Avukat

Ceren Eke

Birim Davalı İşler
Diller Türkçe, İngilizce, Fransızca
Ceren Eke
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Ceren Eke, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nde Avukat olarak görev yapar. Özellikle ticaret hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında çalışan Ceren Eke, uyuşmazlıklarla ilgili olarak yerli ve yabancı müvekkillere hukukun çeşitli alanlarından doğan davalarda danışmanlık hizmeti verilmesi, uyuşmazlıkların takibi ve müvekkillerin mahkemeler nezdinde temsil edilmesi ile hukuki inceleme ve görüşlerin hazırlanması işlemlerini yürütür.

Ceren Eke, ticaret ve sözleşmeler hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yanı sıra, iş hukuku ve idare hukuku alanlarında da çalışmakta olup, müvekkillerin yargılama öncesi ve sonrasına ilişkin süreçlerin yürütülmesinin yanı sıra, icra ve iflas hukuku kapsamında da takip işlemlerinin yürütülmesine destek sağlar.

Ceren Eke Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Hizmet Alanları

ÇSY ve Sürdürülebilirlik
ÇSY ve Sürdürülebilirlik
ÇSY şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarının etkilerinin ve ilerlemesinin incelenmesidir.
Davalar
Davalar
Uyuşmazlıkların çözümünde başarı, geniş bir disiplinlerarası anlayışa ve tecrübeye dayanır.
İdare Hukuku
İdare Hukuku
Kişiler ve şirketler ile kamu arasındaki işleyişi ve ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.
İş Hukuku
İş Hukuku
İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceler ve muhtemel uyuşmazlıkları konu alır.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Tahkim
Tahkim
Mahkemelere alternatif, hakem tarafından yürütülen bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir.

Yer Aldığı Projeler

Davalar
Tahkim
Kurumsal Danışmanlık
 • Dünya çapında çevrimiçi platform hizmeti veren bir şirketin Türkiye’deki faaliyetini durdurması sebebiyle kendisine karşı açılan tazminat davalarında mahkemeler nezdinde temsil edilmesi.
 • Tuğla üretim alanında faaliyet gösteren bir aile şirketinde pay sahipleri ve şirket yetkilileri arasında ticaret ve iş hukukundan doğan muhtelif hukuki ihtilaflarda müvekkillerin temsil edilmesi
 • İç Anadolu bölgesinde alt ve üst yapı inşaatı alanında hizmet veren bir holding şirketin gerçekleştirdiği genel kurul toplantısının iptali, özel denetçi tayini ve bilgi talebi için açılan davada azınlık pay sahibi olan davacı tarafın temsil edilmesi
 • Dubai menşeli büyük ölçekli gayrimenkul ve inşaat şirketinin iş hukuku ve tüketici hukukundan kaynaklanan çok sayıda davalarında temsil edilmesi ve icra takiplerinin yapılması.
 • Önde gelen bir teknoloji şirketinin Türk mahkemeleri nezdinde yürütülen rekabet hukuku ihlalinden kaynaklanan tazminat davasında temsil edilmesi ve eş zamanlı olarak Hollanda mahkemeleri nezdinde yürütülen davada Türk hukukuyla ilgili destek verilmesi.
 • Liman işletmesi, madencilik, enerji sektörleri başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen holding şirketi ile iştiraklerinin, sözleşmelerden, ticari uyuşmazlıklardan ve şirketler hukukundan kaynaklanan davalarda temsil edilmesi.
 • Uluslararası taşımacılık alanında faaliyet gösteren şirketin, Rekabet Kurulu kararına ilişkin açılan iptal davasında, müdahil taraf olarak temsil edilmesi.
 • Türkiye’de alanında lider cam üreticisi firmanın ticaret hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarında temsil edilmesi.
 • Yerli ve yabancı müvekkiller adına mahkemeler nezdinde veraset ilamı alınması süreçlerinin takip edilmesi.
 • Bir spor kulübüne futbolcular, antrenörler, üçüncü futbol kulüpleri ve diğer üçüncü kişilerle arasında bulunan uyuşmazlıklarının çözümlenmesi konusunda destek sağlanması.
 • Sözleşmenin uyarlanması talepli bir ihtilafa ilişkin, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) nezdinde görülen davada tahkim sürecinin takibi ve hukuki destek verilmesi.


 • Borçlar hukuku, ticaret hukuku ve idare hukuku ile ilgili birçok uyuşmazlıkta dava öncesi aşamada yerli ve yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık sağlanması.
 • Türkiye’nin en büyük özel bankalarından birine muhtelif konularda danışmalık hizmeti verilmesi, banka tarafından yöneltilen sorulara ilişkin bilgi notları hazırlanması.


Eğitim

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi


İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi  

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği
Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği
Saint Joseph'liler Derneği
Saint Joseph'liler Derneği

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.