Kıdemli Avukat

Rüştü Mert Kaşka

Birim Birleşme ve Devralmalar, Sözleşmeler
Diller Türkçe, İngilizce
Rüştü Mert Kaşka
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Rüştü Mert Kaşka, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Kurumsal İşler Birimi’nde Kıdemli Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle enerji hukuku, altyapı projeleri, proje finansmanı, gayrimenkul hukuku, ticari sözleşmeler ve birleşme ve devralmalar alanlarında müvekkillere danışmanlık hizmeti sunar.

Mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmeleri, işletme ve bakım sözleşmeleri ve alt sözleşmeler dahil altyapı projeleri kapsamında proje dokümantasyonunun hazırlanması ve müzakere edilmesi süreçlerinde aktif olarak yer alır. Müvekkillere enerji mevzuatı hakkında hukuki danışmanlık verir. Birleşme ve devralma projeleri kapsamında hukuki inceleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, pay sahipleri sözleşmeleri, pay satım sözleşmeleri ile sermaye iştirak sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi, imza süreci ve kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti sunar. Ayrıca, şirketlerin kuruluşları tasfiye süreçleri dahil olmak üzere genel kurumsal işlemleri yürütür. 

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Rüştü Mert Kaşka hukuk alanındaki yüksek lisans eğitimini ise Queen Mary University of London’da tamamladı.

Hizmet Alanları

Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar
İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ile bir şirketin diğerini satın alması işlemleridir.
ÇSY ve Sürdürülebilirlik
ÇSY ve Sürdürülebilirlik
ÇSY şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarının etkilerinin ve ilerlemesinin incelenmesidir.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Özelleştirmeler
Özelleştirmeler
Kamuya ait kuruluş ve hizmetlerin özel sektöre devri ile ekonomik verimliliği amaçlar.
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası aktörlerin taraf olduğu ticari nitelikli anlaşmalardır.
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
Ödeme aczi durumlarını ya da mali yapı değişikliklerini ele alır.

