Özelleştirmeler

Özelleştirmeler

Özelleştirme alanında deneyim sahibi olup, bu alanın mekanizması, yasal çerçeve ve özelleştirilmiş kuruluş için geçerli olan düzenleme rejimi, izinler ve ruhsatlar ile kapanış sonrası işlemler de dahil olmak üzere, kamu kuruluşlarının özelleştirilmesiyle ilgili yerli ve yabancı pek çok şirkete kapsamlı danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktayız. Müvekkillerimiz rafineri, liman, havalimanı, enerji, sağlık hizmetleri, emlak, tüketici ürünleri, doğal kaynaklar, altyapı ve enerji gibi sektörlerde hizmet vermekte olup, aralarında Türkiye, Avrupa ve Asya’da bulunan bankalar ve finans kuruluşları da yer almaktadır. Ekibimiz, gerek devlet tarafında gerekse potansiyel yabancı ve yerel yatırımcılar tarafında pek çok özelleştirme işleminde rol almıştır.

Çok çeşitli sektörlerde deneyim kazanmış bir büro olarak, resmi kurumların karşı karşıya olduğu benzersiz problemlerin ve bireysel özelleştirme projelerine ilişkin hassas noktaların bilincindeyiz. Özelleştirme projelerinde benimsediğimiz yaklaşım, planlanan varlık devirlerinde ve düzenlemeyle ilişkili konularda benimsenen stratejiye ilişkin ve bu faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin entegre bir kurumsal danışmanlık modeli sunmaktır.

Özelleştirme alanında uzman ekibimiz, durum tespitleri gerçekleştirir ve teklif edilen işleme ilişkin düzenleme ile ilgili riskler hakkında potansiyel yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunar. Danışmanların seçilmesi, ihale belgeleri ve sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi (danışmanlık, geliştirme, işletme) ile özel amaçlı şirketlerin ve kurumsal yapıların kuruluşu dahil olmak üzere tüm süreçler hassasiyetle avukatlarımız tarafından ele alınır ve taraflar arasında koordinasyon sağlanır. Özelleştirme sürecinde ortaya çıkan ruhsatlandırma onayı ve diğer tüm hukuki konularda da işbirliğine dayalı çözümler sunulur.

Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Özgür Kocabaşoğlu Özgür Kocabaşoğlu Ortak ve Kurumsal İşler Lideri
Süleyman Sevinç Süleyman Sevinç Ortak ve Davalı İşler Lideri
Mert Karamustafaoğlu Mert Karamustafaoğlu Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.