Avukat

Rüştü Mert Kaşka

Birim Birleşme ve Devralmalar, Sözleşmeler
Diller Türkçe, İngilizce
Rüştü Mert Kaşka
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Rüştü Mert Kaşka, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Kurumsal İşler Birimi’nde Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle altyapı projeleri, proje finansmanı, gayrimenkul hukuku, ticari sözleşmeler ve birleşme ve devralmalar alanlarında müvekkillere danışmanlık hizmeti sunar.

Mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmeleri, işletme ve bakım sözleşmeleri ve alt sözleşmeler dahil altyapı projeleri kapsamında proje dokümantasyonunun hazırlanması ve müzakere edilmesi süreçlerinde aktif olarak yer alır. Birleşme ve devralma projeleri kapsamında hukuki inceleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, pay sahipleri sözleşmeleri, pay satım sözleşmeleri ile sermaye iştirak sözleşmelerinin hazırlanması, imza süreci ve kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti sunar. Ayrıca, şirketlerin kuruluşları tasfiye süreçleri dahil olmak üzere genel kurumsal işlemleri yürütür.  

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Rüştü Mert Kaşka hukuk alanındaki yüksek lisans eğitimini ise Queen Mary University of London’da tamamladı.

Hizmet Alanları

Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar
İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ile bir şirketin diğerini satın alması işlemleridir.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası aktörlerin taraf olduğu ticari nitelikli anlaşmalardır.
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
Ödeme aczi durumlarını ya da mali yapı değişikliklerini ele alır.

Yer Aldığı Projeler

Sözleşmeler
Birleşme ve Devralmalar
Kurumsal Danışmanlık
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
 • Denizli ve İzmir’de biyogaz yakıtlı üretim tesislerinin kurulmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi.
 • Türkiye merkezli bir inşaat şirketi tarafından Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen imalat merkezi inşaat projesi kapsamında, inşaat sözleşmesinin müzakere edilmesi.
 • Bir Türk inşaat şirketinin veri merkezi inşaatı projesinde sözleşme yönetimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Bir enerji şirketi tarafından Güney Afrika’da gerçekleştirilen termal elektrik santrali projesi kapsamında sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere edilmesinde hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Yabancı bir enerji şirketi tarafından Afrika’da yer alan çeşitli işletme ve bakım hizmetleri projeleri kapsamında İşletme ve Bakım Sözleşmelerinin müzakere edilmesi.
 • Türk ve yabancı enerji şirketlerinden müteşekkil bir konsorsiyum tarafından, Türkiye’deki bir enerji santralinin yenilenmesi projesi kapsamındaki alt-sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi.
 • Banyo eşyaları ticareti alanında faaliyet gösteren yabancı bir şirketler grubunun devralınmasına ilişkin olarak, şirketler grubunun Türkiye’de yer alan iştirakine ilişkin hukuki inceleme faaliyetinin yürütülmesi.
 • Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin devralınmasına ilişkin olarak hukuki inceleme faaliyetinin yürütülmesi.
 • Portatif enerji çözümleri sunan tamamen yabancı ortaklı bir şirkete enerji mevzuatı, ticari sözleşmeleri ve günlük işlemler konusunda genel hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Yabancı bir şirketler grubunun Türkiye’de serbest bölge faaliyet ruhsatı almak ve serbest bölgede şirket kurmak suretiyle yatırım yapması konusunda hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Ofis malzemesi tedariki konusunda önde gelen bir şirketin azınlık hissedarının haklarının ihlal edilmesine ilişkin hukuki inceleme yapılması, uyuşmazlığın sulh yoluyla çözümlenmesi ve azınlık pay sahibinin paylarının satımı konusunda hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Amerika’da robotik süreç otomasyonu hizmeti vermekte olan bir girişimcinin Türkiye operasyonunun ortak girişim şeklinde başlatılmasında hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Bir enerji şirketinin tasfiyesine ve bu kapsamda yapılması gereken işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi

Eğitim

Queen Mary University of London, LLM


Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi


Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.