Avukat

Ece Özsü

Birim Davalı İşler, Spor
Diller Türkçe, İngilizce
Ece Özsü
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Ece Özsü, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nde Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle spor hukuku alanında tecrübe sahibi olan Ece Özsü, sözleşmeler hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku ve idare hukuku alanlarında çalışmakta olup; uyuşmazlıklarla ilgili olarak müvekkillere danışmanlık hizmeti verilmesi, uyuşmazlıkların takibi ve müvekkillerin mahkemeler nezdinde temsil edilmeleri, hukuki inceleme ve görüşlerin hazırlanması işlemlerini yürütmektedir.

Ece Özsü ticaret ve şirketler hukuku, idare hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında çalışmakta olup, müvekkillerin yargılama öncesi ve sonrasına ilişkin süreçlerin yürütülmesinin yanı sıra, icra ve iflas hukuku kapsamında da takip işlemlerinin yürütülmesine destek sağlamaktadır. İş hukukuna ilişkin ortaya çıkabilecek tüm sorunlarda müvekkillerine danışmanlık ve dava hizmetleri sunan Ece Özsü, şirketlere İş Hukuku Uyum Programlarının uygulanmasını sağlar. Ayrıca, spor hukuku ve spor tahkimi konularındaki çalışmaları çerçevesinde spor faaliyetlerine ilişkin her türlü sportif ve ticari sözleşmelerinin hazırlanması, spor kulüplerinin ve sporcuların ulusal ve uluslararası mahkemeler, spor kuruluşları ve spor yargı mercileri nezdinde temsili ile spor kulüplerinin spora ilişkin mevzuat çerçevesinde rutin işlerinin takibini gerçekleştirmektedir. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ece Özsü, lisans eğitimi sırasında çeşitli uluslararası farazi dava yarışmalarına katılmıştır.

İstanbul Barosu ve İstanbul Hukuk Derneği üyesi olan Ece Özsü 2018 yılında Avrupa Kulüpler Birliği’nin Hukuk Danışma Paneli’nde yer almıştır. İngilizce bilmektedir.

Hizmet Alanları

Davalar
Davalar
Uyuşmazlıkların çözümünde başarı, geniş bir disiplinlerarası anlayışa ve tecrübeye dayanır.
İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Borçlu ve alacaklı arasındaki hukuki ilişki ile borcun ifasını konu alır ve düzenler.
İdare Hukuku
İdare Hukuku
Kişiler ve şirketler ile kamu arasındaki işleyişi ve ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.
İş Hukuku
İş Hukuku
İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceler ve muhtemel uyuşmazlıkları konu alır.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Spor Hukuku
Spor Hukuku
Spor federasyonları ve spor otoritelerince oluşturulmuş mevzuat ve uygulamaları kapsar.
Tahkim
Tahkim
Mahkemelere alternatif, hakem tarafından yürütülen bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir.

Yer Aldığı Projeler

Davalar
Spor Hukuku
Kurumsal Danışmanlık
 • Liman işletmecisi bir şirketin, bir idari düzenlemeden kaynaklanan ticari ve idari uyuşmazlıklarda temsil edilmesi.
 • Müvekkillerin iş hukukundan kaynaklanan davalarında ve muhtelif ticari davalarında temsil edilmesi.
 • Büyük ölçekli bir gayrimenkul ve inşaat şirketinin iş hukuku, gayrimenkul hukuku ve tüketici hukukundan kaynaklanan çok sayıda ve seri davaları ile icra takiplerinin takip edilmesi.
 • İdari düzenlemeden kaynaklanan ticari ve idari uyuşmazlıklarında tarım sektörünün önde gelen üretici ve ithalatçı bir şirketinin temsil edilmesi.
 • Türkiye’nin önde gelen liman şirketine ait iştirakin şirketler hukuku ve hissedarlık konulu çok sayıda ticari davada temsil edilmesi.
 • Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi.
 • Yerli ve yabancı müvekkillerin her türlü hukuki ihtilafında ve davalı işlerinde temsil ve danışmanlık hizmetleri verilmesi.
 • Müvekkillere ait tahkim, dava ve icra takiplerinin hazırlığı, yürütülmesi, müvekkiller ile koordinasyonu.
 • Müvekkillerin spora ilişkin her türlü ihtilafının çözümlenmesi, CAS (Spor Tahkim Mahkemesi), FIFA, UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili spor federasyonlarının hukuk kurulları nezdinde temsil edilmesi
 • Spor kulüpleri, sporcular, antrenörler, menajerler, federasyonlar arasında imzalanan her türlü spora ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
 • Spor hukuku alanında danışmanlık hizmeti verilmesi, spor hukuku mevzuatına uyumun sağlanması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Ticaret hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku ve özel hukuk dallarında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi


Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Kartal Anadolu Lisesi

Yayınlar

Hukuk Postası
Tümünü Gör

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
İstanbul Hukuk Derneği
İstanbul Hukuk Derneği
European Club Association Legal Advisory Panel (2018)
European Club Association Legal Advisory Panel (2018)

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.