Ortak ve Arabulucu

Alper Uzun

Birim Davalı İşler, Arabuluculuk
Diller Türkçe, İngilizce, Almanca
Alper Uzun
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

2009 yılında Erdem & Erdem’e katılan Alper Uzun, Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nde Ortak ve Arabulucu olarak görev yapmaktadır. Yerli ve yabancı müvekkillerin her türlü hukuki ihtilafında, gündelik sorunlar ve davalı işlerinde temsil ve danışmanlık hizmetleri sunar. Ayrıca T.C. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Arabulucular Sicili’ne kayıtlı resmi Arabulucu olarak, arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır.

Alper Uzun ağırlıklı olarak uyuşmazlıklar ve davalar ile ilgili danışmanlık verilmesi, risklerin belirlenmesi, yargılama öncesi ile yargılama süreçlerinin yürütülmesinin yanı sıra, icra ve iflas hukuku kapsamında takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iflas ertelemesi süreçleri ile iflas sonrası tasfiye süreçlerinin, iflas idaresi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Vergi Hukuku kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümü, idare ile süreçlerin yürütülmesi, iş ve projelerin vergisel açıdan değerlendirilmesi konularında çalışır.

Gayrimenkul ve imar hukukundan kaynaklanan hukuki işlemler ile durum değerlendirmesi, işveren ile işçi ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve süreçlerin yönetilmesi, özelleştirme, satın alma, birleşme ve devralma vb. projelerde hukuki inceleme ve raporlama yapılması, uyuşmazlıklar ile ilgili risklerin belirlenmesinde aktif olarak yer alır. Spor hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, sporcuların ve spor kulüplerinin temsili, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi işlemlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerinde de hizmet sunar.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Alper Uzun, “Türk Hukukunda İş Ortaklıkları ve Vergilendirilmesi” konulu teziyle yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda tamamladı.

Hizmet Alanları

Arabuluculuk
Arabuluculuk
Uyuşmazlıkların hızlıca çözümlenmesini amaçlayan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Davalar
Davalar
Uyuşmazlıkların çözümünde başarı, geniş bir disiplinlerarası anlayışa ve tecrübeye dayanır.
Deniz Ticaret Hukuku
Deniz Ticaret Hukuku
Deniz ulaşımı ile gerçekleşen faaliyetleri ele alan ticaret hukuku dalıdır.
İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Borçlu ve alacaklı arasındaki hukuki ilişki ile borcun ifasını konu alır ve düzenler.
İdare Hukuku
İdare Hukuku
Kişiler ve şirketler ile kamu arasındaki işleyişi ve ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.
İş Hukuku
İş Hukuku
İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceler ve muhtemel uyuşmazlıkları konu alır.
Tahkim
Tahkim
Mahkemelere alternatif, hakem tarafından yürütülen bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir.

