

Birleşme ve Devralmalar
Start-uplar ve Girişim Yatırımları
Kurumsal Danışmanlık
Fikri Mülkiyet Hukuku
İş Hukuku
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
 • Liman, maden, teknoloji, lojistik, restoran ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere ilişkin hukuki inceleme raporu hazırlanması, pay devir sözleşmeleri ve pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, müzakere edilmesi, kapanış işlemlerinin yürütülmesi
 • Ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, müzakere edilmesi


 • Türk şirketlere girişim sermayesi ve özel sermaye yatırım turlarına ilişkin danışmanlık verilmesi, pay sahipleri sözleşmeleri, pay devir sözleşmeleri ile sermaye iştirak sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, müzakere edilmesi, kapanış işlemlerinin yürütülmesi.
 • Yatırım fonlarına ve melek yatırımcılara çeşitli start-up ve özel sermaye yatırımlarına ilişkin danışmanlık verilmesi, pay sahipleri sözleşmeleri, sermaye iştirak sözleşmeleri ile pay devir sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, müzakere edilmesi, kapanış işlemlerinin yürütülmesi.


 • Şirket kuruluşu, genel kurul ve yönetim kurulu dokümantasyonlarının hazırlanması, sermaye artırımı ve azaltımı, tasfiye gibi tüm kurumsal danışmanlık işlerinde Türk ve çok uluslu şirketlere hukuki destek verilmesi.
 • Pay sahipleri arasında ticaret hukukundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin danışmanlık verilmesi


 • Fikri mülkiyet hakları devir sözleşmeleri, teknoloji transfer sözleşmeleri ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, müzakere edilmesi.
 • Marka tescili için Türk ve çokuluslu şirketlere danışmanlık verilmesi.
 • Bir Türk şirketinin marka hükümsüzlük davalarında temsil edilmesi.


 • Çok uluslu şirketlerin Türkiye iştiraklerinin kurulması ve şirket içi politikalarının Türk iş hukuku ile uyumlu hale getirilmesi.
 • Türk ve çok uluslu şirketlere iş sözleşmeleri, çalışan el kitabı, rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, müzakere edilmesi ve iş sözleşmesinin feshi süreci dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, iş hukukuna ilişkin tüm konularda danışmanlık verilmesi
 • Çalışan pay opsiyon sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesine ilişkin danışmanlık verilmesi
 • Türk şirketlerin yabancı iştiraklerinin Türk çalışanlarına uygulanacak Türk iş hukukuna ilişkin danışmanlık verilmesi.
 • Türk ve çok uluslu şirketlere iş sözleşmelerinin fesih süreçlerine ilişkin hukuki destek verilmesi.
 • Şirketlerin tasfiyesi ve yeniden yapılandırılmaları kapsamında iş hukukuna ilişkin danışmanlık verilmesi.


 • Franchise ve distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi

Eğitim

King’s College London, LL.M.


İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi


İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi


Ludwig-Maximilians-Universitaet München (Değişim öğrencisi)


Özel Alman Lisesi

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
Jean Monnet Bursiyerleri Derneği
Jean Monnet Bursiyerleri Derneği
King’s College London Mezunlar Derneği
King’s College London Mezunlar Derneği
İstanbul Alman Liseliler Derneği
İstanbul Alman Liseliler Derneği
Zekeriyaköy Rotaract Kulübü
Zekeriyaköy Rotaract Kulübü

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.