İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku alanında müvekkillerimize, idari otoriteler ile her türlü ilişkilerinde, imtiyaz sözleşmeleri, yap-işlet-devret sözleşmeleri, özelleştirmeler ve kamu özel ortaklığı (PPP) projelerinde danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu projelerin hukuki riskleri hakkında inceleme yapılması, ilgili kamu otoriteleri ile iletişimin yürütülmesi, projeye dair sözleşmelerin müzakere edilmesi ve imzalanması süreçlerini takip ediyor, müvekkillerimize ait yatırımların çevresel etki değerlendirme sürecinde ortaya çıkabilecek hukuki sorunlar ve ÇED raporları aleyhinde açılan davalarda da hukuki destek sunuyoruz.  

Bunun yanı sıra, müvekkiller aleyhine düzenlenen para cezası, izin-ruhsat iptali gib her türlü idari işleme karşı söz konusu işlemin iptali davaları ve bu işlemlerden doğan tazminat talepli davalarda da müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

Avukatlarımız

Piraye Erdem Piraye Erdem Kurucu ve Yönetici Ortak
Süleyman Sevinç Süleyman Sevinç Ortak ve Davalı İşler Lideri
Alper Uzun Alper Uzun Ortak ve Arabulucu
Canan Doksat Canan Doksat Ortak ve Vergi Lideri
Duygu Öner Ayçiçek Duygu Öner Ayçiçek Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.