Yer Aldığı Projeler

Davalar
Arabuluculuk
İcra ve İflas Hukuku
Kurumsal Danışmanlık
 • Liman işletmesi, madencilik, enerji sektörleri başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen holdinginin ve iştiraklerinin, sözleşmelerden, ticari uyuşmazlıklardan, şirketler hukukundan, idare hukukundan, iş hukukundan ve sair konulardan kaynaklanan davalarının yürütülmesi.
 • Farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda iştiraki bulunan bir holdingin miras hukuku ve ticaret hukukundan doğan uyuşmazlıklarda temsili, Türkiye’nin farklı yerlerindeki dava ve takiplerinin yürütülmesi.
 • Türkiye’de alanında lider cam üreticisi firmanın deniz ticareti ve iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda temsil edilmesi.
 • Türkiye’nin önde gelen liman işletmecisi, gıda ihracatçısı ve turizm firmalarının şirketler hukukundan, ticari uyuşmazlıklarından ve iş hukukundan kaynaklanan davalarda temsili ve bu firmalara danışmanlık verilmesi.
 • Dünya çapında bir araştırma şirketinin Türkiye temsilciliğinin Türkiye’deki uyuşmazlıklarının takip edilmesi.
 • Uluslararası bir markanın Türkiye’deki bir ihlalden kaynaklanan uyuşmazlıkta temsil edilmesi, davasının takip edilmesi.
 • Dünya çapında bir alacak sigorta şirketinin Türkiye’deki şirketlerle arasındaki uyuşmazlıklarının takip edilmesi.
 • Dubai merkezli gayrimenkul ve inşaat firmasının tüketici, iş hukuku, sözleşmeler ve ticari uyuşmazlıklara dair konulardaki dava ve icra takiplerinin yürütülmesi.
 • Hong Kong merkezli küresel bir yatırım firmasının ticari uyuşmazlıklarından, ayrıca iş hukukundan kaynaklanan dava ve takiplerinin yürütülmesi; işveren, işçi ilişkileri konusunda danışmanlık verilmesi.
 • Romanya menşeli inşaat firmasının teminat hukukundan kaynaklanan hak ve alacaklarıyla ilgili davalarının, İngiltere’nin önde gelen iki hukuk bürosunun müvekkillerinin Türkiye’de doğan tazminat ve sigorta haklarının takibi ve davalarının, Ankara menşeli gümrük müşavirliği firması ile ilgili şirketler hukuku, gayrimenkul hukuku ve ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalarının, Türk denizcilik şirketi ile Alman banka arasında görülmekte olan ticari alacaklardan kaynaklanan davasının, Türkiye’nin alanında lider havacılık ve servis alanında faaliyet gösteren firmasının tahkim ve ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalarının, Fransız makine üreticisinin Türkiye’de bir firma ile sözleşmelerden ve ticari alacaklardan kaynaklanan davalarının, Türkiye’nin önde gelen ihracat birliğinin idari davalarının yürütülmesi.
 • Türkiye’nin en önemli bankalarından birinin muhtelif uyuşmazlıklarında haricen görüş ve destek verilmesi.
 • Avustralya menşeli uluslararası yatırım firmasının, Hong Kong merkezli uluslararası ticaret firmasının, Fransız uluslararası ticaret firmasının, İngiliz yatırım firmasının, Türk inşaat firmasının uyuşmazlıklarında yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizine ilişkin süreçlerin yürütülmesi.
 • Emlak sektöründe Türkiye’nin önde gelen firması ile yükleniciler arasındaki sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların konu edildiği davaların, eğitim sektöründe faaliyet göstermekte olan bir derneğin gayrimenkul hukukundan kaynaklanan davasının yürütülmesi.
 • Fransız menşeli ilaç firmasının iş hukukundan doğan uyuşmazlıklarının takibi.
 • Zorunlu ve İhtiyari Arabuluculuk süreçlerinde arabulucu veya taraf vekili olarak süreçlerin takip edilmesi.
 • Türkiye’nin en önemli yapı projelerinden birini üstlenen şirketin, yüklenici şirketin diğer ortağından olan alacaklarıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklarında temsil edilmesi, icra takip süreçlerinin yürütülmesi
 • Bir Asya devleti fonunun, Türkiye’de icra ve iflas hukukundan kaynaklanan dava ve icra takiplerinin yürütülmesi.
 • Rus menşeli uluslararası taahhüt işleri gerçekleştiren bir şirketin Türkiye’de icra ve iflas hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda temsil edilmesi.
 • Bir Türk firmasının konkordato sürecinde alacaklıların temsil edilmesi, Alacaklılar Kurulu’nda görev alınması.
 • Dubai merkezli gayrimenkul ve inşaat firmasının dava ve icra takiplerinin yürütülmesi.
 • Dayanıklı tüketim malzemeleri üreten Türkiye’nin önde gelen firmasının, İtalyan makine üreticisi bir firmanın, bir Rus inşaat firmasının, bir Alman ticaret firmasının, tekstil alanında faaliyet gösteren İtalyan bir acentenin, yabancı ortaklıklar ile büyük ölçekli yapıları ile bilinen Türkiye’nin önde gelen inşaat firmasının, Amerikan sanayi firmasının, uluslararası ticari faaliyet gösteren Türk firmalarının Türkiye’deki yüksek miktarlı alacaklarının takibi ve davalarının yürütülmesi.
 • Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinin rehinli ve adi alacaklarına ilişkin çok sayıda icra takibinin yürütülmesi.
 • TMSF’ye devredilen bankalar ile ilgili yöneticiler aleyhine açılan şahsi iflas davalarında davalıların temsili.
 • Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir Türk gıda üreticisinin sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarıyla ilgili olarak dava ve icra takiplerinin yürütülmesi.


 • Türkiye’nin önde gelen holdinginin, hisselerini devralmak istediği Türk ve yabancı liman şirketleri ile ilgili devir sürecinde, ayrıca hisseleri devralınacak olan yabancı ticaret şirketinin devir sürecinde hukuki incelemeler yapılması.
 • İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.’nin özelleştirilmesinde Türkiye’nin önde gelen holdingi için, ayrıca Türkiye’nin büyük önem arz eden limanlarından birinin özelleştirilmesi sürecinde ihaleye katılacak firma için hukuki incelemeler yapılması.
 • Türkiye’nin önde gelen bir liman şirketinin halka arzı için bağımsız hukukçu raporu yazılması.
 • Türkiye’nin önde gelen holdinginin bazı şirketlerinde gerçekleşecek hisse devirleri için satıcı adına hukuki incelemeler yapılması.
 • Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan Azerbaycan petrol şirketi için gayrimenkuller ile ilgili hukuki durum tespiti yapılması.


Eğitim

İstanbul Üniversitesi, Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans


İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi


FMV Özel Işık Lisesi

Yayınlar

Hukuk Postası
Kiralayanın Hapis Hakkı
Borçlar Hukuku
Tümünü Gör

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
Feyziyeliler Işıklılar Derneği
Feyziyeliler Işıklılar Derneği
Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneği
Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneği

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.