Avukat

İdil Yıldırım

Birim Banka ve Finans, Birleşme ve Devralmalar
Diller Türkçe, İngilizce, Fransızca
İdil Yıldırım
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

İdil Yıldırım, Erdem & Erdem’in Kurumsal İşler Birimi’nde Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle, bankacılık ve proje finansmanı, ulusal ve uluslararası birleşme ve devralmalar, sözleşmeler ile kurumsal yönetim ilkeleri alanlarında müvekkillere danışmanlık hizmeti sunar.

Sermaye piyasası çalışmalarında da aktif olarak yer alan Yıldırım, sermaye piyasalarındaki düzenlemelere ilişkin olarak çokuluslu yatırım şirketlerine, bankalar ve finans kurumları ile halka açık şirketler de dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık sağlar. Yıldırım ayrıca çeşitli sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin danışmanlık hizmeti verir. 

Hizmet Alanları

Banka ve Finans Hukuku
Banka ve Finans Hukuku
Krediler, tahvil, para ve teminatları konu alan geniş bir hukuk alanıdır.
Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar
İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ile bir şirketin diğerini satın alması işlemleridir.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Proje Finansmanı
Proje Finansmanı
Projenin potansiyel nakit akışına odaklanan, özel bir finansman türüdür.
Sermaye Piyasası İşlemleri
Sermaye Piyasası İşlemleri
Fon sahipleri ile fon arayanların arasında çeşitli yatırım araçları ile gerçekleşen işlemlerdir.
Uluslararası Ticari İşlemler
Uluslararası Ticari İşlemler
Ülkeler arası hukuk sistemlerini dikkate alan, uluslararası karmaşık ticari iş ve işlemlerdir.
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
Ödeme aczi durumlarını ya da mali yapı değişikliklerini ele alır.

Yer Aldığı Projeler

Sözleşmeler
Birleşme ve Devralmalar
Kurumsal Danışmanlık
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
 • Denizli ve İzmir’de biyogaz yakıtlı üretim tesislerinin kurulmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi.
 • Türkiye merkezli bir inşaat şirketi tarafından Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen imalat merkezi inşaat projesi kapsamında, inşaat sözleşmesinin müzakere edilmesi.
 • Bir Türk inşaat şirketinin veri merkezi inşaatı projesinde sözleşme yönetimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Bir enerji şirketi tarafından Güney Afrika’da gerçekleştirilen termal elektrik santrali projesi kapsamında sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere edilmesinde hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Yabancı bir enerji şirketi tarafından Afrika’da yer alan çeşitli işletme ve bakım hizmetleri projeleri kapsamında İşletme ve Bakım Sözleşmelerinin müzakere edilmesi.
 • Türk ve yabancı enerji şirketlerinden müteşekkil bir konsorsiyum tarafından, Türkiye’deki bir enerji santralinin yenilenmesi projesi kapsamındaki alt-sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi.
 • Banyo eşyaları ticareti alanında faaliyet gösteren yabancı bir şirketler grubunun devralınmasına ilişkin olarak, şirketler grubunun Türkiye’de yer alan iştirakine ilişkin hukuki inceleme faaliyetinin yürütülmesi.
 • Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin devralınmasına ilişkin olarak hukuki inceleme faaliyetinin yürütülmesi.
 • Portatif enerji çözümleri sunan tamamen yabancı ortaklı bir şirkete enerji mevzuatı, ticari sözleşmeleri ve günlük işlemler konusunda genel hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Yabancı bir şirketler grubunun Türkiye’de serbest bölge faaliyet ruhsatı almak ve serbest bölgede şirket kurmak suretiyle yatırım yapması konusunda hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Ofis malzemesi tedariki konusunda önde gelen bir şirketin azınlık hissedarının haklarının ihlal edilmesine ilişkin hukuki inceleme yapılması, uyuşmazlığın sulh yoluyla çözümlenmesi ve azınlık pay sahibinin paylarının satımı konusunda hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Amerika’da robotik süreç otomasyonu hizmeti vermekte olan bir girişimcinin Türkiye operasyonunun ortak girişim şeklinde başlatılmasında hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Bir enerji şirketinin tasfiyesine ve bu kapsamda yapılması gereken işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi

Eğitim

City, University of London, (GDL) (İngiliz Hukukunda Denklik Programı)


King’s College London, Dickson Poon School of Law, Yüksek Lisans


İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans


TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi (Uluslararası Bakalorya Diploması) 

Yayınlar

Hukuk Postası
Tümünü Gör

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği
TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.