Fikri Mülkiyet

Fikri Mülkiyet

Uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması ile şirketlerin ürün ve hizmetlerinin ayırt edici özelliklerini koruma ihtiyacı ortaya çıktı. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında uzman avukatlarımız, marka tescili, telif ve patent hakları, endüstriyel tasarımlar ve faydalı model hakları, lisans sözleşmeleri, ticari sırların korunması ve haksız rekabet de dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hukukunun her alanında müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunuyor ve uyuşmazlıklarından doğan davalarını takip ediyor.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve yönetimi stratejik olarak ele alınması gereken bir konu olduğundan ekibimiz, fikri mülkiyet geliştiren ve lisanslayan, telekomünikasyon, internet, reklam ve medya gibi alanlarda faaliyet gösteren veya fikri mülkiyet portföyü satın alımı gibi fikri mülkiyet içeren işlemler gerçekleştiren müvekkillerimize stratejik kararlar alabilmeleri için de hukuki destek sunuyor. Ayrıca fikri mülkiyet ihlallerini tespit edebilmek için düzenli olarak tarama hizmeti verir.

Avukatlarımız

Özgür Kocabaşoğlu Özgür Kocabaşoğlu Ortak ve Kurumsal İşler Lideri
Hazel Coşkun Baylan Hazel Coşkun Baylan Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.