Avukat

Aslı Su Çoruk

Birim Rekabet ve Uyum
Diller Türkçe, İngilizce, Fransızca
Aslı Su Çoruk
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Aslı Su Çoruk, Erdem & Erdem’in Rekabet ve Uyum Birimi’nde Avukat olarak görev yapmaktadır. Ağırlıklı olarak rekabet hukuku kapsamındaki rekabet soruşturmaları ile birleşme ve devralma işlemleri üzerine danışmanlık sunar.

Aslı Su Çoruk, Türkiye, Avrupa ve Amerika’da birçok ulusal ve uluslararası birleşme ve devralma işleminde sektöründe önde gelen şirketleri rekabet hukuku kapsamında temsil etmiştir. Ayrıca birçok çokuluslu ve ulusal şirkete rekabet hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti sunan Aslı Su Çoruk, teşebbüsleri Rekabet Kurulu kararlarına ilişkin iptal davalarında ve bunların temyiz sürecinde de temsil eder.

Hizmet Alanları

Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar
İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ile bir şirketin diğerini satın alması işlemleridir.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Rekabet Hukuku
Rekabet Hukuku
Serbest pazar ekonomisinde rekabeti düzenleyen ve koruyan bir hukuk dalıdır.
Uyum
Uyum
Kurum operasyonlarının güncel mevzuatlar ile uyumunun sağlanmasıdır.

Yer Aldığı Projeler

Rekabet Hukuku
Uyum
  • Otomotiv, alkollü ve alkolsüz içecekler, cam üretimi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren önde gelen yerel ve çok uluslu şirketlere düzenli olarak rekabet hukuku alanında danışmanlık sunulması.
  • Türkiye’de önde gelen bir ilaç şirketinin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen soruşturmada temsil edilmesi.
  • Bir bankanın Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen önaraştırmada temsil edilmesi ve Rekabet Kurulu kararlarına ilişkin idari yargı süreçlerinin yürütülmesi.
  • Küresel bir yatırım şirketinin, doğal renklendirici sektöründe faaliyet gösteren bir teşebbüsün işkolunu devralmasına ilişkin işlem kapsamında temsil edilmesi ve Rekabet Kurumu nezdinde rekabet hukuku bildiriminin yapılması.
  • Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren iki yatırım şirketinin, KDV iadesi hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren bir şirket üzerinde ortak kontrolü devralmasına ilişkin işlem kapsamında Rekabet Kurumu nezdinde rekabet hukuku bildiriminin yapılması.
  • Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir ilaç şirketinin bir diğer ilaç şirketinin tek kontrolünü devralmasına ilişkin işlem kapsamında Rekabet Kurumu nezdinde rekabet hukuku bildiriminin yapılması.
  • Kurumsal rekabete uyum programlarının hazırlanması.

Eğitim

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Erasmus)


İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi

Yayınlar

Hukuk Postası
Tümünü Gör

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.