Yer Aldığı Projeler

Sözleşmeler
Kurumsal Danışmanlık
Birleşme ve Devralmalar
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
 • Bir Türk enerji şirketinin petrol ruhsatının devrine ilişkin sözleşmesi hakkında hukuki destek verilmesi.
 • Bir Türk enerji şirketinin güneş paneli üretim fabrikasının kurulumuna ilişkin sözleşmeler hakkında hukuki destek verilmesi.
 • Bir Türk üretim şirketinin elektrik tedarik sözleşmesinin hazırlanması konusunda hukuki destek verilmesi.
 • Bir otomotiv parçaları üreticisine üretim tesisi inşasına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Lisanssız (lisanstan muaf) güneş enerjisi projelerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi.
 • Bir otomotiv parçaları üreticisine çeşitli OEM şirketleri ve tedarikçiler ile olan tedarik sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi konusunda hukuki danışmanlık verilmesi
 • Lisanssız elektrik üretim projelerine ilişkin olarak regülasyon ve sözleşmesel konularda çeşitli enerji yatırımcılarına ve yüklenicilerine hukuki destek verilmesi.
 • Bir güneş enerjisi santrali kurulum projesinde sözleşme yönetimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Bir rüzgar santralinde ayıplara ilişkin olarak taraflar arasında çıkan uyuşmazlık kapsamında hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Denizli ve İzmir’de biyogaz yakıtlı üretim tesislerinin kurulmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi.
 • Türkiye merkezli bir inşaat şirketi tarafından Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen imalat merkezi inşaat projesi kapsamında, inşaat sözleşmesinin müzakere edilmesi.
 • Bir Türk inşaat şirketinin veri merkezi inşaatı projesinde sözleşme yönetimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Bir enerji şirketi tarafından Güney Afrika’da gerçekleştirilen termal elektrik santrali projesi kapsamında sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere edilmesinde hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Yabancı bir enerji şirketi tarafından Afrika’da yer alan çeşitli işletme ve bakım hizmetleri projeleri kapsamında İşletme ve Bakım Sözleşmelerinin müzakere edilmesi.
 • Türk ve yabancı enerji şirketlerinden müteşekkil bir konsorsiyum tarafından, Türkiye’deki bir enerji santralinin yenilenmesi projesi kapsamındaki alt-sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi.
 • Bir yabancı menşeli teknoloji şirketine Türkiye’deki elektrik depolama mevzuatına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Bir otomotiv parça üreticisinin OEM ve tedarikçileri ile olan sözleşmelerine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Bir karbon ithalatçısına, Türkiye’ye karbon ithalatına ilişkin mevzuat hakkında danışmanlık verilmesi.
 • Güneş enerjisi yatırımcılarına elektrik mevzuatına ilişkin konular hakkında hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Bir elektrik dağıtım şirketine elektrik mevzuatına ilişkin konular hakkında hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Bir Türk bankaya çeşitli konularda genel hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Bir Türk üretim şirketine ticari sözleşmeler konusunda hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Yabancı bir yatırım danışmanlığı şirketine sözleşmeler hukuku hakkında hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Bir Türk enerji şirketine enerji verimliliği ve lisanssız elektrik üretimi mevzuatı hakkında danışmanlık verilmesi.
 • Spot elektrik piyasasının işleyişi ile ilgili olarak bir bankaya hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Haksız fiyat mevzuatı kapsamında başlatılan bir soruşturmada hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Uluslararası yaptırımlar hakkında bir Türk şirkete danışmanlık verilmesi.
 • Bir şirketler grubunun yabancı ülkede bulunan iştirakinin hissedarları ile olan uyuşmazlığı ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir şirkete, günlük hukuki ihtiyaçlarına ve ticari sözleşmelerine ilişkin olarak genel hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Portatif enerji çözümleri sunan tamamen yabancı ortaklı bir şirkete enerji mevzuatı, ticari sözleşmeleri ve günlük işlemler konusunda genel hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Yabancı bir şirketler grubunun Türkiye’de serbest bölge faaliyet ruhsatı almak ve serbest bölgede şirket kurmak suretiyle yatırım yapması konusunda hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Ofis malzemesi tedariki konusunda önde gelen bir şirketin azınlık hissedarının haklarının ihlal edilmesine ilişkin hukuki inceleme yapılması, uyuşmazlığın sulh yoluyla çözümlenmesi ve azınlık pay sahibinin paylarının satımı konusunda hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Amerika’da robotik süreç otomasyonu hizmeti vermekte olan bir girişimcinin Türkiye operasyonunun ortak girişim şeklinde başlatılmasında hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Özelleştirme projelerine ilişkin işlem belgelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi.
 • Bir özelleştirme projesine ilişkin hukuki inceleme faaliyetinin yürütülmesi. 
 • Madencilik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin devralınmasına ilişkin olarak hukuki inceleme faaliyetinin yürütülmesi.
 • Endüstriyel bir üretim şirketinin devralınmasına ilişkin olarak hukuki inceleme faaliyetinin yürütülmesi.
 • Banyo eşyaları ticareti alanında faaliyet gösteren yabancı bir şirketler grubunun devralınmasına ilişkin olarak, şirketler grubunun Türkiye’de yer alan iştirakine ilişkin hukuki inceleme faaliyetinin yürütülmesi.
 • Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin devralınmasına ilişkin olarak hukuki inceleme faaliyetinin yürütülmesi.


 • Bir enerji şirketinin tasfiyesine ve bu kapsamda yapılması gereken işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi

Eğitim

Queen Mary University of London, LLM


Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi


Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi

Yayınlar

Hukuk Postası
Diğer Makaleler
 • Üretim Tesisi Kurulumuna Dayalı Enerji Performans Sözleşmelerinin Elektrik Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi, Enerji Hukuku Dergisi, 2023/1.
 • Gayrimenkul Yatırım Fonlarının Avantajları, Lexology, 13.10.2020.
 • Ömer Kesikli/Rüştü Mert Kaşka/Sena Güngördü, The Legal 500 Oil and Gas Guide – Turkey Chapter, Lexology, 26.12.2019.
 • Incorporating in Free Zones in Turkey, Lexology, 22.01.2021.
 • Ömer Kesikli/Rüştü Mert Kaşka, Corporate Authority to Sign Arbitration Agreements, Lexology, 30.04.2019.
 • Ömer Kesikli/Rüştü Mert Kaşka, At a Glance: Natural Gas Pipeline Transportation and Storage in Turkey, Lexology, 16.02.2021.
 • Ömer Kesikli/Rüştü Mert Kaşka, Enforcement of Foreign Judgements, Lexology, 05.10.2019.
 • Ömer Kesikli/Rüştü Mert Kaşka, Enforcement of Foreign Judgements in Turkey – Series No. 2, Lexology,19.11.2020.
 • Legal Framework of Obtaining Natural Gas Import License In Turkey, Lexology, 25.01.2021.
 • Ömer Kesikli/Rüştü Mert Kaşka, 2019 Legal 500 Comparative Legal Guides, Turkey: Construction (2’inci basım).
Tümünü Gör

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
Queen Mary Üniversitesi Mezunlar Derneği
Queen Mary Üniversitesi Mezunlar Derneği
Genç ISTAC
Genç ISTAC
Genç EDAC
Genç EDAC

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.